Ogrodzenie działki – jakie formalności trzeba spełnić?

Budowa ogrodzenia to jeden z końcowych etapów prac budowlanych. Często prowadzony jest długo po zejściu z budowy ostatnich maszyn i pracowników. Wówczas szczególnie ważne jest zadbanie o wszelkie formalności związane z jego budową. Przedstawiamy najważniejsze przepisy, jakimi trzeba się kierować podczas ogradzania działki.

Dokumenty na stole
Ogrodzenie działki – jakie formalności trzeba spełnić?

Ogradzanie działki – charakterystyka

Ogrodzenie posesji wieńczy prace budowlane. Z reguły budowa płotu wokół nowego budynku jest ostatnim etapem robót. Czasem zdarza się, że od ogrodzenia zacznie się gospodarowanie terenem. To dotyczy szczególnie działek na uboczu i ogrodzenia tymczasowego. Niezależnie od okoliczności, ogrodzenie działki będzie przebiegało podobnie i podlegało podobnym procedurom. 

Przed rozpoczęciem spraw formalnych trzeba dokładnie zaplanować budowę. Obejmuje to wyznaczenie linii przebiegu płotu, jego typ, wysokość, a także sposób osadzenia konstrukcji. Warto wykonać szkic, ponieważ może być potrzebny przy załatwianiu spraw formalnych. Należy zaplanować ogrodzenie w taki sposób, żeby nie było uciążliwe dla sąsiadów, użytkowników dróg i chodników, a także dawało poczucie bezpieczeństwa domownikom. 

Sprawdź: Wzór zgłoszenia zamiaru wybudowania ogrodzenia

Ogradzanie działki – przepisy budowlane

Ogrodzenie działki to proces, który w pierwszej kolejności podlega przepisom prawa budowlanego. Sama konstrukcja nie jest jednak traktowana jako budowla, a instalacja budowlana. W związku z tym w większości przypadków nie trzeba załatwiać żadnych spraw formalnych. Dotyczy to jednak tylko płotów spełniających założenia prawa budowlanego. Ogrodzenie nie może być wyższe niż 2,2 metra i musi znajdować się na posesji, do której inwestor ma prawo. Budowla musi być też mieć charakter tradycyjny i być stabilna. 

Jeśli któryś z wymogów nie zostanie spełniony, konieczne będzie zgłoszenie prac. Z reguły problem dotyczy wysokości i chęci budowy ogrodzenia wyższego, niż 2,2 metra. Zgłoszenie prac będzie konieczne przy ogrodzeniach, które jednocześnie stanowią mur oporowy. Jeśli inwestor zdecyduje się na ogrodzenie nietypowe, niespełniające założeń płotu „tradycyjnego”, także trzeba zgłosić chęć budowy. 

Procedura zgłaszania prac budowlanych ogranicza się do złożenia wypełnionego wniosku w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, a także rysunek poglądowy (plan zagospodarowania). Jeśli do 21 dni od złożenia wniosku urzędnicy nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń, można rozpocząć prace budowlane. 

Zobacz: Ile kosztuje ogrodzenie działki? 

Ogradzanie działki – pozostałe formalności 

Prawo budowlane to nie jedyny zbiór przepisów, jakimi trzeba się kierować przy budowie ogrodzenia. W szczególnych przypadkach trzeba też uwzględnić następujące akty prawne:

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – może się zdarzyć, że wytyczne dotyczące ogrodzenia znajdują się w założeniach MPZP. Ma to na celu głównie utrzymanie charakteru dzielnicy i jej spójności stylistycznej. W takich przypadkach przepisy mają zawsze przewagę nad prawem budowlanym;
  • przepisy dotyczące dróg publicznych – dotyczy posesji, w których ogrodzenie sąsiaduje z drogami wojewódzkimi. Przepisy dokładnie określają odległość od trasy i mogą wskazywać na rodzaj ogrodzenia. Płot musi być transparentny i nie ograniczać widoczności; 
  • prawo wodne – jeśli posesja jest w sąsiedztwie jeziora, rzeki, stawu lub innego zbiornika wodnego, budowa ogrodzenia działki podlega także pod prawo wodne. Najważniejszy przepis mówi o tym, że ogrodzenie nie może powstać w odległości mniejszej, niż 1,5 metra od linii brzegowej. Nie ma tu znaczenia, że posesja sięga dalej. Konstrukcja nie może też w żaden sposób zaburzać swobodnego przepływu rzeki. 

Przeczytaj także: Tymczasowe ogrodzenie budowlane działki – z czego zrobić najtaniej?

Ogradzanie działki pomiędzy sąsiednimi posesjami – na co zwrócić uwagę?

Spełnienie przepisów budowlanych i warunków zawartych w pozostałych aktach prawnych jest tylko jednym z problemów. Znacznie więcej kłopotu może stanowić ogrodzenie działki od strony granicy z sąsiadem. Poza przepisami stosuje się tu dobre zwyczaje sąsiedzkie. Często jednak do głosu dochodzą też relacje międzyludzkie i emocje. 

Ogrodzenie działki od strony sąsiada nie wymaga zgłoszenia, jeśli płot spełnia założenia prawa budowlanego. Zaleca się, żeby ogrodzenie stanęło na linii, którą przebiega granica pomiędzy posesjami. W razie wątpliwości można wezwać geodetę do wyznaczenia linii granicznej.

Określenie wysokości i charakterystyki płotu powinno odbywać się na podstawie wspólnych ustaleń. Także koszty przygotowania i materiałów dzieli się po równo pomiędzy sąsiadów. Ogrodzenie jest dobrem wspólnym i umowa między stronami jest najłatwiejszym sposobem na załatwienie tej kwestii. 

Nie zawsze jednak relacje sąsiedzkie są na tyle dobre, żeby możliwe było wypracowanie wspólnego stanowiska. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ogrodzenie zbudować samodzielnie bez porozumienia z drugą stroną. Tutaj trzeba jednak uwzględnić przepisy budowlane. Warto też cofnąć nieco konstrukcję na część własnej posesji. Ogrodzenie będzie wówczas należało tylko do jednej strony. Zabierze to nieco wolnej przestrzeni, ale zapobiegnie konfliktom, również w przyszłości.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.