Co zrobić, by móc ubiegać się o dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego?

Od przyszłego roku inwestorzy indywidualni będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego. Program dopłat przygotowywany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest rozwinięcie rynku technologii energooszczędnych w Polsce.

Artykuł archiwalny - aktualny na rok 2014

Program dofinansowań zaplanowany przez NFOŚiGW zakłada popularyzację technologii energooszczędnych w Polsce. Ma także przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów do wprowadzenia wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Na co można uzyskać dotację?

Dotacja będzie przyznawana na budowę domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego lub zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie spełniało standardy domu energooszczędnego. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, konieczne będzie podpisanie z bankiem umowy kredytowej. Dotacja będzie miała formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu czy zakup mieszkania. Wysokość dotacji uzależniona będzie od uzyskanego rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji oraz od spełnienia innych warunków, między innymi dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Budowa domu energooszczędnego przez osobę fizyczną

Inwestor zainteresowany budową domu energooszczędnego, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z NFOŚiGW, musi zweryfikować projekt budowlany pod kątem spełnienia wytycznych określonych przez Fundusz. W przypadku domu energooszczędnego może uzyskać 30 tysięcy złotych dopłaty, zaś budując dom pasywny, nawet 50 tysięcy złotych. Dopiero pozytywna ocena osoby weryfikującej projekt pozwala na złożenie wniosku o kredyt z dotacją i zawarcie umowy kredytowej z bankiem współpracującym z Funduszem. Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorowi dopiero po zakończeniu budowy domu oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Dotacja oferowana przez Fundusz będzie przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego i przekazana zostanie bezpośrednio na konto kredytowe inwestora. Przy czym należy pamiętać, że na realizację domu inwestor ma 3 lata od dnia podpisania umowy kredytu.

Zakup mieszkania w budynku energooszczędnym budowanym przez dewelopera

Istnieje także możliwość uzyskania dotacji na zakup mieszkania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku gdy mieszkanie znajduje się w budynku energooszczędnym, kwota dofinansowania wynosi 11 tysięcy złotych, jeśli mieszkanie znajduje się w budynku pasywnym – nawet 16 tysięcy złotych. Aby otrzymać dofinansowanie, należy podpisać umowę z deweloperem, który oferuje mieszkania zatwierdzone przez weryfikatora i spełniające wymagania określone przez NFOŚiGW. Lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie internetowej Funduszu. Po podpisaniu umowy z deweloperem należy złożyć w wybranym banku, który nawiązał współpracę z Funduszem, dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Na zrealizowane przedsięwzięcie o potwierdzonym standardzie energetycznym beneficjent będzie mógł uzyskać dotację przekazywaną za pośrednictwem banku na konto kredytowe.

Artykuł archiwalny - aktualny na rok 2014

Komentarze