Z czego wykonać wykończenie cokołu?

Cokół pełni funkcję dekoracyjną, jest jednym z elementów, które decydują o wyglądzie domu. Poza tym jest bardzo praktyczny, ponieważ zabezpiecza dolną część ściany budynku przed zawilgoceniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Musi być zatem nie tylko estetycznie wykonany, ale także zrobiony z solidnych materiałów.

Wysokość cokołu

Cokół jest górną częścią ściany fundamentowej budynku wystającą ponad powierzchnię ziemi. Jego wysokość zależy między innymi od miejsca budowy domu oraz sposobu posadowienia. Ma on zazwyczaj wysokość 30–40 cm. Wyższe cokoły buduje się w domach podpiwniczonych, w których piwnica jest częściowo zagłębiona w gruncie, oraz na terenach, gdzie występują obfite opady śniegu.

Cokół cofnięty czy wysunięty?

Istnieje możliwość wykonania cokołu wysuniętego lub cofniętego w stosunku do lica elewacji. Częściej wybiera się cokół cofnięty, który umożliwia odrywanie się spływającej wody deszczowej od elewacji, dzięki czemu nie powstają zawilgocenia ściany. Chcąc utworzyć taki uskok po ostatecznym wykończeniu domu, konieczny jest dobór grubości poszczególnych warstw ściany, nie tylko zewnętrznej ponad gruntem, ale też fundamentowej. Budując cokół cofnięty, ponad nim mocuje się na wysuniętej części elewacji profil okapnikowy, który pełni funkcję ochronną przed spływaniem wody deszczowej z elewacji na cokół. Jeśli dom jest ocieplony styropianem lub wełną mineralną, stosuje się listwę startową lub profil okapnikowy.

Rzadziej wykonuje się cokół wysunięty poza płaszczyznę ściany. Buduje się je wtedy, gdy nie jest możliwe ze względu na budowę ścian uzyskanie cofniętego cokołu. Tak dzieje się w przypadku, gdy zmienia się grubość ścian, na przykład po zmianie materiałów budowlanych do ich budowy. W przypadku wysuniętego cokołu zabezpiecza się wystającą część obróbką blacharską lub płytkami ceramicznymi. Tak wykonane zabezpieczenie powinno tworzyć spadek pod kątem 10% i wystawać poza lico cokołu ok. 3–5 cm. Dodatkowym uszczelnieniem będzie masa silikonowa zastosowana w miejscu styku. W przypadku budowy cokołu wysuniętego izolację przeciwwilgociową ściany powinno się wykonać ze szczególną starannością.

Wykończenie z płytek

Cokół można wykończyć na wiele sposobów. Najpopularniejszymi materiałami są: okładzina klinkierowa, płytki kamienne oraz tynk mozaikowy. W przypadku zdecydowania się na płytki, należy wybrać mrozoodporne. Wymagane będzie odpowiednie przygotowanie mocnego i równego podłoża. Powinno być ono oczyszczone z brudu i zagruntowane. Płytki 

www.kamienelewacyjny.sklep.pl/
przykleja się, używając zaprawy klejącej o zwiększonej przyczepności i elastyczności. Klej powinien być dokładnie rozprowadzony nie tylko na podłoże, ale i na płytkę, by nie było żadnych pustych miejsc. Klej wymaga wyschnięcia przez około 2–3 dni, dopiero wtedy powinno się wypełniać puste spoiny fugą.

Cokół z kamienia

Wykonanie cokołu z kamienia jest bardziej pracochłonne ze względu na to, że konieczne jest dobranie odpowiednich, pasujących do siebie elementów, które pozwolą uzyskać podobne spoiny. Do wykończenia stosuje się otoczaki, płyty kamienne lub kamienie łupane. Aby zamocować trwale okładzinę z kamienia, lepiej użyć specjalistycznej zaprawy klejącej.

Mozaika na cokole

Istnieje także możliwość pokrycia cokołu tynkiem mozaikowym wykonanym na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego wysokiej jakości. Tak wykonany cokół jest trwały i odporny na zmywanie, ścieranie oraz uszkodzenia. Konieczne będzie jednak wykonanie podkładu, który wzmocni przyczepność podłoża. Bardzo istotna jest technika nakładania tynku. Powinniśmy go nakładać w sposób ciągły, by nie były widoczne miejsca połączeń między kolejnymi fragmentami.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.