Izolacja komina

Komin jest elementem szczególnie narażonym na wahania temperatury i działanie warunków atmosferycznych. Staranne wykonawstwo i dobrej jakości materiały nabierają więc w tym przypadku szczególnego znaczenia. Nieszczelne przewody mogą powodować niszczenie ścian kominowych, skutkować zwiększeniem poboru energii, a nawet pożarami i zaczadzeniami.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu kominowego zależy od wysokości komina i warunków atmosferycznych, najważniejsza jest jednak konstrukcja i sposób wykonania przewodów. Aby przewody kominowe były niezawodne i mogły w każdych warunkach dobrze spełniać swoją funkcję, powinny zostać wykonane starannie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Komin powinien być hermetycznie szczelny, a jego izolacja - gwarantować odporność na działanie warunków atmosferycznych. Błędy powstałe podczas budowy komina mogą skutkować nie tylko problemami z odpowiednią wentylacją i skutecznym odprowadzaniem spalin, ale także zawilgoceniem ścian kominowych. To tym bardziej istotne, że ewentualne naprawy kominowe są trudne i kosztowne do przeprowadzenia.

Nieszczelne przewody mogą powodować niszczenie ścian kominowych, skutkować zwiększeniem poboru energii, a nawet pożarami i zaczadzeniami. 

Izolacja termiczna, ogniowa, chemiczna

Ściany kominowe muszą więc być zabezpieczone materiałem termoizolacyjnym, który będzie je chronić przed wysokimi temperaturami. Konieczna jest także izolacja ogniowa oraz chemiczna (ta druga chroni konstrukcje kominowe przed korozją oraz przed działaniem kwaśnych związków siarki). Z kolei hydroizolacja ma za zadanie zapobiegać zawilgoceniu ścian kominowych. Także na wylocie komina trzeba zastosować odpowiednią izolację.

Aby komin był szczelny, powinien zostać starannie wykonany z atestowanych materiałów
Aby komin był szczelny, powinien zostać starannie wykonany z atestowanych materiałów

Folia dachowa

Ten odcinek powinien zostać zabezpieczony przed wpływem zmiennym warunków atmosferycznych. Dla szczelności komina niezwykle istotne jest zastosowanie specjalnej folii dachowej, która powinna być odpowiednio ułożona i mocno przytwierdzona. Aby ochronić folię przed pękaniem, pomiędzy kominem a końcem łat należy pozostawić niewielką przerwę. Puste przestrzenie powinny zostać zachowane również na łączeniach komina oraz dachówek. W przerwach technicznych stosuje się taśmę przeznaczoną do obróbek kominów i ścian wystających ponad dach. Układanie materiału izolacyjnego najlepiej wykonywać na zakładkę, co zapewnia lepszą szczelność. W takich miejscach następnie stosuje się osłony z obróbki blacharskiej lub gotowe listwy kominowe.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu kominowego zależy od wysokości komina, warunków atmosferycznych oraz konstrukcji i sposobu wykonania przewodów.

Materiały z atestem

Na szczelność komina wpływa nie tylko izolacja części przydachowej, ale także sposób wykonania i rodzaj materiałów zastosowanych do zbudowania całego komina. Ściany kominowe mogą być wykonywane jedynie z materiałów posiadających odpowiednie atesty. Stosowne atesty powinny posiadać wszystkie materiały izolacyjne, a stsosowana do murowania zaprawa elastyczna powinna cechować się podwyższoną szczelnością. Przewody dymowe, które mogą być wykorzystywane także jako spalinowe, muruje się z pełnej cegły wypalanej z gliny klasy 150 lub 100. Do wykonania przewodów wentylacyjnych można wykorzystać cegłę wapienno-piaskową klasy 150, ale tak wykonanych przewodów nie wolno zmieniać na spalinowe bądź dymowe.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.