Nawiewniki okienne. Świeże powietrze gwarantowane

Nawiewniki okienne stanowią część systemu wentylacji grawitacyjnej. Umożliwiają dopływ odpowiedniej ilości powietrza i ułatwiają jego cyrkulację. Zapewniają zdrowy mikroklimat we wnętrzach i zapobiegają gromadzeniu się wilgoci.

Nawiewniki to niewielkie i stosunkowo proste urządzenia montowane w oknach lub ścianach. Są stosowane w budynkach z wentylacją grawitacyjną (naturalną), hybrydową lub mechaniczną wywiewną, natomiast nie wykorzystuje się ich w połączeniu z wentylacją mechaniczną nawiewną i nawiewno-wywiewną. Konieczność stosowania nawiewników pojawiła się wraz ze upowszechnieniem bardzo szczelnych okien. Nowoczesne okna nie pozwalają na przepływ powietrza, jego stała cyrkulacja musi więc być zapewniona w inny sposób. Tę funkcję pełnią nawiewniki.

Nowoczesne okna są bardzo szczelne, dlatego wymagają montażu nawiewników
Nowoczesne okna są bardzo szczelne, dlatego wymagają montażu nawiewników

Montaż nawietrzaków

Najwygodniejsze rozwiązanie polega na zakupie okien fabrycznie wyposażonych w nawiewniki. Nawiewniki można również montować w gotowych oknach lub ścianach. Najczęściej umieszcza się je w ramie skrzydła lub w ościeżnicy. Montaż nie jest trudny. Wystarczy zgodnie z wytycznymi producenta wyfrezować otwory, przykręcić urządzenie i zamontować osłony. Trzeba jednak uważać, aby nie naruszyć komory zbrojeniowej, bo w ten sposób można zniszczyć okno. Błędem jest także montowanie nawiewników w dolnej ramie okna, co może spowodować nadmierne wychłodzenie pomieszczeń. Nawiewniki nie powinny być także umieszczane zbyt blisko zawiasów, w przeciwnym razie podczas otwierania okien mogą ulec uszkodzeniu.

Nawiewniki można montować w oknach wykonanych z każdego materiału; drewna, aluminium czy PVC, o ile dopuszcza to ich aprobata techniczna. Nawiewniki bywają też umieszczane w obudowie rolet zewnętrznych. Ponadto można je montować w ścianach. Nawiewniki ścienne różnią się od okiennych wielkością. Można je montować w gotowych budynkach, zadanie jest jednak łatwiejsze, gdy jest realizowane podczas budowy domu. Najlepiej umieszczać je nad oknami, pod którymi są zamontowane grzejniki.

Nawiewniki są stosowane w budynkach z wentylacją grawitacyjną (naturalną), hybrydową lub mechaniczną wywiewną, natomiast nie wykorzystuje się ich w połączeniu z wentylacją mechaniczną nawiewną i nawiewno-wywiewną.

Nawiewniki powinny być montowane na wysokości co najmniej 2 m od poziomu podłogi. W każdym pokoju powinien znaleźć się co najmniej jeden nawiewnik. W większych pomieszczeniach, o powierzchni powyżej 20 m², zaleca się montaż dwóch. W łazienkach nie umieszcza się nawiewników. Do łazienek powietrze dopływa za pośrednictwem innych pomieszczeń (pod drzwiami pokoi powinny więc pozostać szczeliny). Wyposażenie kuchni w nawiewnik jest uzależnione m.in. od jej wyposażenia. W kuchni z kuchenką elektryczną nie musi być zamontowany nawiewnik. Łączną liczbę nawietrzników do zamontowania w domu otrzymamy po zsumowaniu zbilansowanego strumienia powietrza objętego cyrkulacją dla całego budynku i podzieleniu go przez wydajność wybranego modelu nawiewnika.

Montaż nawiewników może spowodować pogorszenie izolacji akustycznej. W sprzedaży są jednak nawiewniki wyposażone w specjalną wkładkę tłumiącą. Ich montaż zaleca się w pomieszczeniach szczególnie narażonych na hałas; np. znajdujących się w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Nawiewników nie wolno zasłaniać, nie należy ich również moczyć, wskazane jest więc czyszczenie na sucho.

Nawiewniki najczęściej są umieszczane w górnej ramie okna
Nawiewniki najczęściej są umieszczane w górnej ramie okna

Rodzaje nawiewników

Nawiewniki mogą zapewniać stały nawiew lub umożliwiać jego regulację. Urządzenia pierwszego rodzaju posiadają otwór, którego wielkości nie można regulować. Ilość dopływającego do pomieszczeń powietrza wynika zatem z różnicy ciśnienia w środku i na zewnątrz budynku. Tego rodzaju nawiewniki bywają wyposażane w przepustnicę, którą można ograniczyć dopływ powietrza.

Nawiewniki mogą zapewniać stały nawiew lub umożliwiać jego regulację. Nawiewniki z możliwością ręcznej lub automatycznej regulacji napływającego powietrza stanowią znacznie lepsze rozwiązanie, umożliwiają bowiem dostosowanie ilości powietrza do potrzeb.

Częściej wykorzystuje się nawiewniki z możliwością ręcznej lub automatycznej regulacji napływającego powietrza. To znacznie lepsze rozwiązanie, pozwala bowiem na dostosowanie ilości powietrza do potrzeb. W nawiewnikach regulowanych ręcznie odbywa się to za pomocą specjalnej przesłony, która służy do zwiększania lub zmniejszania wielkości otworu. Regulacja tego rodzaju nawiewników wymaga więc zaangażowania użytkowników. Pozostałe nawiewniki działają samoczynnie. Przepływ powietrza jest w nich regulowany poziomem temperatury powietrza na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej zera, przepustnica ogranicza dopływ powietrza. Tego rodzaju nawiewniki z reguły są przeznaczone do montażu w ścianie budynku. Natomiast nawiewniki ciśnieniowe działają pod wpływem zmian różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz domu. Otwór pozostaje maksymalnie otwarty do momentu, gdy różnica ciśnień nie osiągnie ustalonej wartości. Gdy ją przekroczy, osłona częściowo zamyka otwór. Użytkownik w każdej chwili może ręcznie przymknąć przesłonę, nie ma jednak możliwości, aby zamknąć ją całkowicie. Nawiewniki higrosterowane z kolei są regulowane poziomem wilgotności w pomieszczeniach. Przesłona jest otwierana lub zamykana pod wpływem czujnika, który reaguje na przekroczenia ustalonego poziomu wilgoci. Gdy wilgotność jest większa niż 70%, nawiewnik pozostaje maksymalnie otwarty, gdy spada poniżej 35% - wielkość otworu zostaje zminimalizowana.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.