Dofinansowanie dla młodych budujących dom

Program „Mieszkanie dla młodych” to propozycja, która może zainteresować zarówno inwestorów planujących kupno nowego mieszkania, jak i osoby budujące dom. Głównym kryterium dotyczącym beneficjentów jest wiek, ale ograniczenia są związane również m.in. z powierzchnią lokalu oraz ceną za metr kwadratowy.

Uwaga! Ostatni nabór programu „Mieszkanie dla młodych” zakończył się 3 stycznia 2018 roku. Tym samym wyczerpał się także limit środków przeznaczonych na realizację programu. Jak zapowiedział z początkiem stycznia 2018 roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, alternatywą dla MdM będzie wprowadzenie programu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Ponadto do końca 2017 roku podpisano 77 umów intencyjnych z samorządami w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus. Porozumienia z gminami mają prowadzić do powstania ok. 6 tys. mieszkań.

Od kiedy zaczyna się program MdM?

Program wystartował 1 stycznia 2014 roku i ma obowiązywać do 30 września 2018. W jego ramach na dofinansowanie wkładu własnego mogą liczyć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka). Dodatkowo premiowani są beneficjenci wychowujący co najmniej trójkę dzieci; mogą otrzymać pomoc we wcześniejszej spłacie kredytu. W programie nie znalazły się ograniczenia związane z wysokością zarobków potencjalnych profitentów, zawarto w nim natomiast innego rodzaju wytyczne. I tak o dopłatę mogą ubiegać się wyłącznie osoby kupujące mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego i to wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczy to zakupu pierwszej nieruchomości w ich życiu (nie mogą być właścicielami, również w przeszłości, innych lokali mieszkalnych). Kredyt musi zostać zaciągnięty w wysokości co najmniej 50% ceny nieruchomości, na co najmniej 15 lat. Ograniczenia dotyczą również powierzchni i ceny kupowanego mieszkania i domu. Powierzchnia tego pierwszego nie może przekroczyć 75 m2, drugiego – 100 m2, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest wychowywana co najmniej trójka dzieci – odpowiednio: 85 m2 i 110 m2. Z kolei cena lokalu nie może być wyższa od aktualnego wskaźnika określonego dla danej lokalizacji, a publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na stronie internetowej BGK można ponadto znaleźć listę banków, za pośrednictwem których można skorzystać z dofinansowania. Z analizy ekspertów wynika, że średnia wysokość dopłaty powinna wynieść 20 tys. zł, a roczny budżet programu pozwoli na dofinansowanie 30-40 tys. kredytów.

Zwrot podatku VAT

A co z budującymi dom systemem gospodarczym? Młodzi inwestorzy podejmujący takie wyzwanie również mogą liczyć na dofinansowanie. W tym przypadku będzie ono dotyczyć zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. O zwrot mogą ubiegać się nie tylko osoby budujące dom jednorodzinny, ale także realizujące rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę budynku na cele mieszkalne. Jakie warunki należy spełnić dodatkowo? Data uzyskania pozwolenia na budowę nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014, a w roku kalendarzowym, w którym zostanie ono przyznane, wnioskodawca nie może ukończyć 36 lat.

Młodzi inwestorzy realizujący budowę systemem gospodarczym mogą liczyć na zwrot podatku VAT za materiały budowlane
Młodzi inwestorzy realizujący budowę systemem gospodarczym mogą liczyć na zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych muszą zostać udokumentowane fakturami wystawionymi od dnia wydania pozwolenie na budowę do 30 września 2018 roku. Zwrot będzie dotyczył produktów, które do 30 kwietnia 2004 roku były objęte stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 roku zostały opodatkowane VAT. Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22% wyniesie 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, dla stawki 23% - 65,22%, dla 24% - 62,5%, a dla 25% - 60%.
Wniosek o zwrot podatku VAT, wraz z załączonym pozwoleniem na budowę oraz fakturami, należy złożyć w urzędzie skarbowym. Urząd ma następnie cztery miesiące na wydanie decyzji lub dokonanie zwrotu. Kwoty dofinansowania w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, w tym także zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością

Podanie nieprawdziwych danych, dzięki którym zostanie przyznane nienależne wsparcie finansowe, zostało zagrożone grzywną oraz karą pozbawienia wolności. Sankcji może także spodziewać się beneficjent, który w ciągu pięciu lat od zawarcia umowy pozbędzie się prawa własności do mieszkania lub domu, wynajmie lokal, zmieni sposób jego użytkowania (np. zamieni na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku lub darowizny). W każdej z wymienionych sytuacji nabywca jest zobowiązany do dokonania zwrotu części wsparcia finansowego, a w przypadku wyzbycia się lokalu musi o tym fakcie poinformować bank. Jeżeli tego nie dopilnuje, to od dnia, w którym należało powiadomić bank zostaną naliczone odsetki ustawowe od kwoty zwrotu. Po upływie pięciu lat sankcje przestają obowiązywać i beneficjent może dowolnie dysponować swoją nieruchomością.

Komentarze

 • Gość 2016-07-23T14:37:07Z

  a jezeli buduje dom 150m nalezy mi sie dofinansowanie?

  • Tooba.pl 2016-07-25T07:16:06Z

   Maksymalna powierzchnia domu, na budowę którego można otrzymać dofinansowanie, to 110 m2.

  • Martyna 2016-01-01T10:56:08Z

   A czy w przypadku budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym nie musi on także mieć max. 100 m kw. powierzchni użytkowej?

   • Tooba.pl 2016-01-07T07:25:07Z

    Tak, jest to zaznaczone w artykule: "Powierzchnia tego pierwszego nie może przekroczyć 75 m2, drugiego – 100 m2, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest wychowywana co najmniej trójka dzieci – odpowiednio: 85 m2 i 110 m2." Czyli powierzchnia domu budowanego systemem gospodarczym maksymalnie może wynieść 100 m2, a gdy w rodzinie jest co najmniej trójka dzieci - 110 m2.

   • marcin 2015-03-04T20:46:52Z

    gdzie trzeba zwrocic sie o dofinansowanie

    • Tooba.pl 2015-03-05T07:16:37Z

     Budując dom, można uzyskać zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Wniosek o zwrot, wraz z załączonym pozwoleniem na budowę oraz fakturami, składa się w urzędzie skarbowym. Należy to zrobić najpóźniej do końca roku, w którym budynek został oddany do użytkowania.