firma wykonawcza

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Prawidłowo przygotowana umowa o roboty budowlane umożliwi egzekwowanie wykonania poszczególnych prac w czasie trwania budowy domu. Aby chroniony był interes zleceniodawcy i zleceniobiorcy, powinna być przygotowana na piśmie. Bez umowy będzie trudno udowodnić, za co odpowiada ekipa wykonawcza.

Czytaj dalej