Sprawna instalacja = bezpieczny dom

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo w domu. Łatwo sobie wyobrazić, czym mogą grozić usterki źle zabezpieczonej instalacji. Zwarcia, porażenia prądem – takich zagrożeń lepiej unikać.

W domowej instalacji elektrycznej, dla zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania, stosuje się główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, a także osobne przewody ochronne PE oraz neutralne N. Te pierwsze chronią przed wystąpieniem niebezpiecznych różnic napięcia pomiędzy różnymi częściami instalacji. Główne połączenie wyrównawcze powinno zostać umieszczone w pobliżu rozdzielnicy. Z szyną uziemiającą łączy się w nim wszystkie przewody ochronne, uziemiające, metalowe rury instalacji (w tym m.in. wodnej, gazowej) i elementy zbrojeń budynku. Połączenie wyrównawcze wykonuje się również w pomieszczeniach, w których zagrożenie porażeniem prądem jest zwiększone (łazienkach, kotłowniach). Takie dodatkowe zabezpieczenie powinno obejmować części przewodzące wszystkich urządzeń, metalowe rury, części konstrukcyjne oraz elementy instalacyjne.

Dobrze zaprojektowana, starannie wykonana i odpowiednio zabezpieczona instalacja elektryczna gwarantuje bezpieczeństwo domowników
Dobrze zaprojektowana, starannie wykonana i odpowiednio zabezpieczona instalacja elektryczna gwarantuje bezpieczeństwo domowników

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo instalacji elektrycznej są uziomy. Mogą być sztuczne – z rur, kształtowników i prętów umieszczonych w ziemi lub fundamencie. Mogą być także takie, które wykorzystują metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania domowej instalacji elektrycznej stosuje się główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, a także osobne przewody ochronne PE oraz neutralne N.

Instalacja elektryczna ponadto powinna zostać zabezpieczona przed zwarciami i przeciążeniami. W tym celu trzeba zastosować wyłączniki różnicowe, nadmiarowoprądowe, instalacyjne oraz bezpieczniki topikowe. Wyłączniki nadmiarowoprądowe, które reagują na przeciążenia lub zwarcia w obwodzie, oraz różnicowe są jednymi z najskuteczniejszych zabezpieczeń przeciwporażeniowych. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości, uszkodzeń izolacji czy zmian w zasilaniu, automatycznie odłączają obwód od napięcia. Dzięki temu zabezpieczają przed ryzykiem powstania pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. W domach jednorodzinnych są stosowane główne wyłączniki różnicowe, które chronią przez pożarem, oraz wyłączniki różnicowe montowane w poszczególnych obwodach. Ich zadaniem jest ochrona domowników przed porażeniem. Są niezwykle istotne, ponieważ każde urządzenie elektryczne, którego napięcie robocze przekracza wartość bezpieczną, potencjalnie stwarza zagrożenie porażenia prądem. Wyłączniki różnicowe je eliminują.

Klasa ochronności

Kupując urządzenia elektryczne, warto zwrócić uwagę na informację dotyczącą ich klasy ochronności. Dowiemy się z niej, jakie zabezpieczenia techniczne zostały wbudowane w dane urządzenie i w związku z tym – w jakiego rodzaju pomieszczeniach dopuszcza się jego użytkowanie

Komentarze