podatki

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości są obciążone grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Płacą go właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a czasem też posiadacze zależni ww. nieruchomości. Co jeszcze warto wiedzieć o tym podatku?

Czytaj dalej