Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej?

Księga wieczysta jest dla nieruchomości tym, czym dla osoby fizycznej jest dowód osobisty. Jest podstawowym dokumentem, który umożliwia zgodny z prawem obrót nieruchomością. Zawiera wszystkie informacje, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość i jej właściciela.

Odpis z księgi wieczystej można uzyskać na dwa sposoby
Odpis z księgi wieczystej można uzyskać na dwa sposoby

Jakie dane zawiera księga wieczysta?

W księdze wieczystej można znaleźć m.in.:

  • Adres administracyjny działki lub budynku.
  • Powierzchnię nieruchomości gruntowej i budynków.
  • Dane dotyczące właściciela (właścicieli) lub współwłaściciela.
  • Wszelkie wpisy dotyczące hipoteki i inne informacje.

Odpis z księgi wieczystej, potrzebny na przykład przy sprzedaży nieruchomości, można uzyskać na dwa sposoby.

Odpis z księgi wieczystej bezpośrednio w urzędzie albo listownie

Pobranie i wypełnienie wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej. Odpowiedni druk można pobrać w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych albo przez internet.

Za wydanie dokumentu z księgi wieczystej należ uregulować przewidzianą przepisami opłatę.

Wypełniony wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty można składać bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Można też dokumenty wysłać pocztą, załączając kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk dokonania przelewu.

Wnioskowany dokument zostanie wydany w centrali albo oddziale CIKW, ewentualnie – na prośbę wnioskującego – przesłany pocztą na podany adres.

Odpis z księgi wieczystej - dokument niezbędny przy sprzedaży nieruchomości
Odpis z księgi wieczystej - dokument niezbędny przy sprzedaży nieruchomości

Odpis z księgi wieczystej przez internet

Na stronie www.ekw.ms.gov.pl i wybiera się usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Należy wpisać nowy elektroniczny numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek.

Należy zadeklarować rozdaj dokumentu (odpis zwykły, odpis zupełny) oraz formę odbioru (do wydrukowania samodzielnego, przesłanie pocztą). Wersja do wydruku jest tańsza niż gotowy dokument wysłany pocztą.

Opłaty za odpis z księgi wieczystej do samodzielnego wydrukowania kształtują się następująco:

  • za odpis zwykły księgi wieczystej — 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej — 50 zł.

Za zadeklarowaną opcję przesłania odpisu pocztą opłaty wynoszą:

  • za odpis zwykły księgi wieczystej — 30 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej — 60 zł.

Opłatę za wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej można uregulować w kasie centrali albo na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Składając wniosek w oddziale można zapłacić w kasie sądu albo zrobić przelew na konto sądu.

Odpis z księgi wieczystej papierowej

Dla uzyskania odpisu z księgi papierowej trzeba znać numer tej księgi. Ustalenie numeru jest możliwe na przykład na podstawie lokalizacji administracyjnej i numeru ewidencyjnego nieruchomości. Wypełniony wniosek składa się w wydziale właściwego sądu rejonowego.

Odpis z księgi wieczystej elektronicznej

Dla uzyskania takiego dokumentu konieczna jest znajomość nowego numeru księgi wieczystej. Po taką informację można zgłosić się do wydziały sądu rejonowego albo znając stary numer odtworzyć samodzielnie nowy. Numery elektronicznych ksiąg wieczystych składają się z ciągu liter i cyfr.

Czas oczekiwania na dokument

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej zostanie złożony bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW albo przez internet, dokument będzie można otrzymać bez czekania. Gdyby natomiast wybrana została opcja wysyłki pocztą, dokument dotrze do adresata w ciągu 30 dni.

Profil zaufany ePUAP a elektroniczna księga wieczysta

Wykaz elektronicznych ksiąg wieczystych oraz informacje na ich temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przez internet na rządowym portalu można zarówno przeglądać księgi wieczyste, jak i złożyć wniosek o wydanie odpisu z potrzebnej księgi. Do tego potrzebny jest profil zaufany ePUAP. (ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online. Umożliwia potwierdzenie własnej tożsamości w internecie i uzyskanie dostępu do wielu informacji, a także załatwienie bez wychodzenia z domu różnych spraw urzędowych w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminnym.