Cokół – fundamentalne wykończenie domu

Cokół jest jednym z elementów, które mają niemały wpływ na ogólne wrażenie dotyczące wyglądu domu. Musi współgrać z pozostałymi materiałami wykończeniowymi. Względy estetyczne nie są jednak głównym powodem tworzenia charakterystycznych opasek na elewacjach. Cokół przede wszystkim zabezpiecza budynek na jego styku z gruntem.

Cokół to najniższa nadziemna część budynku. Najczęściej stanowi wystający ponad poziom gruntu fragment ściany fundamentowej. Funkcje cokołu mają dwojaki charakter. Cokół przede wszystkim chroni dolne części ścian przed uszkodzeniami i zawilgoceniem. Duże wahania temperatur, zamarzanie i odmarzanie, wiatr, deszcz, śnieg – to tylko niektóre z czynników, które mają destrukcyjny wpływ na stan elewacji. Strefa przyziemna jest szczególnie narażona na różnego rodzaju uszkodzenia, stąd też jej dodatkowe zabezpieczenie w postaci cokołu. Tę opaskę na elewacji tworzy się także po to, aby chronić ściany parteru przed zawilgoceniem od strony gruntu oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Cokół to najniższa nadziemna część budynku. Najczęściej stanowi wystający ponad poziom gruntu fragment ściany fundamentowej.

W przypadku, gdy ściana fundamentowa składa się z kilku warstw, jej zewnętrzna część tworzy wykończenie cokołu
W przypadku, gdy ściana fundamentowa składa się z kilku warstw, jej zewnętrzna część tworzy wykończenie cokołu

Cofnięty lub wysunięty

Cokół może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do znajdującej się powyżej niego części elewacji. To zabieg, który ma niemałe znaczenie praktyczne. W Polsce częściej buduje się domy z cokołem cofniętym. To dobre rozwiązanie, dzięki któremu woda skapuje ze ścian bezpośrednio na grunt. Wykonując cokół, trzeba jednak pamiętać o pozostawieniu tuż nad nim niewielkiego podcięcia. Jeśli cokół ma być wysunięty, musi zostać dokładnie wykonana dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa. W takim przypadku górną płaszczyznę cokołu dodatkowo zabezpiecza się obróbką blacharską lub ceramiczną.

 Cokół przede wszystkim chroni dolne części elewacji przed uszkodzeniami i zawilgoceniem. 

Zalecana wysokość cokołu to 30-50 cm. Niższy nie spełni dobrze swoich funkcji. Cokół może zostać wykonany na dwa sposoby. W przypadku, gdy ściana fundamentowa składa się z kilku warstw, jej zewnętrzna część tworzy wykończenie cokołu (najczęściej stosuje się w tym celu kamień, cegły klinkierowe lub licowe). Ściany jednowarstwowe z kolei zazwyczaj pokrywa się tynkiem lub okładziną. Wybór materiałów okładzinowych jest bardzo duży – od ceramicznych (płytki klinkierowe lub terakota), przez kamienne (naturalne i sztuczne) po tworzywa sztuczne.

Wybór materiału wykończeniowego

Podczas wybierania materiału wykończeniowego warto wziąć pod uwagę nie tylko jego parametry, trwałość i wygląd, ale także grubość. To istotne, ponieważ w przeciwnym razie może się zdarzyć, że po wykończeniu grubym materiałem cokół, który miał być cofnięty, zrówna się ze ścianą.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.