Kolektory słoneczne - dofinansowanie OZE w 2018 roku

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć inwestorzy decydujący się na zakup i montaż kolektorów słonecznych? Sprawdziliśmy, jakie aktualnie dostępne są dopłaty w kilku województwach.

Zanim przejdziemy do omówienia możliwych form dofinansowania, zachęcamy do przeczytania artykułu na temat opłacalności i zasady działania kolektorów słonecznych - sprawdź.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych
Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Dofinansowania na kolektory słoneczne w woj. śląskim

Na odnawialne źródła energii urząd wojewódzki przeznaczył 392 mln euro. Środki pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W programie dotyczącym dotacji do kolektorów słonecznych, osoby fizyczne niestety nie mają możliwości wnioskowania bezpośredniego. Dla takich inwestorów przewidziano natomiast konkursy grantowe, gdzie wnioskodawcą może być np. gmina. Pozyskane przez wnioskujący organ lub instytucję środki będą przyznawane osobom fizycznym pod postacią grantów. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie urzędowej pod adresem: www.dip.dolnyslask.pl.

W województwie śląskim istnieje również możliwość wnioskowania o finansowanie wymiany obecnego źródła ciepła – w tym zmiany na odnawialne źródła energii. Jednak o przyznaniu dotacji będzie decydować przeprowadzona analiza energetyczna budynku. Możliwe, że przed inwestycją konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych systemów zwiększających efektywność energetyczną domu i ograniczających jego zapotrzebowanie w energię. W tym przypadku jednak nowe źródło – według programu finansowania – powinno polegać na podłączeniu się do sieci ciepłowniczej. Dopiero w przypadku braku takiej możliwości lub gdy podłączenie do sieci byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, dopuszczalna jest zamiana obecnego źródła ciepła na np. OZE. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl.

Dofinansowania na kolektory słoneczne w woj. łódzkim

W województwie łódzkim inwestorzy mają do dyspozycji głównie dwa programy. Jeden to Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Drugi to program finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach drugiego z programów istnieje możliwość dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowalnych na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych. W ramach programu dofinansowane są także inne odnawialne źródła energii, jak np. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Informacje na temat dofinansowań dostępne są na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz www.wfosigw.lodz.pl.

Dofinansowania na kolektory słoneczne w woj. lubelskim

W tym województwie inwestorzy mogą liczyć głównie na środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu EKODOM II. Program obejmuje dofinansowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowego. Pomoc finansowa ma formę preferencyjnej, w części umarzalnej pożyczki. Kwota może być przyznana na 100 proc. kosztu kwalifikowanego, z czego 25-30 proc. pożyczki może zostać umorzone. Nabór wniosków do opisywanego programu rozpocznie się 3 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji na temat programu i wnioskowania znajduje się na stronie: http://www.wfos.lublin.pl.

Ponadto mieszkańcy niektórych gmin mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie do wymiany pieców. Przykładowo, w gminie Bychawa możliwe jest otrzymanie dotacji nawet na poziomie 85 proc. do instalacji odnawialnych źródeł energii. Takie działanie jest jednym z elementów walki ze smogiem w województwie. Projekt w wymienionej gminie szacowany jest na 11 milionów złotych, a z tej kwoty 9 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowania na kolektory słoneczne w woj. mazowieckim

Tutaj możemy pozyskać dotację z WFOŚiGW w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła". Skorzystanie z programu pozwala na uzyskanie dotacji na zakup oraz instalację kolektorów nawet do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 5000 zł na jednego beneficjenta. Więcej informacji o tej dotacji znajduje się na stronie www.wfosigw.pl.

Poza powyższym programem, inwestorzy mogą także skorzystać z dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne za pośrednictwem Urzędu Miasta. Dotacja może wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie może być wyższa niż 15 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych w woj. opolskim

W woj. opolskim program dotacyjny jest mocno rozbudowany – głównie za sprawą WFOŚiGW. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki (do 95 proc. kosztów) na zakup i montaż kolektorów słonecznych, z możliwością umorzenia części pożyczki (kwota umorzenia maksymalnie 20 proc.). Program będzie trwał do końca 2020 roku. Poza dofinansowaniem OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi jeszcze 3 inne programy, takie jak EKO-PIEC, EKO-TERM oraz EKO-DOM. Więcej informacji na temat dofinansowań znajduje się pod adresem: www.wfosigw.opole.pl.

Poza funduszami z WFOŚiGW, mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie grantowe w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG (program realizowany jest także w wielu innych województwach). W ramach programu można uzyskać 15 proc. dofinansowania m.in. do kolektorów słonecznych.

Dotacja do kolektorów słonecznych
Dotacja do kolektorów słonecznych

WFOŚiGW – program „Region” - dofinansowania do kolektorów w Polsce

Jednym z nowszych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wdrożony w 2017 roku program „Region”, który ma na celu poprawę jakości powietrza. Pierwszy nabór wniosków miał miejsce w styczniu 2017 roku. Organizator zakłada jednak, że program potrwa do 2023 roku, gdzie możliwości zawierania umów skończą się dopiero wraz z rokiem 2020. Dokładnie terminy składania wniosków regulowane są przez poszczególne oddziały WFOŚiGW.

Jak dowiadujemy się z informacji źródłowych, program „region” jest jedynie jedną z dwóch części programu o nazwie „System – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych”. Budżet całego przedsięwzięcia został oszacowany na 782 mln zł. Z kwoty tej przewidziano 32 mln zł na bezzwrotne dofinansowania oraz 750 mln na dotacje zwrotne. Eksperci twierdzą, że jest to finansowo poziom bardzo zbliżony do budżetu popularnego programu „Prosument”.

Pozostałe programy finansujące zakup i montaż kolektorów słonecznych

 • PROW – program tylko dla rolników lub przedsiębiorstw rolnych,
 • PolSEFF2 – program dla małych i średnich firm,
 • RPO – program regionalny.

Wciąż powracający temat smogu w Polsce sprawia, że powstaje coraz więcej inicjatyw wspierających finansowo w wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne. Warto zapytać w lokalnym urzędzie gminy lub miasta o możliwości finansowania czy ewentualnych projektach dotacyjnych. Można również postarać się o niskooprocentowaną pożyczkę w Banku Ochrony Środowiska.

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania dofinansowania do kolektorów?

Każdy program posiada własną specyfikę, jednak istnieje kilka podstawowych elementów, które zwykle muszą być spełnione formalnie. Podstawą oczywiście jest potwierdzenie prawa podejmowania decyzji w sprawie budynku. Kolejny istotny składnik to projekt instalacji. Będzie to schemat oraz opis urządzeń, a także kosztorys. Jeśli inwestycja ma na celu termomodernizację budynku, czasami konieczne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego przez uprawnioną firmę zewnętrzną. Audyt podnosi koszty inwestycyjne, tym bardziej, że musi być przeprowadzony zarówno przed, jak i po wykonaniu instalacji.

Komentarze

 • Krzysztof vRusiecki 2018-11-16T18:52:13Z

  czy ktoś mi na to podpowie zródła odnawialne

  • Krzysztof R 2018-11-16T18:49:04Z

   mam pytanie do was użytkownicy kolektorów słonecznych i votowoltarek czy jak je tam się nazywa czy się to opłaca i czy są dofinansowanie do ich założenia (montażu)