Ogrodzenie działki – o czym należy pamiętać?

Solidne ogrodzenie działki zabezpieczy ją przed niepożądanym przekraczaniem granicy. Może stać się dekoracją obiektu i podkreślić aranżację domu oraz charter jego otoczenia. O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem prac? Co uwzględnić już przy ich planowaniu? Odpowiadamy na pytania i wyjaśniamy wątpliwości.

Mężczyzna mierzący ogrodzenie
Ogrodzenie działki – o czym należy pamiętać?

Ogrodzenie działki – charakterystyka 

Ogrodzenie należy do obiektów architektonicznych, na które często nie zwraca się większej uwagi. Jeśli płot nie rzuca się w oczy, można uznać, że został dobrany prawidłowo. Właściwy dobór konstrukcji wymaga jednak wcześniejszego poznania najważniejszych założeń i zasad budowy. 

Ogrodzenie działki powinno przede wszystkim wyznaczyć obszar posesji. Stanowi barierę fizyczną i psychologiczną. Zapobiega przypadkowemu i celowemu przekraczaniu granicy. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców domu i chroni przed nieproszonymi gośćmi. Odpowiednio dobrane ogrodzenie działki zapewni też większe poczucie prywatności wewnątrz. W przypadku posesji ulokowanych w pobliżu dróg ogrodzenie powinno stanowić zaporę dla pyłu, kurzu, spalin i hałasu.

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań, które można zastosować jako ogrodzenie działki. Przy podejmowaniu decyzji trzeba się kierować następującymi aspektami:

  • koszt – ceny metra bieżącego ogrodzenia oscylują w granicach od kilkudziesięciu do nawet przeszło tysiąca złotych. Najtańsze są ogrodzenia panelowe i siatki, a po drugiej stronie znajdują się konstrukcje murowane. W ramach każdego rodzaju ogrodzenia można wygenerować pewne oszczędności;
  • dopasowanie do gruntu – nie każdy typ ogrodzenia można zastosować przy konkretnym rodzaju gruntu. Ciężkie gabiony i płoty murowane na gruntach piaszczystych będą się przechylały;
  • dopasowanie do charakterystyki obiektu – murowany płot przy działce rekreacyjnej nie ma sensu. Z kolei lekkie ogrodzenie z siatki wokół nowoczesnego domu wygląda śmiesznie. Stylistykę ogrodzenia trzeba dobrać do budynku i jego otoczenia;
  • poziom przesłonięcia – przy obiektach położonych w pobliżu dróg, chodników i mających okna blisko ogrodzenia, warto zastosować przesłony na ogrodzeniach. Jeśli inwestycja w płot murowany lub wykończony szerokimi profilami nie wchodzi w grę, trzeba rozważyć przesłonę ze szpaleru roślin lub tkaniny. W działkach położonych na uboczu nie ma to tak wielkiego znaczenia.

Przeczytaj również: Tymczasowe ogrodzenie budowlane działki – z czego zrobić najtaniej?

Ogrodzenie działki a przepisy 

Poza własnymi pomysłami i potrzebami trzeba jeszcze kierować się zdaniem ogółu. To w pewnym sensie wyrażają akty prawne. Budowa ogrodzenia podlega przepisom prawa budowlanego. Jeśli inwestor chce uniknąć formalności, powinien zbudować ogrodzenie schludne, tradycyjne, nie wyższe niż 2,2 metra i znajdujące się na obszarze działki, do której ma prawa. W każdym innym przypadku trzeba się pofatygować do urzędu i zgłosić budowę. 

Szczególne przepisy obowiązują ogrodzenia działek leżących w pobliżu dróg wojewódzkich. Takie płoty muszą znaleźć się w określonej odległości od drogi. Powinny być też transparentne, szczególnie w miejscach, gdzie ma to znaczenie dla widoczności i bezpieczeństwa kierowców. 

Warto też wspomnieć o innych przepisach, które mogą zmienić koncepcję inwestora. Pierwsze z nich są zawarte w MPZP. Mogą się tam być wskazane wytyczne również dotyczące ogrodzenia. Przy budowie działek znajdujących się w pobliżu cieków wodnych, stawów, rzek i jezior, obowiązuje prawo wodne. W takim przypadku ogrodzenie musi znaleźć się w odległości 1,5 metra od linii brzegowej i nie może zaburzać swobodnego przepływu wody. 

Przygotowanie podłoża pod ogrodzenie działki 

Jeżeli ogrodzenie działki nie wymaga zgłoszenia i innych formalności, jego budowę powinno poprzedzić przygotowanie terenu. Warto to zrobić jeszcze na etapie planowania inwestycji. Niektóre sytuacje mogą zmusić do wprowadzenia zmiany w projekcie, a nawet zmiany planów konstrukcyjnych. Przygotowanie podłoża powinno obejmować:

  • określenie granicy – ogrodzenie nie może wychodzić poza linię posesji (wyjątek stanowi płot pomiędzy sąsiadami, który fizycznie może ciągnąć się w linii granicznej). Wobec tego ustalenie granicy w miejscu planowanego ogrodzenia jest podstawą;
  • usuniecie lub ominięcie przeszkód – linia graniczna wskaże przeszkody, jakie mogą utrudnić wykonanie ogrodzenia. Krzewy, niewielkie drzewa czy inną roślinność można usunąć. W przypadku starszych drzew może być potrzebne uzyskanie pozwolenia. Jeśli na linii znajdują się słupy, liczniki i inne obiekty inżynierskie, ogrodzenie powinno je ominąć;
  • wyrównanie – ogrodzenie powinno się prowadzić w poziomie, a przynajmniej w linii z jednakowym równym spadkiem. Drobne nierówności można zniwelować. W przypadku dużych wąwozów i wzniesień trzeba dobrać odpowiedni rodzaj ogrodzenia i jego posadowienia. 

Budowa ogrodzenia działki – kilka uwag na koniec

Ogrodzenie działki jest osadzane bezpośrednio w gruncie. Dlatego wykonanie fundamentów podmurówek lub zakotwienie słupów jest jednym z najważniejszych etapów prac. Do wykonania otworów pod słupki można użyć świdrów, co przyspieszy prace. Przy fundamentach potrzebne będą koparki i inne maszyny do robót ziemnych. Podłoże należy też zalać betonem wysokiej klasy i odczekać na jego związanie. Po tym etapie mocowanie paneli lub siatki będzie już tylko przyjemnością. 

Przy budowie fundamentów, ogrodzenia murowanego, a także gabionów trzeba pamiętać o osiadaniu tych konstrukcji. Są one stosunkowo ciężkie, a obciążenie nie zawsze jest jednakowe na całym elemencie. Dlatego zaleca się, żeby każdy pionowy element nośny miał niezależny fundament. Można rozwiązać to za pomocą dylatacji. Dzięki temu osiadające słupki nie będą wzajemnie się wykrzywiały, a siły rozejdą się na pojedyncze elementy. 

Sprawdź: Ile kosztuje ogrodzenie działki? 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.