Jak uzyskać odpis i wyciąg z księgi wieczystej?

Zanim kupimy działkę, powinniśmy sprawdzić jej stan prawny; dowiedzieć się, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń. Informacje na ten temat znajdziemy w księdze wieczystej. W jaki sposób można uzyskać odpis z księgi wieczystej?

Treść księgi wieczystej można sprawdzić bez wychodzenia z domu, na stronie ekw.ms.gov.pl. Żeby wyszukać konkretną księgę, trzeba znać jej numer (informację na ten temat można uzyskać w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości). Przeglądanie zawartości księgi jest bezpłatne. Aby otrzymać odpis zwykły lub zupełny, wyciąg z księgi lub zaświadczenie o jej

Zanim zostanie kupiona działka pod budowę domu, trzeba sprawdzić informacje zawarte w przypisanej jej księdze wieczystej
Zanim zostanie kupiona działka pod budowę domu, trzeba sprawdzić informacje zawarte w przypisanej jej księdze wieczystej
zamknięciu, trzeba złożyć wniosek i uiścić odpowiednią opłatę. W odpisie zwykłym nie znajdziemy danych wykreślonych, tylko ostatni stan wpisów oraz wzmianki m.in. o złożonych i nierozpatrzonych wnioskach, apelacjach i wszczęciu postępowań z urzędu.

Odpis zwykły, wyciąg

Odpis zupełny, poza informacjami umieszczonymi w odpisie zwykłym, zawiera wykreślone wpisy i wzmianki o wnioskach ujawnione od chwili przeniesienia księgi papierowej do systemu informatycznego. Natomiast wyciąg przedstawia ostatni stan wpisów we wskazanym we wniosku dziale lub działach księgi wieczystej oraz stan wzmianek o skargach na orzeczenia referendarzy, wnioskach, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Dokument urzędowy

Wniosek o wydanie każdego z wyżej wymienionych dokumentów można złożyć online lub w odpowiednim wydziale sądu. Odpis, wyciąg lub zaświadczenie mogą zostać wydrukowane samodzielnie lub przesłane pocztą. W tym pierwszym przypadku dokumenty są gotowe do wydrukowania niemal natychmiast po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Samodzielnie wykonany wydruk ma rangę dokumentu urzędowego.

Zawartość księgi wieczystej można bezpłatnie sprawdzić online. Natomiast uzyskanie zaświadczenia, odpisu lub wyciągu wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Żeby otrzymać tradycyjny odpis, w wersji papierowej, trzeba udać się do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, wysłać wniosek pocztą lub złożyć go przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW. Do wypełnionego formularza należy dołączyć dowód wpłaty (opłata za odpis zwykły wynosi 30 zł, a za odpis pełny – 60 zł). Gotowy dokument może zostać odebrany osobiście przez wnioskodawcę lub wysłany pod wskazany adres, zależnie od tego, co zostanie zaznaczone we wniosku.

Komentarze