Instalacja elektryczna dostosowana do potrzeb użytkowników

Domowa instalacja elektryczna musi zapewniać bezpieczeństwo korzystania ze wszystkich podłączonych do niej sprzętów. To po pierwsze. A po drugie – powinna także gwarantować wygodę użytkowania.

Projekt instalacji elektrycznej stanowi integralną część dokumentacji budowlanej. Zawiera jej schemat wraz z podstawowymi parametrami i rozwiązaniami. Jest przygotowywany na etapie projektowania domu przez fachowca legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami. Nierzadko zdarza się jednak, że zaprojektowana instalacja później bywa modyfikowana. Gdy dom istnieje

O wygodzie użytkowania instalacji elektrycznej decyduje m.in. liczba i sposób rozmieszczenia gniazdek
O wygodzie użytkowania instalacji elektrycznej decyduje m.in. liczba i sposób rozmieszczenia gniazdek
jedynie na papierze, trudno dokładnie wszystko zaplanować, przewidzieć sposób ustawienia poszczególnych sprzętów i określić usytuowanie kontaktów. Obraz nieco bardziej klaruje się wówczas, gdy budynek już stoi i są wykonywane kolejne instalacje. Jeżeli na tym etapie w instalacji elektrycznej zostaną wprowadzone modyfikacje, należy je nanieść na rysunki. To niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku późniejszego remontu.

Bezpieczne obwody 

Instalacja elektryczna składa się m.in. z obwodów, które doprowadzają prąd do gniazdek, punktów oświetleniowych oraz urządzeń wymagających odrębnego zasilania. Każdy z obwodów jest osobno zabezpieczony na wypadek awarii i nie należy do niego podłączać więcej niż dwadzieścia punktów świetlnych i dziesięć gniazdek. Obwody najlepiej jest układać w liniach prostych wzdłuż krawędzi ścian.

Projekt instalacji elektrycznej zawiera jej schemat wraz z podstawowymi parametrami i rozwiązaniami. Stanowi integralną część dokumentacji budowlanej.

Optymalna liczba gniazdek

O wygodzie użytkowania instalacji w dużej mierze decyduje liczba i sposób rozmieszczenia gniazdek, a także punktów świetlnych. Dlatego też zanim instalacja zostanie wykonana, trzeba zaplanować usytuowanie poszczególnych sprzętów. Jeśli chodzi o liczbę gniazdek i punktów świetlnych, to nie warto przesadzać w żadną stronę. Może wydawać się, że wykonanie wielu gniazdek zagwarantuje wygodę i zabezpieczy na wypadek zmiany aranżacji pomieszczeń. Ale jednocześnie podniesie koszty wykonania instalacji i być może spowoduje konieczność utworzenia dodatkowych obwodów. Mnóstwo gniazdek i włączników będzie przy tym stanowić wątpliwą dekorację pomieszczeń. Z kolei powodowane dążeniem do oszczędności nadmierne ograniczenie ich liczby może sprawić, że instalacja będzie niefunkcjonalna. Średnio przyjmuje się, że na każde 5 m² powinno przypadać jedno gniazdko wtyczkowe. Wszystkie nowe gniazdka muszą być wyposażone w styk ochronny (bolec wystający z gniazdka), połączony z przewodem ochronnym (przewodem zerowym). 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.