Remont i przebudowa dachu – kiedy pozwolenie, a kiedy tylko zgłoszenie?

Remonty pokrywy dachowej to dość częste prace prowadzone przez inwestorów. Zdarza się również, że poddasze zmienia swoją funkcję, a dach wymaga przebudowy. Obie sytuacje wymagają dopełnienia niezbędnych formalności przed rozpoczęciem prac.

Zgłoszenie budowy w przypadku remontu dachu

Remont dachu zazwyczaj obejmuje wymianę pokrycia dachowego, która spowodowana jest np. przeciekaniem. Przed przystąpieniem do prac remontu czy przebudowy dachu, warto skonsultować się ze specjalistą (rzeczoznawcą). Oceni on, czy remont powinien objąć tylko wymianę dachówek, czy może uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też elementy konstrukcyjne, czyli więźba dachowa. Po ocenie jej stanu, wskaże, czy warto podjąć się bardziej rozległych prac czy zatrzymać jedynie na etapie zmiany pokrycia. Remont dachu należy zgłosić w starostwie lub urzędzie na prawach powiatu – w wydziale architektoniczno-budowlanym. Inwestor zobowiązany jest do takiego zgłoszenia na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót. W dokumentach przekazanych do urzędu wskazuje się rodzaj, zakres, termin i sposób prowadzonych prac. Do zgłoszenia konieczne jest również dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przed przystąpieniem do prac remontu czy przebudowy dachu, warto skonsultować się ze specjalistą (rzeczoznawcą). Oceni on, czy remont powinien objąć tylko wymianę dachówek, czy może uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też elementy konstrukcyjne, czyli więźba dachowa.

Tak jak w przypadku innych zgłoszeń, prace można rozpocząć jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymaliśmy sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Zgłoszenie jest ważne przez 2 lata – remont należy zakończyć w przeciągu 24 miesięcy od określonej w zgłoszeniu daty jego rozpoczęcia. Przed zaplanowaniem wymiany pokrycia dachu warto zajrzeć do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem zdarzyć, że określa on dopuszczalną kolorystykę – trzeba w takim wypadku stosować się do tych wytycznych. Zgłoszenie jest wystarczające nie tylko przy wymianie pokrycia, ale również przy innych remontach i pracach modernizacyjnych, takich jak docieplenie dachu, naprawa więźby czy wymiana orynnowania.

 

Przebudowa dachu będzie wymagała uzyskania pozwolenia.
Przebudowa dachu będzie wymagała uzyskania pozwolenia.

 

Przebudowa dachu – tylko z pozwoleniem?

Wszelkie bardziej zaawansowane niż wymienione wyżej prace budowlane związane z dachem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to wszelkich form przebudowy dachu. Oznacza to, że za każdym razem, gdy inwestor zdecyduje się na zmianę konstrukcji (np. gdy okazuje się, że więźba dachowa wymiana całkowitej wymiany), podwyższenia budynku czy zmiany funkcji poddasza – konieczne będzie pozwolenie na budowę. Samo zgłoszenie nie wystarczy również w przypadku chęci wstawienia okien połaciowych.

Wszelkie bardziej zaawansowane niż wymienione wyżej prace budowlane związane z dachem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to wszelkich form przebudowy dachu.

Wniosek o pozwolenie na budowę jest bardziej rozbudowany niż dokumentacja związana ze zgłoszeniem prac budowalnych. Należy do niego dołączyć projekt budowlany zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania (lub w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy). Projekt musi być dołączony do wniosku w czterech egzemplarzach. Ponadto należy złożyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana pokrycia dachowego

 

Zabytki architektoniczne – remonty tylko z pozwoleniem

Szczególnymi sytuacjami są remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków. W ich przypadku wszystkie prace remontowe, bez względu na stopień ich skomplikowania, wymagają pozwolenia na budowę. Co więcej, na tego typu roboty budowlane należy uzyskać dodatkowo zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Szczególnymi sytuacjami są remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków. W ich przypadku wszystkie prace remontowe, bez względu na stopień ich skomplikowania, wymagają pozwolenia na budowę.

W przypadku zabytków obostrzenia dotyczą także samego wyboru wykonawców. Osoby prowadzące prace remontowe w tego typu budynkach muszą mieć kwalifikacje i praktykę związane z konserwacją zabytków, a na kierownika budowy można wybrać tylko osobę, która ma minimum 2 lata doświadczenia w pracy z zabytkami architektonicznymi.

Komentarze

  • gosc Jan 2018-01-19T14:11:19Z

    dzien dobry,Chce wymienic w maju 2018 r caly dach w starym domu,co potrzebuje zeby zrobic to zgodnie z prawem?jakie dolkumenty z kad je wziasc.jestem zielony w tych sprawach a dach z krokwiami i cala reszta juz sie nie nadaje drzewo spruchnialo w niektorych miejscach.bardzo dziekuje za odpowiedzi.Jan.