Niezbędna izolacja fundamentów

Fundamenty to podstawa, która zapewnia budynkowi bezpieczeństwo statyczne. Właściwa konstrukcja fundamentów to jednak nie wszystko. Fundamenty muszą być także odpowiednio zaizolowane. W przeciwnym razie konstrukcja domu zostanie narażona na uszkodzenia.

Fundament jest elementem domu najbardziej narażonym na destrukcyjne działanie wilgoci. Jego zawilgocenie może prowadzić do korozji, powstawania grzybów pleśniowych i do uszkodzenia konstrukcji całego budynku. Mokre fundamenty mają zmniejszoną izolacyjność termiczną, mogą też powodować zawilgocenie ścian na pierwszej kondygnacji. Dlatego fundamenty powinny być obowiązkowo wyposażone w hydroizolację. Jej prawidłowe wykonanie ma wyjątkowe znacznie, ponieważ wszelkie naprawy fundamentów zazwyczaj są bardzo trudne i kosztowne, a bywa, że okazują się niemożliwe.

Fundamenty powinny zostać wyposażone w izolację pionową oraz poziomą
Fundamenty powinny zostać wyposażone w izolację pionową oraz poziomą

Izolacja pozioma i pionowa

Fundamenty powinny więc zostać wyposażone w poziomą izolację przeciwwilgociową. Umieszcza się ją między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku. Izolacja pozioma ma na celu ochronę ścian na parterze przed zawilgoceniem, które mogłoby się zdarzyć, gdyby wilgoć dostała się do ścian fundamentowych (mur zasysa wówczas wodę do góry). Drugim elementem skutecznej ochrony fundamentów jest izolacja pionowa, którą układa się na powierzchni ścian fundamentowych. Izolacja powinna szczelnie przylegać do całego podłoża. Jej rola polega na powstrzymaniu wody przed wnikaniem w ściany.

Fundamenty bez odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej są narażone na uszkodzenia, które mogą zagrozić całej konstrukcji domu.

Typ izolacji pionowej jest uzależniony od warunków gruntowych i wodnych, jakie panują na danym terenie. Lekkie izolacje stosuje się na gruntach przepuszczalnych powyżej poziomu wód gruntowych. Jej zadaniem jest ochrona domu przed wilgocią pochodzącą z gruntu oraz wodą opadową. Jest wykonywana na zewnątrz fundamentów, najczęściej z masy bitumicznej. Izolacje ciężkie są stosowane na gruntach spoistych poniżej wód gruntowych oraz na terenach, na których istnieje zagrożenie podnoszenia się wód gruntowych ponad poziom podłogi piwnicy. Tego rodzaju izolacja powinna być nie tylko bardzo szczelna, ale także odporna na uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej wykonuje się ją z folii samoprzylepnych lub pap termozgrzewalnych. Rozwiązaniem pośrednim jest izolacja z papy na lepiku, folii lub zaprawy wodoszczelnej, którą wykonuje się, gdy woda gruntowa znajduje się poniżej fundamentów, ale grunt jest nieprzepuszczalny.

Izolacje lekkie stosuje się na gruntach przepuszczalnych powyżej poziomu wód gruntowych, a izolacje ciężkie - na gruntach spoistych poniżej wód gruntowych oraz na terenach, na których istnieje zagrożenie podnoszenia się wód gruntowych ponad poziom podłogi piwnicy.

Izolacja termiczna

W większości przypadków fundamenty powinny zostać również ocieplone. Z reguły izolację termiczną (płyty ze styropianu, z polistyrenu, wełny skalnej, twardej pianki poliuretanowej lub kruszywa keramzytowego) układa się na zewnątrz, czasem między warstwą nośną a warstwą osłonową ściany fundamentowej, a przypadku konstrukcji jednowarstwowych – od wewnątrz. Z ocieplenia ścian fundamentowych można zrezygnować jedynie w przypadku, gdy zostaną one zbudowane z materiału, który bardzo dobrze chroni przed ucieczką ciepła (np. z bloczków keramzytobetonowych).

Komentarze

  • Memor 2018-04-08T14:16:13Z

    Przygotowując się do termoizolacji sprawdzajcie raporty GUNB, wielu producentów styropianu oszukuje na jakości styropianów zawyżając parametry w stosunku do wartości rzeczywistych