Zmiana układu ścianek działowych

Ścianki działowe to ścianki wewnętrzne, które rozdzielają pomieszczenia w domu. Nie stanowią elementu konstrukcyjnego budynku, ponieważ nie posiadają właściwości nośnych. Czy zatem można je dowolnie modernizować?

Ścianki działowe są wewnętrznymi przegrodami oddzielającymi od siebie pomieszczenia. Nie pełnią funkcji elementów konstrukcyjnych w budynku. Przenoszą jedynie ciężar własny oraz zawieszonych na nich przedmiotów. Stawia się je w budynku po wykonaniu konstrukcji nośnej domu, ponieważ stawiane razem ze ścianami nośnymi mogą powodować pęknięcia czy uszkodzenia. Kolejność wykonywania prac po postawieniu konstrukcji budynku zależy od konstrukcji ściany działowej. Ścianki murowane buduje się na stropie czy podłodze na gruncie, zanim ułożymy podkład podłogowy. Ściany szkieletowe powinny być stawiane na samym końcu, a więc po zakończeniu mokrych prac w pomieszczeniach. W przypadku bezspoinowych podkładów podłogowych w postaci jastrychów najpierw stawia się działówki, potem dopiero montuje podkład.

Dobudowanie oraz wyburzenie ściany działowej 

Wielu inwestorów zastanawia się, czy na dobudowanie lub usunięcie ścianki działowej musi mieć pozwolenie. Trzeba podkreślić, że zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa prawo budowlane, art. 29 ust. 2 pkt 1) zarówno dobudowanie, jak i wyburzenie ścianki działowej w istniejącym domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednak zdarza się, że starostwa przykładają do tego mniejszą uwagę. Wyburzenie ścianki działowej bowiem nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem pozwolenie będzie wymagane, jeśli chcemy dostawiać, usuwać lub przesuwać ściany działowe w inne miejsce, jak również wtedy, gdy chcemy przeprowadzić prace związane ze ścianami nośnymi, ponieważ bez niego ich modernizacja będzie uznawana za samowolę budowlaną.

Warto pamiętać, że dobudowanie ścianek działowych w istniejącym domu zależy od konstrukcji stropu. Istnieje ryzyko, że stawiając ściankę działową z pełnych cegieł na stropie drewnianym, przeciążymy go nadmiernie. Na stropach gęstożebrowych ścianki działowe stawia się prostopadle do belek nośnych, wzdłuż belek zamontowanych podwójnie albo wzdłuż specjalnych betonowych żeber. Na stropach monolitycznych można stawiać ścianki działowe w zależności od tego, w jaki sposób strop został zazbrojony – albo wzdłuż miejsc dodatkowo zazbrojonych, albo w dowolnym miejscu. Dowolnie można także stawiać ścianki na stropach płytowych. Chcąc postawić ściankę działową w innym miejscu niż podane powyżej, konieczne będzie wykonanie dodatkowych wzmocnień i podpór.

Należy pamiętać, że ścianek działowych nie muruje się na styk ze stropem, ponieważ jego ugięcie mogłoby spowodować pękanie ściany. Konieczne jest pozostawienie trzycentymetrowej przerwy i wypełnienie montażową pianką poliuretanową. Poza tym ścianek działowych nie buduje się na podłogach pływających, czyli na parkiecie czy panelach, lecz bezpośrednio na stropie.

Zmiana materiału wykonania ściany działowej

Jeśli chcemy wykonać ściankę działową z innego materiału, niż został przewidziany w projekcie, konieczne będzie wprowadzenie takiej zmiany do projektu na etapie adaptacji, którą musimy wykonać w przypadku zakupu projektu gotowego.

Komentarze

 • csh

  ^^ nie jest to takie oczywiste niestety:-)
  Art. 3. Prawa Budowlanego definiuje wszystkie prace w stosunku do 'obiektu budowlanego'. Lokal mieszkalny nie mieści się w tej definicji...
  Stąd można dość do wniosku, że wykonanie zmian w mieszkaniu ( bez zmian konstrukcyjnych/instalacyjnych - bo te mają wpływ na obiekt budowlany) - nie są w ogóle regulowane ustawą.
  Dyskutować można długo - znowu lokal mieszkalny też ma spełniać określone ustawą/rozporządzeniem wymagania...
  Jak mówiłem, nie jest to takie proste.

 • alek

  Chyba jednak scianka dzialowa obecnie wymaga pozwolenia na budowe. "Prawo Budowlane. art 29 u.2 p1- 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających
  na:
  1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem
  obiektów wpisanych do rejestru zabytków;" - brak juz jest wzmianki o elementach konstrukcyjnych w tym paragrafie czyli chyba mozna sie domyslac iz scianke dzialową powinnismy stawiac zdejmowac w oparciu o pozwolenie na budowe