Kaloryfer – jak podłączyć do instalacji?

Zadaniem kaloryfera jest oddanie w pomieszczeniach ciepła, które zostało przez wodę pobrane w kotle centralnego ogrzewania. Istotną rolę odgrywa w tym kontekście miejsce ulokowania grzejnika. Zasadniczo powinien on być zamontowany na ścianie zewnętrznej pod oknem. Podłączenie do instalacji może być wykonane na kilka sposobów. Również forma kaloryfera przestała być „żeliwnie” monotonna i przybrała wiele estetycznych postaci płytowych albo rurowych ze stali.

Remont mieszkania jest dobrą okazją do wymiany starych kaloryferów, przy czym najlepiej jest wymienić je w całym domu. Nie powinno się podłączać do jednej instalacji grzejników żeliwnych i stalowych płytowych, ponieważ te pierwsze mogą być źródłem zanieczyszczeń nowych grzejników i przyczyną awarii.

Instalacja grzejnika w domu
Instalacja grzejnika w domu

Rodzaje systemu rur instalacji grzewczej

1. System jednorurowy

Jedna rura zasilająca łączy kilka kaloryferów połączonych szeregowo tworząc pętlę. W najprostszym wariancie bez zaworów odcinających i termostatycznych woda zasilająca następny grzejnik jest już chłodniejsza, oddawszy część ciepła w poprzednim grzejniku. Aby zachować podobną moc ogrzewania, grzejniki powinny mieć coraz większą powierzchnię. Inną wadą jest współzależność grzejników od siebie: wyłączenie jednego zmienia wartość mocy pozostałych. W innej wersji każdy grzejnik jest podłączony do rury zasilającej przez bocznik. Zamknięcie jednego grzejnika nie przerywa dopływu wody do pozostałych. Na skutek wysokich kosztów zaworów mieszających oraz złożoną regulację, system jednorurowy jest mało popularny. Zaletą jest natomiast mniejsze zużycie rur oraz mniejsza liczba otworów w stropie.

2. System dwururowy

Jedną rurą woda zasilająca jest doprowadzana do każdego grzejnika, a po schłodzeniu odprowadzana rurą powrotną do kotła centralnego ogrzewania. Każdy grzejnik otrzymuje wodę o podobnej temperaturze, czyli grzejniki o takiej samej wielkości wykazują identyczną moc grzewczą. Zaletą jest fakt, że nie istnieje zależność między poszczególnymi grzejnikami i można je dowolnie włączać albo wyłączać z obiegu.

Szczególnym systemem dwururowym jest instalacja, gdzie sumy długości rury zasilającej i powrotnej grzejników na tym samym piętrze są jednakowe (instalacja Tichelmann’a). To znaczy grzejnik posiadający krótszą rurę zasilającą, wyposażony jest w dłuższą rurę powrotną. Celem takiego układu jest uzyskanie równomiernego oporu hydraulicznego i tym samym podobną wartością przepływu wody. Takie rozwiązanie powoduje równoczesne nagrzewanie się grzejników. Wadą jest konieczność zbudowania bardziej skomplikowanego i dłuższego rurociągu, a tym samym większy koszt instalacji.

Remont to świetna okazja do wymiany starego grzejnika
Remont to świetna okazja do wymiany starego grzejnika

Rozdział wody górny a dolny

W starszych instalacjach centralnego ogrzewania można spotkać rozdział górny, polegający na doprowadzeniu gorącej wody pionem do najwyższego punktu instalacji, a potem zasilanie poszczególnych grzejników z góry na dół. Zwykle stosuje się rozdział dolny, gdzie rura zasilająca oraz powrotna znajdują się poniżej kaloryferów. W górę odchodzą piony do grzejników, a system wykazuje mniejsze straty energii cieplnej.

Jak podłączyć kaloryfer do instalacji? Rodzaje podłączeń

Wydajność grzejników zależy od wielu czynników: rodzaju konstrukcji budynku, wymiaru pomieszczeń, temperatury wody grzewczej, temperatury pomieszczeń oraz natężenia przepływu gorącej wody. Podłączenie kaloryferów może być wykonane na kilka sposobów:

1. Podłączenie krzyżowe

Podłączenie krzyżowe, czyli przeciwległe, stosuje się zwykle w przypadku długich grzejników. Polega na przyłączeniu zasilania z prawej strony grzejnika u góry, a powrotu z lewej strony na dole, albo zasilania z lewej strony u góry i powrotu z prawej na dole. Podłączenie krzyżowe grzejników umożliwia uzyskanie równomiernego rozkładu temperatury na całej powierzchni.

2. Podłączenie boczne

W tym wypadku rura zasilająca i odpływowa znajdują się z jednej strony grzejnika – z prawej albo lewej strony. Taki układ jest korzystny, kiedy rury są już wyprowadzone i można uniknąć przeróbek, kucia ścian i zrywania płytek.

3. Podłączenie dolne

Podłączenie kaloryfera od dołu ma taką zaletę, że jest mało widoczne i krótkie. Może być poprowadzone z podłogi albo ze ściany.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.