Sposoby prowadzenia budowy domu

Budowa domu jest ogromną inwestycją logistyczną i finansową. Wymaga od inwestora sporej wiedzy i zaangażowania. Można ją usprawnić, wybierając optymalny sposób budowy oraz zatrudniając sprawdzonych wykonawców i specjalistów.

Aby budowa domu przebiegała sprawnie i bez nieprzyjemnych niespodzianek, trzeba ją odpowiednio zaplanować. Poza zdobyciem funduszy kluczową sprawą jest wybór sposobu budowy, zatrudnienie wykonawców oraz kierownika budowy, a także podpisanie z nimi umów.

Sposoby prowadzenia budowy

Decyzję o wyborze sposobu budowy domu inwestor podejmuje, uwzględniając kilka ważnych kwestii. Pierwszą jest ilość wolnego czasu, który może poświęcić na osobiste nadzorowanie poszczególnych prac na budowie. Drugą, tak samo ważną, są dostępne fundusze przeznaczone na budowę domu. Istotną sprawą jest także wiedza, jaką posiada inwestor o budowie domów. Biorąc pod uwagę te czynniki, należy zdecydować się na sposób budowy domu. To kluczowa decyzja, od której zależy ogólny koszt inwestycji. Budowę możemy prowadzić sposobem gospodarczym, zatrudnić inwestora zastępczego, zlecić wykonanie robót jednej firmie, czyli tzw. generalnemu wykonawcy, lub kilku firmom. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, dlatego należy je dokładnie przeanalizować.

System gospodarczy

Budowa domu systemem gospodarczym jest metodą pochłaniającą najwięcej czasu inwestora bezpośredniego, czyli osoby posiadającej prawo do działki i zamierzającej wznieść na niej obiekt budowlany. Jest trudna do pogodzenia z codzienną pracą zawodową. Poza tym wymaga doświadczenia oraz wiedzy z zakresu budownictwa. Polega na tym, że inwestor osobiście nadzoruje poszczególne prace, sam zatrudnia fachowców do poszczególnych etapów budowy, a prace, które nie wymagają kwalifikacji, wykonuje samodzielnie. Do jego zadań należy również załatwianie niezbędnych formalności i pozwoleń, a także zaopatrywanie wykonawców w materiały budowlane i potrzebny na budowie sprzęt. Budując dom taką metodą, inwestor może sporo zaoszczędzić, jak również dostosować tempo prac do możliwości finansowych, dzieląc budowę na etapy. Należy się jednak liczyć z dłuższym czasem realizacji inwestycji. Przy budowie domu systemem gospodarczym ważne jest zatrudnienie doświadczonego kierownika budowy, który przygotuje harmonogram prowadzenia robót budowlanych i skontroluje prowadzone prace.

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która całkowicie zastępuje inwestora bezpośredniego, a więc podejmuje na podstawie podpisanej z nim umowy wszystkie czynności należące do inwestora w ramach budowy w taki sposób, że inwestor bezpośredni nie musi się bezpośrednio angażować w budowę. Do obowiązków inwestora zastępczego należy zatem załatwianie najkorzystniejszego kredytu, wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę, zorganizowanie procesu budowy, pomoc przy zakupie materiałów budowlanych, zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami, czuwanie nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych. Zaletą wyboru prowadzenia budowy przez inwestora zastępczego jest możliwość negocjacji cen podczas zamawiania materiałów budowlanych. Inwestor zastępczy jako osoba, która realizuje kilka inwestycji jednocześnie, ma większe zniżki niż te, które mógłby wynegocjować inwestor indywidualny. Budowa koordynowana przez inwestora zastępczego zwykle przebiega szybciej. Należy jednak zadbać o to, by prace były kontrolowane przez niezależnego rzeczoznawcę.

System kontraktowy

Budowa domu systemem kontraktowym polega na zatrudnieniu kilku wyspecjalizowanych ekip wykonawczych, które wykonują poszczególne prace budowlane. Wybór takiego systemu budowy wymaga od inwestora zaangażowania przy wyborze wykonawców do określonych zakresów prac, podpisywaniu z nimi umów, koordynowaniu prac, kontroli jakości i terminowości wykonania czy też dostarczaniu materiałów budowlanych. Szczególnie pomocny przy wykonywaniu poszczególnych etapów prac będzie harmonogram przebiegu robót budowlanych przygotowany przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Generalny wykonawca

Zlecenie budowy domu generalnemu wykonawcy jest najbardziej komfortową, ale jednocześnie najdroższą metodą prowadzenia budowy dla inwestora. Polega na podpisaniu przez inwestora umowy z generalnym wykonawcą na wykonanie domu pod klucz. Jedyne czynności, jakie musi wykonać inwestor, to zlecenie całej budowy firmie na określonych warunkach i zapłata za wykonanie domu w wyznaczonym terminie. Inwestor nie musi angażować się w zakup materiałów budowlanych czy też wynajęcie sprzętu, ponieważ te czynności leżą po stronie firmy wykonawczej. Wykonawca gwarantuje inwestorowi swoją wiedzę, doświadczenie, prawidłowe wykonanie i terminowe przeprowadzenie robót. Wybierając generalnego wykonawcę, warto wcześniej zorientować się, ilu pracowników zatrudnia i czy wśród nich jest osoba z uprawnieniami kierownika budowy, a także zadbać o zatrudnienie inspektora nadzoru, który będzie kontrolował jakość i postęp prowadzonych prac, a także pilnował terminów i sprawdzał kosztorysy.

Komentarze