Obowiązkowa analiza dla każdego projektu

Od października 2013 roku analiza zaopatrzenia w alternatywne źródła energii powinna towarzyszyć projektowi każdego budynku. Dawniej ten wymóg dotyczył wyłącznie obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m kw.

3 października 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zgodnie z którym projekt budowlany każdego budynku, niezależnie od wielkości jego powierzchni użytkowej, powinien zostać zaopatrzony w analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (obowiązek ten dotyczy budynków, dla których wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po wejściu w życie omawianego rozporządzenia). Nowelizacja prawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych, które mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (w 2020 roku udział ten ma wynieść 20 procent całkowitego zużycia energii w UE).

Projekt każdego budynku powinien zostać zaopatrzony w analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii
Projekt każdego budynku powinien zostać zaopatrzony w analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Energia ze źródeł odnawialnych

Aby wyżej wymienione cele osiągnąć, wprowadzane są kolejne zmiany w prawie. Branża budowlana i inwestorzy muszą śledzić wprowadzane regulacje i dostosowywać się do aktualnych wytycznych. Od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej budynków. Tymczasem już od października 2013 roku każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zostać wyposażony w „analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła”.

Co powinna zawierać analiza?

Analiza ma określać roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat dostępnych nośników energii, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych oraz obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię. Niezbędne jest także przedstawienie analizy porównawczej dwóch systemów zaopatrzenia w energię: systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego lub systemu konwencjonalnego i hybrydowego. Na końcu dokumentu powinny pojawić się wyniki analizy porównawczej i informacja na temat wyboru systemu zaopatrzenia w energię.

Komentarze

 • praktyk 2014-04-03T11:06:10Z

  Analiza ta stwarza duże możliwości dowolnej interprecji przez urzędników alternatywnych możliwości zasilania w energię nie uwzględniając kosztów.Winny być zalecenia wyboru a nie wiążcy wybór.

  • MICH 2014-04-01T10:46:47Z

   Narodowa Agencja nieźle się naćpała przedstawiając swój niby program. Bez pojęcia - dno. Siedzą dupki i biorą gasę nie mając pojęcia o niczym. Skandal.

   • G-7 2014-03-25T15:18:29Z

    W tej platformie to już całkiem się im w głowach poprzewracało, dodatkowa analiza to wyciąganie dodatkowych pieniedzy z portfela inwestora!

    • mich 2014-03-25T09:31:12Z

     Urzędników nie obchodzi cena. Nie oni za to płacą, a pensje mają zabezpieczone i pewne.

     • inżynier 2014-03-10T10:00:16Z

      analiza porównawcza ma przedstawiać porównanie dwóch systemów. Niestety nikt nie bierze pod uwagę różnicy w cenie montażu. Dla przykładu instalacja z kotłem na paliwo stałe to koszt ok. 25 tys (dla domku ok. 100 m2) a w przypadku pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ok. 80 tyś. Różnica dla osoby budującej się znaczna, ale analiza wykaże, że powinno stosować się układ z pompa ciepła

      • boo 2014-03-07T20:11:33Z

       totalna bzdura - kogo w naszym kraju na to stać. Proces otrzymania pozwolenia na budowe miał być przyjazny dla Inwestora i Projektanta z roku na rok coraz gorzej

       • aoze.pl 2014-02-02T18:49:43Z

        Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowała narzędzie, za pomocą którego można przeprowadzić analizę zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku. Wygenerowany za pomocą aplikacji raport może być wykorzystany w celu udokumentowania przeprowadzonej analizy, co jest obowiązkowe przy tworzeniu projektu budowlanego. Aplikacja jest przeznaczona dla projektantów instalacji, architektów i audytorów energetycznych. Zalety aplikacji aoze.pl: * raporty zgodne z rozporządzeniem * możliwość wprowadzania aktualnych taryf paliw i nośników energii * mozliwość analizy od jednego do pięciu systemów alternatywnych i/lub hybrydowych * możliwość analizy źródeł ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej * możliwość wprowadzenia układów kogeneracyjnych * szerszy zakres niż wymagany rozporządzeniem * wiarygodność wyników obliczeń i możliwość wykorzystania przy projektowaniu * zawsze aktualne algorytmy, zgodne z obowiązującymi przepisami Więcej na http://aoze.pl

        • mik 2014-01-10T08:40:28Z

         Idiotyzm urzędników mnie przeraża