umowa z wykonawcą

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Prawidłowo przygotowana umowa o roboty budowlane umożliwi egzekwowanie wykonania poszczególnych prac w czasie trwania budowy domu. Aby chroniony był interes zleceniodawcy i zleceniobiorcy, powinna być przygotowana na piśmie. Bez umowy będzie trudno udowodnić, za co odpowiada ekipa wykonawcza.

Czytaj dalej

Jak zabezpieczyć należyte wykonanie prac budowlanych?

Jedna z najbardziej istotnych obaw towarzyszących inwestorom rozpoczynającym budowę domu dotyczy możliwych problemów z wykonawcą. Opóźnienia w realizacji kolejnych etapów budowy, usterki, nienależyte wywiązywanie się z zapisów umowy – jak zabezpieczyć się przed skutkami podobnych wydarzeń?

budowa domu | błędy wykonawcze | ekipa budowlana | gwarancja | naprawa usterek | prawo | problemy z wykonawcą | rękojmia

Czytaj dalej