Jak budować ściany jednowarstwowe?

W domu murowanym ściany zewnętrzne można postawić w technologii jedno-, dwu- lub trójwarstwowej. Każda z nich posiada swoje wady i zalety. Najprostsza wydaje się technologia jednowarstwowa, ale jednocześnie wymaga od wykonawców największej dokładności.

Ściany jednowarstwowe – jak sama nazwa wskazuje – składają się z jednej warstwy. Są budowane z pustaków lub bloczków. Do ich izolacji nie stosuje się dodatkowych materiałów; wełny mineralnej czy styropianu. Ściany zewnętrzne powinny charakteryzować się zgodną z przepisami izolacyjnością termiczną i prezentować wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła. Aby było to możliwe bez stosowania dodatkowej izolacji, materiały budowlane muszą być odpowiednio grube. Ścian jednowarstwowych nie można stawiać z przypadkowych materiałów – nie wszystkie bloczki czy pustaki nadają się do tego celu. Pustaki i bloczki do budowy ścian jednowarstwowych osiągają grubość nawet 50 cm. Cieńsze są te produkty, które w środku zawierają wypełnienie ze styropianu lub wełny mineralnej. Do budowy ścian składających się z jednej warstwy stosuje się lekki beton komórkowy, ceramikę poryzowaną lub bloczki keramzytobetonowe z wkładkami termicznymi. W zależności od produktu, do murowania wykorzystuje się zaprawy klejowe, ciepłochronne lub zaprawy w postaci piany.

Doświadczeni fachowcy są w stanie szybko i sprawnie wymurować ściany jednowarstwowe
Doświadczeni fachowcy są w stanie szybko i sprawnie wymurować ściany jednowarstwowe

Ekipa prawdziwych fachowców

Od jakości materiałów zastosowanych do budowy w dużej mierze zależą parametry ścian. Porównując ceny różnych firm, warto wziąć pod uwagę koszt wybudowania całej ściany, a więc cenę zakupu nie tylko pustaków, ale również zaprawy i pozostałych elementów systemowych oraz koszt robocizny. Producenci oferują bowiem całe zestawy systemowe do budowy ścian jednowarstwowych. Stawiając ściany z tych produktów, należy ściśle trzymać się zaleceń producentów i używać jedynie produktów, które wchodzą w skład danego systemu. Nie wolno ich zastępować tańszymi zamiennikami. W przeciwnym razie nie uda się uzyskać zakładanych parametrów ścian.

Porównując ceny różnych firm, warto wziąć pod uwagę koszt wybudowania całej ściany, a więc cenę zakupu nie tylko pustaków, ale również zaprawy i pozostałych elementów systemowych oraz koszt robocizny.

Ściany jednowarstwowe posiadają prostą konstrukcję. Doświadczeni fachowcy są w stanie szybko i sprawnie je postawić. Jeśli jednak podczas budowy zostaną popełnione błędy, nie można liczyć na to, że zostaną poprawione podczas wykonywania termoizolacji. Od początku trzeba więc zachowywać wyjątkową staranność i stawiać ściany dokładnie według opracowanej dla nich technologii. Do budowy ścian jednowarstwowych najbezpieczniej zatrudnić fachowców, którzy posiadają już doświadczenie w stosowaniu danej technologii i korzystają z narzędzi systemowych. Zadanie ułatwiają producenci, którzy szkolą ekipy. Niektórzy zapewniają też opiekę nad budową.

Budowa bez błędów

Stawianie ścian jednowarstwowych rozpoczyna się od ułożenia warstwy wyrównawczej z zaprawy murarskiej. Na niej układa się pierwszy rząd pustaków lub bloczków. Istotne jest wypoziomowanie tej pierwszej warstwy, w przeciwnym razie wraz z postępami budowy jej odchylenie będzie rosnąć. W następnej kolejności wykonuje się naroża i wypełnia przestrzeń pomiędzy nimi. Kolejne warstwy pustaków lub bloczków powinny być tak układane, aby spoiny pionowe nie pokrywały się. Produkty systemowe posiadają wpusty i wypusty, które eliminują konieczność stosowania zaprawy do spoin pionowych. Trzeba je zastosować jedynie wówczas, gdy materiały są przycinane. Docięte bloczki powinny być umieszczane w środku ściany – jak najdalej od narożników. Wewnętrzne ściany nośne najlepiej budować równocześnie z zewnętrznymi, umieszczając w co drugiej warstwie przegrody zewnętrznej element ściany wewnętrznej. W pozostałych warstwach ścian pustaki łączy się za pomocą zaprawy. Ściany działowe wznosi się jako ostatnie – po wymurowaniu zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. Do uszczelnienia przerwy pozostawionej między ścianami a stropem najczęściej używa się pianki montażowej.

Bloczki posiadają wpusty i wypusty, które eliminują konieczność stosowania zaprawy do spoin pionowych
Bloczki posiadają wpusty i wypusty, które eliminują konieczność stosowania zaprawy do spoin pionowych

Ściany bez mostków termicznych

Ściany jednowarstwowe z bloczków keramzytobetonowych o grubości 42 cm mogą osiągać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/(m²K). Aby rzeczywiście były ciepłe, nie można dopuścić do powstawania w nich mostków termicznych. Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania nadproży, wieńców i betonowych słupków wzmacniających. Każdy z tych elementów powinien zostać ocieplony, w przeciwnym razie w jego miejscu powstanie mostek termiczny. Newralgicznymi punktami są również okna. Aby w miejscach ich osadzenia nie powstały mostki termiczne, okna muszą zostać umieszczone w odpowiednim miejscu w ścianie – mniej więcej w połowie jej grubości. Jeśli zostaną osłonięte węgarkami (fragmentami muru zachodzącymi na ościeżnicę), mogą zostać osadzone bliżej zewnętrznej krawędzi ściany. Okna muszą też być właściwie ocieplone i uszczelnione.

Do budowy ścian jednowarstwowych najbezpieczniej zatrudnić fachowców, którzy posiadają już doświadczenie w stosowaniu danej technologii i korzystają z narzędzi systemowych.

Ściany jednowarstwowe od środka i na zewnątrz z reguły są wykańczane tynkiem. Jeśli elewacje są bardzo równe, na siatkę tynkarską z klejem nakłada się tynk cienkowarstwowy. Jeśli wymagają zamaskowania nierówności, stosuje się tynk o grubości 15 mm. Od środka ściany są wykańczane tynkiem cementowo-wapiennym, mineralnym lub gipsowym.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.