Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za odśnieżanie dachu

Zimą na dachach gromadzą się spore warstwy śniegu i lodu. Naprzemienne rozmarzanie i zamarzanie zalegającej pokrywy jest spowodowane częstymi zmianami temperatury. Ciężka pokrywa śnieżno-lodowa może zagrażać nie tylko osobom przechodzącym obok budynku, ale także konstrukcji dachu. Warto pamiętać, że regularne odśnieżanie powierzchni dachu należy do właścicieli i zarządcy domu.

Zalegający na dachu śnieg może stwarzać zagrożenie nie tylko dla przechodniów, przejeżdżających samochodów, ale także dla konstrukcji budynku. Zwłaszcza dachy płaskie oraz o niewielkim stopniu nachylenia sprzyjają gromadzeniu się śniegu. Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom – przeważnie rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej, a także zależy od miejsca, klimatu oraz wysokości nad poziomem morza. Przyjmuje się, że metr sześcienny pokrywy śnieżnej waży około 200 kilogramów, zaś śniegu mokrego – 800 kilogramów. Najcięższy jest jednak śnieg topniejący, którego metr sześcienny może ważyć nawet ponad 900 kilogramów. Dodatkowo warstwa śniegu zalegającego w rynnach może stać się przyczyną ich niedrożności. Szczególnie niebezpieczne są sople, które stwarzają zagrożenie dla osób przechodzących obok budynków oraz przejeżdżających w pobliżu samochodów.

Zalegający śnieg może stwarzać zagrożenie nie tylko dla przechodniów, ale także dla konstrukcji budynku
Zalegający śnieg może stwarzać zagrożenie nie tylko dla przechodniów, ale także dla konstrukcji budynku

Do kogo należy obowiązek odśnieżania dachu?

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 61) odśnieżanie dachu oraz usuwanie nawisów lodowych jest obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości. To oni powinni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Odśnieżanie dotyczy zarówno dachu, jak i elewacji budynku. Poza tym właściciel i zarządca powinni zadbać o usunięcie sopli, brył, nawisów śnieżnych i lodowych, które stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz samochodów znajdujących się w pobliżu budynku.

Przyjmuje się, że metr sześcienny pokrywy śnieżnej waży około 200 kilogramów, zaś śniegu mokrego – 800 kilogramów. Najcięższy jest jednak śnieg topniejący, którego metr sześcienny może ważyć nawet ponad 900 kilogramów.

Co grozi za nieodśnieżenie dachu?

Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach domów jednorodzinnych i administratorach innych budynków. Niedopełnienie tego obowiązku, czyli niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa grozi karą grzywny, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej czy hipermarketów – nawet zamknięciem obiektu czy karą pozbawienia wolności do roku. Kontrola stanu dachu budynku oraz prawo do

Za nieodśnieżanie dachu grozi kara grzywny
Za nieodśnieżanie dachu grozi kara grzywny
pociągnięcia do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku odśnieżania należy do inspektora nadzoru budowlanego, straży miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady bezpieczeństwa

Odśnieżanie dachu wiąże się z wykonywaniem prac na wysokości, a więc powinna się nim zajmować odpowiednio wykwalifikowana ekipa. Osoby, które zajmują się odśnieżaniem, powinny mieć orzeczenie lekarskie potwierdzające, że mogą wykonywać prace na wysokościach, być przeszkolone i świadome grożącego im niebezpieczeństwa, a także powinny mieć kask ochronny na głowie. Odśnieżanie powinno być przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Komentarze

  • Ekspert Link4 2015-02-23T23:39:28Z

    Gdy już spadnie wyczekiwany tej zimy śnieg, pamiętajcie o regularnym odśnieżaniu swoich posesji i dbaniu o odladzanie śliskich powierzchni, aby nikt nie odniósł szkody. W przeciwnym razie warto mieć ubezpieczenie OC.