Jak bezpiecznie pozbyć się pokrycia dachowego z azbestu?

Zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrót azbestem i wyrobami, które go zawierają, został wprowadzony w Polsce w 1997 r. Szacuje się jednak, że nadal pozostało kilka miliardów metrów kwadratowych pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest. Jak powinna wyglądać bezpieczna rozbiórka pokryć azbestowo-cementowych i kto ją może przeprowadzić?

Azbest, zwany inaczej eternitem, występuje najczęściej w płytach eternitowych, które powszechnie się stosowało w latach 70. do pokrycia dachów i fragmentów elewacji. W roku 1997 wprowadzono Ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, jednak pomimo tego do dzisiaj można spotkać w wielu rejonach Polski domy i budynki gospodarcze pokryte tym materiałem. Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie wynikają z użytkowania takich obiektów.

Aby azbest nie pylił podczas usuwania, jego powierzchnia powinna być wilgotna
Aby azbest nie pylił podczas usuwania, jego powierzchnia powinna być wilgotna

Szkodliwy wpływ azbestu

Włókna azbestowe są szkodliwe dla człowieka, ponieważ powodują wiele chorób układu oddechowego, między innymi pylicę azbestową i międzybłoniaka opłucnej. Szczególnie groźne są elementy uszkodzone, z których sypie się drażniący rakotwórczy pył, jednak nawet jeśli dach czy elewacja są nienaruszone, włókna azbestu odsłaniają się i uwalniają do środowiska pod wpływem erozji spowodowanej przez deszcz wymywający spoiwo cementowe. Powinniśmy jednak pamiętać, że im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania z dachu starych płyt, które się kruszą i łamią.

Demontaż elementów azbestowych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa pracy i dysponującej odpowiednią ochroną osobistą.

Jak bezpiecznie usuwać azbest?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1876) wyroby z azbestu mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r. Ponadto gminy, starostwa oraz powiaty zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, dzięki czemu zostanie oszacowany czas, w którym muszą one zostać usunięte. W przypadku widocznych uszkodzeń dachu czy elewacji zawierających elementy z azbestu zarządca lub użytkownik powinien taki element usunąć w pierwszej kolejności.

Wyroby z azbestu mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 2032 r.
www.azbest.pl
Wyroby z azbestu mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 2032 r.
Demontaż elementów dachu czy elewacji zawierających azbest należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa pracy i dysponującej odpowiednią ochroną osobistą. Ekipa powinna postępować według określonych zasad. Zanim przystąpi do pracy, powinna ogrodzić i odpowiednio oznakować teren robót rozbiórkowych. Ogrodzenie powinno być oddalone na bezpieczną odległość od chodników dla pieszych. Oprócz ostrzegawczych taśm konieczne jest umieszczenie tablic informujących o zakazie wstępu i pracach przy azbeście. Istotne jest, aby pracownicy posiadali ubrania ochronne, czyli maski na twarz, kombinezony, rękawice i pokrycia na buty. Ubrania powinny być jednorazowego użytku, aby można je było zutylizować razem z materiałem rozbiórkowym. Do prac należy używać sprzętu ręcznego lub wolnoobrotowego, który powinien być dokładnie czyszczony.

Włókna azbestowe są szkodliwe dla człowieka. Szczególnie groźne są elementy uszkodzone, z których sypie się drażniący rakotwórczy pył. Jednak nawet jeśli dach jest nienaruszony, włókna azbestu i tak uwalniają się do środowiska. 

Podczas przeprowadzania prac demontażowych elementów zawierających azbest istotne jest, by ograniczyć do minimum uszkodzenia tych materiałów. Aby azbest nie pylił, powierzchnie elementów powinny być wilgotne. Jeśli pył unosi się w powietrzu, materiały powinny być regularnie polewane wodą. Ważne, by zdemontowanych elementów nie zrzucać na ziemię, ponieważ to powoduje rozpylanie włókien azbestu. Usunięte elementy należy zabezpieczyć folią polietylenową o grubości co najmniej 0,2 mm. Płyty utylizuje się na specjalnie wyznaczonych składowiskach, gdzie są przysypywane grubą warstwą gruntu. Takie zabezpieczenie wystarczy, ponieważ szkodliwy jest dla zdrowia jedynie pył azbestowy.

Komentarze

  • Janusz 2018-06-05T18:36:01Z

    To w końcu co jest jak leży na dachu eternit nieuszkodzony to pyli? Czy jak się zdejmuje to pyli. Co portal to inne informacje.

    • Tooba.pl 2018-06-06T06:28:44Z

      Pył uwalnia się. Cytujemy publikację naukową, żeby rozwiać wątpliwości: "Szkodliwość wyrobów zawierających azbest wynika z możliwości uwalniania z nich pyłów zawierających azbest. Uwalnianie pyłu dokonuje się zazwyczaj podczas uszkodzeń mechanicznych wyrobu. Z uszkodzonych, „zestarzonych” wyrobów, a także z niezabezpieczonych wyrobów „miękkich” pył azbestowy może uwalniać się do otoczenia samoistnie , tzn przy wykorzystaniu minimalnych ruchów powietrza wewnątrz obiektu, natomiast bez celowych działań użytkowników, które mogą prowadzić do uszkodzenia wyrobu (...). Pył taki towarzyszy w większym lub mniejszym stopniu wszystkim wyrobom zawierającym azbest – podczas ich produkcji, podczas montażu wyrobów ( wskutek ich transportu, obróbki mechanicznej ) a także podczas użytkowania – o ile wyroby poddawane są tarciu, odkształcaniu, zmianom termicznym." - źródło: Andrzej Obmiński, Techniczne aspekty bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, Warszawa 2005, s. 1.