Formalności związane z adaptacją poddasza

Adaptacja nieużytkowego poddasza pozwoli urządzić na górnej kondygnacji kolejne, użytkowe pokoje. Przed rozpoczęciem robót należy jednak ocenić stan poddasza, dopełnić szeregu formalności, a także zaplanować szczegółowo przebieg robót.

W przypadku gdy dostępna dotąd przestrzeń na poddaszu zaczyna być niewystarczająca, ponieważ rodzina się powiększa, dorosłe dzieci zakładają swoje rodziny czy też chcemy zaopiekować się seniorami i przyjąć ich do siebie, dobrym rozwiązaniem, tańszym niż budowa nowego domu, będzie remont poddasza. Adaptacja nieużytkowego poddasza, które dotąd służyło jako schowek na niepotrzebne na co dzień rzeczy, pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię mieszkalną przeznaczoną na kolejne pokoje. Wprawdzie remont dotąd niewykorzystywanego poddasza jest sporym wydatkiem, jednak pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię gotową do zamieszkania.

Od czego powinniśmy zacząć proces adaptacji poddasza?

Od skonsultowania prac z wykonawcą, który oceni, czy adaptacja jest w ogóle możliwa i czy jest opłacalna. Każde poddasze wymaga wykonania innych prac remontowych. Należy pamiętać, że modernizacja poddasza powinna być zgodna z przepisami prawa budowlanego. Aby poddasze spełniało funkcje użytkowe na stały pobyt osób, zgodnie z przepisami prawa budowlanego jego średnia wysokość powinna wynosić 2,2 m. Należy sprawdzić, czy strop na poddaszu jest solidny i wytrzyma nowe obciążenia od posadzek, ścian działowych oraz całego wyposażenia poddasza. Konieczne jest sprawdzenie szczelności połaci dachu. Jeśli po ulewnym deszczu powstają przecieki, należy naprawić dach. Adaptacja poddasza wymaga także docieplenia i obudowania dachu, wymagane jest więc sprawdzenie konstrukcji nośnej dachu, by być pewnym, że dach wytrzyma dodatkowe obciążenie. Poza tym wszystkie pomieszczenia muszą być ocieplone, wentylowane i ogrzewane, więc poza dociepleniem ścian trzeba będzie podciągnąć na poddasze wszystkie niezbędne media. Należy także pamiętać, że aby możliwe było wykorzystanie poddasza na pokoje mieszkalne, konieczne będzie także zapewnienie odpowiedniej ilości okien, które dadzą dostęp światła dziennego. Ich powierzchnia w każdym pokoju powinna stanowić co najmniej 1/8 powierzchni podłogi. Trzeba też dobudować wygodne schody prowadzące na poddasze.

Formalności

Pierwszą formalnością, której powinniśmy dopełnić, jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie prac budowlanych, korzystanie z poddasza, a także wprowadzenie ewentualnych zmian udziałów w prawie własności przysługujących poszczególnym osobom. Możliwe jest sporządzenie umowy o podziale do używania, w której określone będzie, z jakiej części budynku współwłaściciele mogą korzystać w sposób wyłączny. W następnej kolejności należy załatwić formalności urzędowe. Jeśli poddasze jest określone jako nieużytkowe, musimy zgłosić zmianę sposobu użytkowania, a także poinformować organ podatkowy o włączeniu poddasza do powierzchni użytkowej budynku podlegającej podatkowi od nieruchomości. W przypadku gdy poddasze w projekcie było opisane jako użytkowe, aby zmienić jego funkcjonalność, nie jest konieczne wnioskowanie o to do urzędu. Niezbędne będzie jednak wykonanie następnego kroku, a więc uzyskanie zgody na zaplanowane prace budowlane. Pozwolenia na budowę, przebudowę czy nadbudowę wymagają takie prace jak budowa lukarny,

wstawienie okna dachowego, podniesienie dachu i zmiana jego konstrukcji, dobudowa schodów na poddasze czy doprowadzenie instalacji.

Projekt przebudowy poddasza

Należy pamiętać, że wszelkie prace należy zawrzeć w projekcie przebudowy poddasza wykonanym przez architekta. Projekt zaś musi być zgodny z ustaleniami planu zagospodarowania, a w przypadku gdy działka nie jest nim objęta – z ustaleniami zawartymi w warunkach zabudowy uzyskanych przed planowaną modernizacją poddasza. W przypadku gdy adaptacja poddasza na użytkowe wymaga jedynie prac remontowych, wystarczy, że zgłosimy je w starostwie. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania poddasza, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia prac. Poza tym do wniosku należy dołączyć opis i rysunek przedstawiający usytuowanie domu względem granic działki i obiektów na naszej działce oraz działkach sąsiednich, opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę domu oraz jego konstrukcję, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, a także inne pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do urzędu nie otrzymamy sprzeciwu, możemy przystąpić do prac modernizacyjnych. Na rozpoczęcie prac mamy dwa lata od tej daty. Po zaadaptowaniu poddasza na mieszkalne musimy w ciągu 14 dni poinformować o tym właściwy organ podatkowy.

Komentarze

 • Agnieszka 2018-09-03T07:12:35Z

  Mieszkam w mieszkaniu komunalnym na poddaszu okazało się że strych prawie wcale nie jest ocieplony na suficie jest cienka wata a cały dach nic nie ma .Latem przy upałach mam ponad 30 stopni ciepła w domu czy mogę wystąpić do właściciela o ocieplenie strychu czy on nie musi tego robić ?

  • paweł 2018-03-19T15:58:29Z

   Witam czy jeśli projekt ma nazwę ''parterowy z możliwością adoptacji poddasza '' to adoptując poddasze muszę zgłaszać sposób użytkowania?

   • Tooba.pl 2018-03-20T07:33:19Z

    To oznacza, że dany projekt pozwala na poddasze mieszkalne (np. ma dostateczną wysokość ścianki kolankowej czy mocniejszy strop), ale nie jest ono konieczne w budowie. I tak każdy projekt gotowy musi być zaadaptowany przez architekta i przed budową trzeba uzyskać pozwolenie, więc ewentualna adaptacja poddasza będzie wykonana przy adaptacji całego projektu. Zachęcamy do kontaktu z naszym architektem (mail: projekty@tooba.pl), który dokładnie wyjaśni Panu taką procedurę.

   • Magdalena 2015-12-02T16:26:36Z

    Pozew o zniesienie współwłasności, naturalnie. Przepraszam za pomyłkę.

    • Magdalena 2015-12-02T16:24:50Z

     Musi Pan wystąpić z pozwem do Sądu cywilnego o podział majątku wspólnego. Zazwyczaj sądy przychylają się do tego typu prośby i sam wydziela pomieszczenia do Pana wyłącznego użytku. Sąd może podzielić strych między współwłaścicieli.

     • Jacek 2013-12-12T18:11:00Z

      Mam pytanie dotyczące zniesienia współwłasności poddasza, może ktoś może mi pomóc? Mieszkam na ostatnim piętrze kamienicy, razem ze mną do wspólnoty należy osiem osób i wszyscy są właścicielami strychu "do wspólnego użytkowania". Wszyscy nie mają nic przeciwko wydzieleniu części poddasza nad moim mieszkaniem i jego adaptacji - oprócz jednej wrednej sąsiadki z parteru, która ma 80 lat i nawet na tym strychu nie bywa, bo nie jest w stanie wspiąć się po schodach... Wyczytałem, że to może być trudne http://www.eporady24.pl/podzial_strychu,pytania,4,195,8392.html - ale czy naprawdę brak zgody jednej osoby będzie aż tak problematyczny? Co mogę zrobić (oczywiście oprócz podlizywania się tej osobie ;-))? Może ktoś ma podobne doświadczenia i może się podzielić? Pozdrawiam

      • Gość 2014-12-10T11:09:50Z

       Kiedyś prawnik powiedział mi, że wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić swoją zgodę.

      • ania 2013-04-27T11:52:11Z

       Mam mieszkanie i na tym samym poziomie pomieszczenie z którego można zrobić mieszkanie z antresolą ponieważ jest takie wysokie ze skosami, jest już mi przyznane pod adaptacje, ale chcę zrobić osobne wejście od podwórka, gdzie muszę się zgłosić, żeby dostać pozwolenie na wstawienie drzwi i schodów na pierwszym piętrze, czy sąsiadka z dołu musi się zgodzić jeżeli nie posiada swojego mieszkania na własność?