Ściana jedno-, dwu- czy trzywarstwowa – która z nich jest najlepsza?

Wybór konstrukcji ścian zewnętrznych to jedna z najważniejszych decyzji inwestora planującego budowę własnego domu. Jeśli decydujemy się na dom energooszczędny, należy pamiętać, że ściany odpowiadają za 30% wszystkich strat ciepła w budynku. Jakie ściany będą najtańsze i najprostsze w budowie? Które z nich zapewnią najlepszą izolację termiczną?

Budując dom jednorodzinny, możemy się zdecydować na jeden z trzech sposobów stawiania ścian zewnętrznych: jedno-, dwu- lub trójwarstwowy. Oprócz technologii wykonania należy wybrać także materiał budowlany, a więc ceramikę budowlaną, beton komórkowy, silikaty czy keramzytobeton. Od powyższych decyzji zależą parametry cieplne ścian zewnętrznych w budynku.

Grubość ścian jednowarstwowych wynosi nawet 50 cm
Grubość ścian jednowarstwowych wynosi nawet 50 cm

Ściany jednowarstwowe niewymagające ocieplenia

Ściany jednowarstwowe wznosi się bez zastosowania dodatkowych materiałów termoizolacyjnych. A zatem jedna warstwa pełni zarówno funkcje konstrukcyjne, jak i ochronne. Ściany takiego typu buduje się z betonu komórkowego, keramzytobetonu czy z ceramiki poryzowanej. Ponieważ jedna warstwa musi ochronić dom przed utratą ciepła, jej grubość wynosi od 30 cm do 50 cm. Materiały do budowy ścian jednowarstwowych obecnie dostępne na rynku pozwalają na wznoszenie domów energooszczędnych ze względy na uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła U. Warunkiem jest jednak murowanie przy użyciu zapraw cienkowarstwowych lub ciepłochronnych. W przypadku budowy ścian jednowarstwowych należy wykorzystać materiały najwyższej jakości, aby uzyskać izolacyjność termiczną odpowiadającą standardom.

Ściany jednowarstwowe wznosi się bez zastosowania dodatkowych materiałów termoizolacyjnych. Jedna warstwa pełni zarówno funkcje konstrukcyjne, jak i ochronne. Ich budowa wymaga precyzji zwłaszcza w newralgicznych miejscach odpowiadających za straty ciepła.

Zaletą ścian jednowarstwowych jest szybkie tempo prowadzenia prac oraz mniejszy nakład robocizny niż w przypadku ścian warstwowych. Tego typu ściany mają mniej skomplikowaną konstrukcję, co ułatwia prace budowlane. Należy jednak pamiętać, że ich budowa wymaga precyzji zwłaszcza w newralgicznych miejscach odpowiadających za straty ciepła. Ryzyko występowania mostków termicznych istnieje w miejscach połączenia muru z konstrukcją stropu, nadproży lub innych elementów o słabszej termoizolacyjności. Można je zminimalizować poprzez zastosowanie rozwiązań systemowych oraz wykonanie nadproży, zaprawy do cienkich spoin, elementów ocieplenia wieńca lub płyt stropowych i dachowych wykonanych z tego samego materiału co ściana. Precyzja w budowie jest także konieczna ze względu na brak izolacji termicznej, która mogłaby zakryć ewentualne błędy czy niedoskonałości.

Ścianę dwuwarstwową można ocieplić metodą lekką mokrą lub lekką suchą
Ścianę dwuwarstwową można ocieplić metodą lekką mokrą lub lekką suchą

Ściany warstwowe

Istotą tego typu ścian jest rozdzielenie części konstrukcyjnych od tych, które odpowiadają za ochronę przed stratami ciepła. Ściana dwuwarstwowa składa się z warstwy nośnej wykonanej z pustaków, bloczków lub cegieł. Od zewnętrznej strony przymocowana jest warstwa ocieplenia. Ścianę ocieplać można na dwa sposoby: metodą lekką mokrą, gdzie materiał elewacyjny mocowany jest do ocieplenia za pomocą zaprawy lub kleju, i metodą lekką suchą, gdzie ocieplenie układa się między elementami rusztu nośnego, do którego później mocuje się elewację.

Ściana dwuwarstwowa składa się z warstwy nośnej, do której jest przymocowane ocieplenie. W przypadku ścian trójwarstwowych głównym elementem jest wykonana w podobny sposób warstwa nośna. Drugą jest ocieplenie, a trzecią – mur osłonowy wykończony tynkiem.

W przypadku ścian trójwarstwowych głównym elementem jest warstwa nośna wykonana w podobny sposób jak w ścianach dwuwarstwowych. Drugą warstwą jest ocieplenie, a trzecią – mur osłonowy zbudowany z cienkich bloczków, pustaków lub cegieł wykończony tynkiem.

Uzyskanie satysfakcjonujących parametrów termoizolacyjnych w przypadku ścian warstwowych jest znacznie łatwiejsze. Ściana jednowarstwowa o tym samym współczynniku U zbudowana z pustaków lub cegieł będzie znacznie grubsza, przez co takie rozwiązanie może się okazać nieopłacalne. Koszt wykonania domu o ścianach jednowarstwowych może być wyższy ze względu na konieczność postawienia grubszych ścian fundamentowych.

Budowa ścian warstwowych jest bardziej pracochłonna niż ścian jednowarstwowych ze względu na konieczność wykonania ocieplenia. Jednak warstwą ocieplenia można zamaskować ewentualne nieszczelności w murowanej ścianie bądź drobne niedociągnięcia.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.