Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne stają się rozwiązaniem coraz częściej rekomendowanym i promowanym nie tylko przez środowiska ekologów. Instytucje państwowe i międzynarodowe organizują również programy dofinansowania przeznaczone na rozbudowę lub instalację odnawialnych źródeł energii. Koszt takiej instalacji jest bowiem dość duży i zanim inwestycja w całości się zwróci (w formie oszczędności na rachunkach za prąd), musimy najpierw zapłacić za system i jego montaż.

System fotowoltaiczny – oszczędność i ekologia

Zasada działania systemów fotowoltaicznych jest dość prosta: na panele ustawione pod odpowiednim kątem i wyposażone w ogniwa padają promienie słoneczne. Powstaje wówczas tzw. efekt fotowoltaiczny, w wyniku którego powstaje prąd stały. Następnie jest on przekształcany przez falownik w prąd zmienny o parametrach dostosowanych do sieci elektrycznej. Prąd pochodzący z paneli ma większą częstotliwość, więc jest wykorzystywany jako pierwszy. Jeżeli instalacja jest podłączona do sieci (typ instalacji: on grid), wówczas możemy uzupełnić niedobory prądu, korzystając z energii płynącej z zakładu energetycznego. Jeżeli natomiast system fotowoltaiczny wyprodukuje nadwyżkę energii, możemy ją sprzedać do sieci w ramach net meteringu. W takiej sytuacji otrzymamy określoną ilość darmowego prądu z sieci w danym cyklu rozliczeniowym.

Zasada działania systemów fotowoltaicznych jest dość prosta: na panele ustawione pod odpowiednim kątem i wyposażone w ogniwa padają promienie słoneczne. Powstaje wówczas tzw. efekt fotowoltaiczny, w wyniku którego powstaje prąd stały.

Panele fotowoltaiczne produkują darmowy prąd, pozyskiwany z naturalnej energii słonecznej. Pozwalają zatem nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale również są przyjazne dla naturalnego środowiska – posiadając taką instalację w swoim domu, zmniejszamy bowiem zapotrzebowanie na przemysłową produkcję prądu.

Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnego prądu.
Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnego prądu.

Koszty paneli fotowoltaicznych

Za panele fotowoltaiczne wraz z montażem zapłacimy od ok. 16 000 zł do ok. 30 000 zł. W przypadku większych instalacji, które są w stanie wyprodukować ok. 9000-10000 kWh rocznie, cena sięga nawet ok. 45 000 – 50 000 zł, jednak przypadku domów jednorodzinnych nie montuje się aż tak dużych systemów. Na ostateczną cenę instalacji fotowoltaicznej składa się kilka czynników. Przede wszystkim jest to liczba paneli i rodzaj falownika. Wybierając te parametry, warto pamiętać o tym, że im większa instalacja (im więcej paneli), tym szybciej zwrócą się koszty inwestycji. Jednak, z drugiej strony – montowanie zbyt dużej liczby paneli, takiej, która znacznie przekracza nasze zapotrzebowanie, również nie jest najlepszym pomysłem: możemy mieć do czynienia z nadwyżkami, których nie będziemy w stanie wykorzystać, nawet biorąc pod uwagę sprzedaż prądu do sieci.

Instalując panele fotowoltaiczne możemy starać się o lokalne dofinansowanie.
Instalując panele fotowoltaiczne możemy starać się o lokalne dofinansowanie.

Programy dofinansowania OZE do fotowoltaiki

O dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej może ubiegać się zarówno instytucja, organizacja czy jednostka samorządu terytorialnego. O dotacje w ramach projektów unijnych mogą ubiegać się wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną. Pozyskane w ten sposób środki mogą być rozdysponowane wśród osób fizycznych. Dlatego chcąc pozyskać dofinansowanie na instalacje ekologiczną, najlepiej udać się do urzędu miasta lub gminy. Warto także zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) – ośrodki w poszczególnych regionach realizują indywidualne programy w tym zakresie, skierowane właśnie do osób fizycznych.

Za panele fotowoltaiczne wraz z montażem zapłacimy od ok. 16 000 zł do ok. 30 000 zł. W przypadku większych instalacji, które są w stanie wyprodukować ok. 9000-10000 kWh rocznie, cena sięga nawet ok. 45 000 – 50 000 zł, jednak przypadku domów jednorodzinnych nie montuje się aż tak dużych systemów.

Programy dofinansowania różnią się pomiędzy sobą pod względem szczegółowych warunków. Jednak łączy je fakt, że zazwyczaj przyznawane są w formie częściowo umarzalnej pożyczki. Pokrywa ona zazwyczaj od 70% do 100% kosztów inwestycji i może zostać umorzona w ok. 10%-30%.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.