12 błędów podczas murowania ścian popełnianych przez budowlańców!

Murowanie ścian jest jednym z podstawowych etapów prac budowlanych. Mimo tego, że wykonuje się go na każdej budowie, wielu wykonawców i tak popełnia podstawowe błędy. Przedstawiamy 12 najpopularniejszych błędów, które zdarzają się ekipom wykonawczym.

Murowanie ścian
12 błędów podczas murowania ścian

Murowanie ścian - podstawowe zadanie budowlane

Do wznoszenia ścian budynków wykorzystuje się największą ilość materiału w skali całego obiektu. Prace murarskie polegają na połączeniu ze sobą materiałów budowlanych, czyli cegieł, pustaków i bloczków silikatowych. Murowanie jest procesem lubianym przez pracowników, a efekty pracy widać bardzo szybko. Jednak błędy popełnione na tym etapie prac mogą wpłynąć negatywnie na trwałość całego budynku. 

Od setek lat główne zasady murowania nie uległy znacznym zmianom. Pojawiają się nowoczesne technologie, w których nadal obowiązują te same zasady. Ponadto wielu producentów materiałów budowlanych przypomina o nich za pośrednictwem wskazówek wypisanych na opakowaniach. Mimo tego w pracach murarskich od dekad można zauważyć te same błędy. Większość z nich wynika z chęci przyspieszenia pracy, niedokładności i lekceważenia zasad sztuki budowlanej.

Sprawdź: Czy warto murować na klej?

Czego unikać przy murowaniu ścian - 12 najpopularniejszych błędów

Przygotowaliśmy 12 najbardziej powszechnych błędów, jakie można spotkać w czasie przygotowywania murów. Znając je, będziecie w stanie odróżnić pracę specjalistów od robót wykonanych przez partaczy.

 1. Niewłaściwe narzędzia

Podstawowymi narzędziami murarskimi są: kielnia do aplikacji zaprawy i młotek do układania materiałów. Jednak przy nowoczesnych bloczkach silikatowych o bardzo precyzyjnych wymiarach przypadkowa kielnia i szpachla nie wystarczą. Zaprawy cienkowarstwowe muszą być aplikowane w odpowiednich ilościach i rozprowadzane profesjonalnymi narzędziami. Używanie młotków murarskich do układania bloczków silikatowych wyrządzi więcej szkód, niż przyniesie pożytku.

 1. Niedokładana pierwsza warstwa

Od ułożenia pierwszej warstwy materiałów zależy to, jak będą układane kolejne. Jeśli pierwsze pustaki zostaną ułożone pod kątem, na kolejnych będziemy powielać ten błąd. Wyprowadzenie tego do pionu jest bardzo trudne. W efekcie nieprawidłowości przy pierwszym rzędzie na dowolnej ścianie i kondygnacji mogą doprowadzić do kiepskiej jakości całego muru. Dlatego szczególnie przy zaprawach cienkowarstwowych pierwszy rząd wymaga ułożenia na równym podłożu i bardzo precyzyjnego wypoziomowania.

 1. Stosowanie różnych materiałów

Dobry, solidny mur wznosi się z tych samych materiałów, a najlepiej tej samej partii produkcyjnej. Niedopuszczalne jest murowanie ściany bloczkami silikatowymi i uzupełnianie ich cegłą. Każdy materiał ma inne parametry przenikania ciepła, chłonności wilgoci i przyczepności dla tynków. Różnią się także współczynnikami pełzania, skurczu i pękania pod wpływem wilgoci. Dlatego pozorne oszczędności mogą doprowadzić do problemów na dalszych etapach budowy.

 1. Niewłaściwe układanie materiału

Producenci wskazują, w jaki sposób można układać elementy murarskie. Jest to szczególnie ważne przy układaniu materiałów nieregularnych strukturalnie jak pustaki ceramiczne i cegły dziurawki. Ułożenie ich w pionie, obracanie dociętych fragmentów i inne manipulacje pogarszają jakość muru. Miejscowo zmienia się przede wszystkim współczynnik przenikania ciepła. Przez to powstają mostki termiczne odpowiedzialne za straty ciepła.

 1. Nieodpowiednia zaprawa murarska

W projektach budowlanych konstruktorzy wskazują precyzyjnie, jaki rodzaj zaprawy można wykorzystać do murowania. Inna mieszanka i proporcja wody jest zalecana do materiałów chłonnych, a inna do ceramicznych. Jeśli zaprawa nie jest dobrze dobrana, może dojść do nieprawidłowego wiązania. W wyniku tego zaprawa zacznie się odspajać od materiałów murarskich i pękać. Tymczasem to właśnie zespojenie z cegłami i bloczkami jest najważniejszym zadaniem mieszanki.

 1. Brak zachowania przewiązania elementów murowanych

Wiązanie elementów ściennych opiera się nie tylko na zaprawie, ale także przewiązaniu elementów. Idealnie jest, jeśli drugi rząd przy murowaniu ścian będzie zaczynał się w połowie cegły umieszczonej w pierwszym rzędzie. Dotyczy to także bloczków silikatowych i pustaków. Brak przewiązania lub jego nieprawidłowe ułożenie będzie powodowało pękanie ściany. W efekcie dochodzi do uszkodzenia tynku, obniżenia izolacyjności akustycznej i termicznej, a nawet ogniowej.

 1. Niedokładne wypełnienie spoin pionowych i poziomych

Elementy ścienne muszą być prawidłowo wypełnione spoiną. Dotyczy to zarówno powierzchni poziomych pomiędzy rzędami, jak i spoin pionowych. Nieodpowiednio dobrana ilość spoiny będzie prowadziła do powstawania szczelin. Są to potencjalnie najsłabsze miejsca w murze. Przez szczeliny może też uciekać ciepło z wewnątrz budynku.

 1. Nieodpowiednie wykonanie naroży ścian

W miejscach przecinania się ściany zewnętrznej z wewnętrzną konieczne jest ułożenie metalowych łączników. Można też związać je za pomocą przeplatających się bloczków, choć może to być kłopotliwe. Niedopuszczalne jest układanie ściany na tak zwaną doklejkę. Oznacza to murowanie ściany nośnej lub działowej wewnętrznej do już ułożonej powierzchni zewnętrznej. W miejscach takiego połączenia będzie dochodziło do pękania murów.

 1. Brak zbrojenia w strefie podokiennej

Przy murowaniu bloczkami silikatowymi w przestrzeni podokiennej układa się pręty zbrojeniowe lub kratownice płaskie. Mają one na celu usztywnienie konstrukcji w tym newralgicznym miejscu. Ułożenie zbrojenia wymaga wykonania otworów i wmurowania prętów na szerokości sięgającej o 50 cm poza obręb otworu. To czasochłonne zadanie, dlatego bywa pomijane przez murarzy. Tymczasem w takich miejscach mogą pojawiać się pionowe pęknięcia prowadzące od krawędzi otworu okiennego w dół.

 1. Niewłaściwe osadzenie nadproży

Nadproża układa się nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Są wykonywane jako prefabrykaty z betonu zbrojonego. Mają przenosić obciążenie wyższych kondygnacji, jednak do tego muszą mieć odpowiednią długość podparcia, którą wskazuje producent. Zbyt kurtki odcinek podparcia prowadzi do wygięcia nadproża i niewłaściwego przenoszenia obciążenia. Naprawa takiego błędu jest bardzo uciążliwa i kosztowna.

 1. Brak dylatacji

Stropy nie mogą się opierać bezpośrednio na ścianach działowych, tylko na podporach nośnych. W związku z tym na wierzchu ścian działowych układa się dylatację w postaci warstwy materiału trwale elastycznego. Dzięki temu drgania ze stropu nie są przenoszone na ścianki działowe. Wymurowanie ściany do samego stropu i upchnie tam odpadków materiałów murarskich, jest poważnym błędem. Brak dylatacji będzie powodował pękanie w miejscu łączenia.

 1. Nieodpowiednie wykonywanie bruzd

Wewnątrz murów wykonuje się bruzdy na kable i przewody instalacyjne. Maja one za zadanie ukrycie przewodów w ścianie i poprawę estetyki obiektu. Bruzd nie można prowadzić jednak po konstrukcji nadproży. Nie mogą być zbyt głębokie i skoncentrowane w jednym miejscu. Wyjątkiem jest uwzględnienie szczelin w projekcie budowlanym.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.