Płyta fundamentowa – jakie są jej zalety? Podpowiadamy

Czym jest płyta fundamentowa? Kiedy warto się na nią zdecydować? Jak wykonuje się płytę fundamentową oraz jakie są jej wady i zalety? Odpowiedzi na pytania zawarliśmy w naszym artykule.

Kładzenie płyty fundamentowej
Jakie są zalety i wady płyty fundamentowej?

Czym jest płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu, który stanowi pełne podłoże pod budynek. Co ważne, nie wymaga on głębokich wykopów, długiego czasu schnięcia betonu, a od gruntu odizolowany jest styrodurem na całej swojej powierzchni. To bezpośrednio do płyty fundamentowej kotwione są prefabrykowane ściany domu.

Głównym zadaniem płyty fundamentowej, tak jak w przypadku tradycyjnego fundamentu, jest przenoszenie ciężaru budynku na podłoże gruntowe. W porównaniu z ławami fundamentowymi w tym zakresie płyta fundamentowa wypada korzystniej, ponieważ ciężar rozkłada się na całą powierzchnię płyty, nie jedynie na elementach brzegowych. 

Płyta fundamentowa wykonywana jest z kilku warstw:

  • z podbudowy z mechanicznie zagęszczonego kruszywa,
  • z pospółki,
  • z izolacji termicznej ze styropianu,
  • z żelbetonowej płyty nośnej ze zbrojoną górą oraz dołem,
  • z wylewki samopoziomującej.

Natomiast grubość jej poszczególnych warstw wynosi:

  • od 15 do 30 centymetrów – pospółka,
  • od 15 do 30 centymetrów – izolacja termiczna,
  • od 12 do 20 centymetrów – płyta żelbetonowa.

Jak wykonuje się płytę fundamentową?

Wykonanie płyty fundamentowej przebiega podobnie jak w przypadku fundamentów tradycyjnych. Pierwszy krok stanowią roboty ziemne, następnie wykonuje się podbudowę. Natomiast na podbudowę wylewana jest warstwa chudego betonu. 

Uwaga: Warto, aby wybór płyty fundamentowej został poprzedzony badaniem geotechnicznym gruntu. Za najlepsze podłoże pod płytę uchodzą piaski. 

Przygotowując teren pod płytę fundamentową, należy na początku zebrać wierzchnią warstwę gruntu, czyli humus – najczęściej jest to warstwa od około 30 do 50 centymetrów. Jeżeli po zerwaniu humusu pod spodem znajdzie się glina, torf lub iły, to najczęściej konieczna jest głębsza wymiana gruntu, a w niektórych sytuacjach również wykonanie fundamentu na podstawie pali lub studni fundamentowych.

Jeżeli pod warstwą humusu znajdują się piaski, to należy nawozić pospółkę zagęszczalnym materiałem niewysadzinowym. Zagęszczanie wykonuje się równomiernie przy pomocy ubijarki lub zagęszczarki mechanicznej.

Następnie na przygotowanej podbudowie z zagęszczonej pospółki piaskowej układa się elementy  brzegowe, które będą izolować termicznie brzegi płyty fundamentowej, a także rozkłada się izolację poziomą przy użyciu styroduru.
Kolejne etapy to zbrojenie płyty zgodnie ze wcześniej przygotowanym projektem konstrukcyjnym oraz betonowanie. 

Co szczególnie ważne, przed rozpoczęciem budowy płyty fundamentowej konieczne jest, aby rozplanować: instalację wodno-kanalizacyjną, instalację gazową, instalację grzewczą (w niektórych przypadkach). Po zalaniu płyty nie istnieje bowiem możliwość zmiany ich położenia. Ułożenie w płycie fundamentowej rur grzewczych sprawia, że ogrzewania podłogowe można uruchomić już w trakcie budowy. Dzięki temu przyspieszy się proces schnięcia tynku lub farby.

Jakie są zalety i wady płyty fundamentowej?

Jedną z największych zalet płyty fundamentowej jest jej szybka oraz łatwa budowa, która przebiega w kilku etapach wymienionych poniżej.

Etap 1. Wytyczenie domu na działce przez geodetę.
Etap 2. Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu.
Etap 3. Wykonanie podbudowy z pospółki piaskowej lub z piasku oraz jej zagęszczenie.
Etap 4. Wylanie podkładu z chudego betonu.
Etap 5. Wykonanie podziemnej części kanalizacji.
Etap 6. Zamocowanie izolacji termicznej.
Etap 7. Wykonanie zbrojenia.
Etap. 8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Płyta fundamentowa sprawdza się w przypadku, gdy na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych oraz niepewne podłoże. Wybierana jest również w przypadkach domów o skomplikowanym kształcie oraz domów pasywnych i domów energooszczędnych.

Zaletą płyty fundamentowej jest skuteczna termoizolacja. Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, nie istnieje konieczność wykopów poniżej poziomu przemarzania gruntu, ponieważ płyta jest odizolowana od gruntu styrodurem. Co więcej, płytkie posadowienie płyty fundamentowej skraca również czas wykonywania robót ziemnych.

Kolejnym plusem płyt fundamentowych jest krótki czas schnięcia betonu – wynosi on standardowo od 7 do 14 dni. Natomiast czas schnięcia fundamentów tradycyjnych może wynosić od 21 do 28 dni.

Płyta fundamentowa zapewnia rozkład siły nacisku budynku na całej jej powierzchni. W porównaniu do tradycyjnych fundamentów płyty sprawdzają się lepiej w przypadku domów budowanych na gruntach o słabej nośności. Zmniejsza się wówczas ryzyko nierównomiernego osiadania budynku. 

Dobrze wybetonowana oraz równa płyta fundamentowa może stanowić podłogę dla pierwszej kondygnacji domu – można od razu kleić na niej posadzkę bez konieczności budowy podłogi na gruncie. Na płycie bezpośrednio wykonuje się również posadzkę z ogrzewaniem podłogowym. Istnieje także możliwość wyposażenia płyty w system grzewczy w trakcie wylewki.

Wady płyty fundamentowej

Natomiast wśród wad płyty fundamentowej przede wszystkim wymieniana jest konieczność wcześniejszego zaplanowania przyłączy (zwłaszcza przyłącza wodno-kanalizacyjnego i przyłącza gazowego). Tak jak wspomnieliśmy wyżej, po zalaniu płyty nie istnieje możliwość zmiany ich położenia.

W porównaniu z ławami fundamentowymi płyty fundamentowe uchodzą za mniej korzystne cenowo. Głównie ze względu na to, że wykorzystana jest większa ilość materiału, a do wykonania fundamentów z płyty warto zatrudnić wykwalifikowaną ekipę budowlaną. 

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.