Zmiana układu ścianek działowych w projekcie lub w gotowym domu

Ścianki działowe to ścianki wewnętrzne, które rozdzielają pomieszczenia w domu. Nie stanowią elementu konstrukcyjnego budynku, ponieważ nie posiadają właściwości nośnych. Czy zatem można je dowolnie modernizować?

Ścianki działowe – krótka charakterystyka

Zanim rozpoczeniemy jakiekolwiek prace, należy sprawdzić, czy ściana jest działowa czy nośna. Ścianki działowe są wewnętrznymi przegrodami oddzielającymi od siebie pomieszczenia. Nie pełnią funkcji elementów konstrukcyjnych w budynku. Przenoszą jedynie ciężar własny oraz zawieszonych na nich przedmiotów. Stawia się je w budynku po wykonaniu konstrukcji nośnej domu, ponieważ stawiane razem ze ścianami nośnymi mogą powodować pęknięcia czy uszkodzenia. Kolejność wykonywania prac po postawieniu konstrukcji budynku zależy od konstrukcji ściany działowej. Ścianki murowane buduje się na stropie czy podłodze na gruncie, zanim ułożymy podkład podłogowy. Ściany działowe o konstrukcji szkieletowej powinny być stawiane na samym końcu, a więc po zakończeniu mokrych prac w pomieszczeniach. W przypadku bezspoinowych podkładów podłogowych w postaci jastrychów najpierw stawia się ścianki działowe, potem dopiero montuje podkład.

Ściana działowa – pozwolenie, zgłoszenie czy brak formalności?

Wielu inwestorów zastanawia się, czy na dobudowanie lub usunięcie ścianki działowej musi uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia. Należy podkreślić, że prace te nie spowodują zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym nie jest konieczne dopełnienie określonych formalności. W praktyce jednak wiele spółdzielni mieszkaniowych wymaga od mieszkańców złożenia odpowiedniego wniosku. Zupełnie inaczej ta kwestia wygląda w przypadku ścian działowych. Ich modernizacja bez pozwolenia na budowę zostanie uznana za samowolę budowlaną.  

Ścianki działowe - przebudowa i formalności
Ścianki działowe - przebudowa i formalności

Dobudowanie oraz wyburzenie ściany działowej 

Warto pamiętać, że dobudowanie ścianek działowych w istniejącym domu zależy od konstrukcji stropu. Istnieje ryzyko, że stawiając ściankę działową z pełnych cegieł na stropie drewnianym, przeciążymy go nadmiernie. Na stropach gęstożebrowych ścianki działowe stawia się prostopadle do belek nośnych, wzdłuż belek zamontowanych podwójnie albo wzdłuż specjalnych betonowych żeber. Na stropach monolitycznych można stawiać ścianki działowe w zależności od tego, w jaki sposób strop został zazbrojony – albo wzdłuż miejsc dodatkowo zazbrojonych, albo w dowolnym miejscu. Dowolnie można także stawiać ścianki na stropach płytowych. Chcąc postawić ściankę działową w innym miejscu niż podane powyżej, konieczne będzie wykonanie dodatkowych wzmocnień i podpór. 

Należy pamiętać, że ścianek działowych nie muruje się na styk ze stropem, ponieważ jego ugięcie mogłoby spowodować pękanie ściany. Konieczne jest pozostawienie trzycentymetrowej przerwy i wypełnienie montażową pianką poliuretanową. Poza tym ścianek działowych nie buduje się na podłogach pływających, czyli na parkiecie czy panelach, lecz bezpośrednio na stropie. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z dobudową lub usunięciem ścianek działowych nalezy skonsultować się z projektantem, konstruktorem lub wykwalifokowanym inżynierem budowlanym. 

Sprawdź, jak krok po kroku usunąć ścianę działową

Zmiana materiału wykonania ściany działowej

Odpowiednimni materiałami do budowy ścianki działowej są: pełna cegła, cegła otworowa (dziurawka lub kratówka), cegły lub bloczki wapienno-piaskowe, bloczki z betonu komórkowego, pustaki ceramiczne oraz pustaki szklane. Jeśli chcemy wykonać ściankę działową z innego materiału niż został przewidziany w projekcie, konieczne będzie wprowadzenie takiej zmiany do projektu na etapie adaptacji, którą musimy wykonać w przypadku zakupu projektu gotowego.

Komentarze

  • csh 2014-01-22T08:27:16Z

    ^^ nie jest to takie oczywiste niestety:-) Art. 3. Prawa Budowlanego definiuje wszystkie prace w stosunku do 'obiektu budowlanego'. Lokal mieszkalny nie mieści się w tej definicji... Stąd można dość do wniosku, że wykonanie zmian w mieszkaniu ( bez zmian konstrukcyjnych/instalacyjnych - bo te mają wpływ na obiekt budowlany) - nie są w ogóle regulowane ustawą. Dyskutować można długo - znowu lokal mieszkalny też ma spełniać określone ustawą/rozporządzeniem wymagania... Jak mówiłem, nie jest to takie proste.

    • alek 2012-09-27T08:16:51Z

      Chyba jednak scianka dzialowa obecnie wymaga pozwolenia na budowe. "Prawo Budowlane. art 29 u.2 p1- 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;" - brak juz jest wzmianki o elementach konstrukcyjnych w tym paragrafie czyli chyba mozna sie domyslac iz scianke dzialową powinnismy stawiac zdejmowac w oparciu o pozwolenie na budowe