Energooszczędność, ekologia i zdrowie we współczesnym domu

Budowa i użytkowanie domu nie pozostają bez wpływu na środowisko, a świadomość w tej kwestii rośnie coraz szybciej. Jeśli dbamy o funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo konstrukcji, to dlaczego wybierając projekt domu nie mielibyśmy zatroszczyć się także o to, by był zdrowy i nieuciążliwy dla otoczenia?

Zdrowy dom

Zdrowy może być tylko wygodny dom; niebagatelne znaczenie ma więc w pierwszym rzędzie odpowiednio dobrany układ funkcjonalny projektu domu. Ale mówiąc o jakości życia i zdrowia domowników mamy na myśli przede wszystkim przyjazny człowiekowi mikroklimat wnętrza. Tworzy go korzystna lokalizacja inwestycji w czystej i zdrowej okolicy (o tym warto pomyśleć już przy zakupie działki), a dalej - właściwa wilgotność i czystość powietrza w budynku. Decydującą rolę odgrywają tu zastosowane przy budowie materiały i technologie. Oferują one charakterystyczne dla siebie właściwości fizyczne; m.in. te, dotyczące przepuszczania i gromadzenia wilgoci. Wybierając sposób budowy domu oraz materiały budowlane (wyłącznie atestowane!), warto więc zorientować się jakie zalety i wady oferują one w tym zakresie. Nie zapominajmy też o tym, że tylko doświadczeni, fachowi wykonawcy wykonają prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ze znajomością istotnych szczegółów, mających wpływ np. na wymianę powietrza i wędrówkę wilgoci w pomieszczeniach i przegrodach budowlanych. Osoby szczególnie wrażliwe (np. cierpiące na alergie czy astmę) mogą rozważyć zainstalowanie w domu wentylacji mechanicznej. Przy wyborze projektu należy wówczas zwrócić uwagę na wysokość pomieszczeń, która powinna pozwolić na montaż instalacji pod stropem.

Dom ekologiczny wyróżnia się wyjątkowym, naturalnym „rodowodem”
Dom ekologiczny wyróżnia się wyjątkowym, naturalnym „rodowodem”

Dom energooszczędny

Energooszczędność w budownictwie jest nie tylko elementem mody, ale coraz bardziej staje się wymogiem. Nie może być inaczej - rosną koszty ogrzewania a ochrona środowiska przestała się kojarzyć jedynie z kontrowersyjnymi akcjami „zielonych” pasjonatów. Planując budowę domu energooszczędnego, dobrze jest dysponować działką osłoniętą od północy i zachodu, wystawioną na ciepłe, południowe promienie słońca. Jeśli chcemy wybrać spośród gotowych projektów domów propozycję spełniającą ogólne zasady idei domu energooszczędnego, zwróćmy uwagę na:

  • bryłę domu - powinna być zwarta, a przynajmniej mało rozbudowana,
  • dach - najlepiej jeśli jest prosty, dwuspadowy, bez lukarn,
  • ilość, wielkość oraz rozmieszczenie okien i drzwi - powinno ich być najmniej w elewacji północnej, a najwięcej i największe - w południowej i/lub zachodniej,
  • specyfikację techniczną projektu - ściany zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U większe bądź równe 0,2 w/m2K. Do ogrzewania użyte powinny być wysokosprawne kotły kondensacyjne lub pompa ciepła. Mogą one współpracować z wentylacją mechaniczną odzyskującą ciepło ze zużytego powietrza, z kolektorami słonecznymi lub z kominkiem, wyposażonym w płaszcz wodny.

Jeśli wybrany projekt nie posiada wszystkich wymienionych cech, nie ma przeszkód, aby uzupełnić je na drodze adaptacji i zmian. Sprawdzona ekipa wykonawcza powinna dokończyć dzieła, dbając podczas budowy o staranną izolację mostków cieplnych. 

Co to jest dom ekologiczny?

Idea budownictwa i życia ekologicznego cieszy się rosnącą popularnością w krajach wysoko rozwiniętych. Pojęcie domu ekologicznego jest szersze niż energooszczędnego. Chodzi tu nie tylko o niskie zapotrzebowania na energię w trakcie jego użytkowania, ale także o naturalny „rodowód” inwestycji. Wytworzenie użytych do budowy materiałów i ich przewiezienie nie może się wiązać ze znacznym zużyciem paliwa i szkodliwą dla środowiska emisją pyłów i gazów. Preferowane są więc rodzime, nie wymagające dalekiego transportu, tradycyjne materiały i technologie. Żegnajcie egzotyczne podłogi, do łask wraca np. glina formowana ręcznie na plecionce z wikliny – jako wykończenie ścian. Trzciny, słomy, najlepiej takiej zebranej z sąsiedniego pola, używa się do izolacji ścian i pokrycia dachu. Drewno i naturalny kamień, zebrany w okolicy, triumfują. Cement znajduje się w odwrocie, jako najbardziej energochłonny i „brudny” produkt przemysłu. Budowlańcy na nowo uczą się układania wapiennych jastrychów pod podłogi i tynków zbrojonych sierścią końską.

Nawet ogród wokół domu ekologicznego wymaga obsadzenia wyłącznie miejscowymi gatunkami roślin, najlepiej takimi, które nie potrzebują dodatkowego podlewania (zużycie wody!) i pielęgnacji (chemiczne środki ochrony roślin!). Hoduje się w nim nie tylko kwiaty i krzewy ozdobne, ale i zioła kuchenne. Sałaty w różnych odmianach i odcieniach, ogórki i kapusta dają się układać w kompozycje ogrodowe równie efektowne, jak te z róż i rododendronów.

Czy dojrzeliśmy już do takich rozwiązań i sposobu myślenia? Cóż… przecież nie tak dawno tylko nieliczni brali serio kalkulowanie zysków z przetwarzania surowców wtórnych, a w kolektory słoneczne i elektrownie wiatrowe inwestowali tylko hobbyści.

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją gotowych projektów domów energooszczędnych z naszego katalogu.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.