Śmietnik w ogrodzeniu

Śmietnik nie należy do najbardziej eleganckich elementów posesji. Jest jednak niezbędny. Miejsce na śmietnik powinno być niedostrzegalne i łatwo dostępne. Te dwa założenia pozornie wydają się trudne do pogodzenia. Ale sytuując śmietnik w ogrodzeniu, można uzyskać oczekiwane rezultaty.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego na terenie swojej posesji musi posiadać miejsce na odpady. Przepisy nakładają na niego odpowiedzialność za czystość i stan techniczny śmietników, a także sposób ich usytuowania.

Odległość śmietnika od drzwi i okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna wynosić mniej niż 10 m, a od działki sąsiada – 3 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się możliwość zmniejszenia tych odległości odpowiednio do 3 m i 2 m. Odstępu od granicy działki nie trzeba zachowywać, jeśli śmietniki sąsiadujących działek zostaną umieszczone tuż obok siebie. Śmietnik można dowolnie usytuować przy granicy, gdy ma to miejsce na pierwszej działce zasiedlanej w danej okolicy (najpierw trzeba jednak uzyskać zgodę urzędu). Zadaszone osłony śmietnikowe są zaliczane do obiektów małej architektury. Nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Śmietnik powinien zostać tak usytuowany, aby ułatwić dostęp pracownikom wywożącym nieczystości
Śmietnik powinien zostać tak usytuowany, aby ułatwić dostęp pracownikom wywożącym nieczystości

Estetyczna wiata śmietnikowa

Wiata śmietnikowa powinna tworzyć spójną całość z ogrodzeniem, w które została wkomponowana, oraz z architekturą domu. Jeśli więc dom został wykończony szarą cegłą, a dach pokryty dachówką, to najlepiej, aby wiata śmietnikowa wyglądała podobnie. Nie będzie wówczas wyróżniać się na tle budynku. Najkorzystniej jeśli wiata na nieczystości będzie posiadać dwie otwierające się na zewnątrz furtki – jedną od strony posesji i drugą zewnętrzną. Wewnętrzne ściany wiaty powinny zostać wykończone materiałem umożliwiającym mycie wodą pod ciśnieniem (tych warunków nie spełnią płytki ze spoinami).

Zadaszone osłony śmietnikowe są zaliczane do obiektów małej architektury. Nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Wygodne usytuowanie

Miejsce na odpady warto wyznaczyć już na etapie tworzenia projektu zagospodarowania działki. Za najlepszą lokalizację uważa się linię ogrodzenia. Przede wszystkim dlatego, że ułatwia dostęp pracownikom wywożącym śmieci. Ponadto zazwyczaj znajduje się w odpowiedniej odległości od domu. Ważne jednak, aby śmietnik nie znalazł się zbyt blisko furtki wejściowej. Nawet dobrze zamaskowany będzie dawał o sobie znać, wydzielając różne zapachy. 

Są jednak sytuacje, gdy ogrodzenie nie stanowi najbardziej korzystnego miejsca na śmietnik. Rzeczy tak się mają w przypadku wąskich działek. Gdy frontowa część posesji jest bardzo wąska, może okazać się, że śmietniki zajmują jej znaczącą, najbardziej wyeksponowaną część. Wówczas lepiej przenieść je na tył ogrodu.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.