Remont instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna po latach użytkowania zazwyczaj wymaga poprawek, rozbudowy a nawet wymiany. Generalny remont jest niezbędny, jeśli stan okablowania zagraża bezpieczeństwu domowników. Takich zamian może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Mniejsze naprawy i przeróbki instalacji elektrycznej można zlecić elektrykowi, który posiada uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych. W przypadku generalnego remontu – rozbudowy lub wymiany – wymagane jest wykonanie zgodnego z aktualnie obowiązującymi normami projektu. Osoba, która ma przeprowadzić takie prace, musi posiadać także uprawnienia pozwalające na dokonanie końcowych pomiarów instalacji. 

Więcej urządzeń - większa moc

Na początku warto przyjrzeć się mocy przyłącza i przeanalizować, czy po remoncie zapotrzebowanie na energię elektryczną nie zwiększy się. Jeśli tak by miało być, na przykład z powodu podłączenia większej liczby urządzeń elektrycznych, należy wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o przydzielenie większej mocy. Po zatwierdzeniu wniosku konieczna może okazać się przebudowa przyłącza. Natomiast jeśli zwiększenie mocy okaże się niemożliwe, plany dotyczące wyposażenia budynku w dodatkowe sprzęty trzeba zweryfikować.

Remont instalacji elektrycznej to najlepszy moment na dokonanie zmian w rozmieszczeniu gniazdek i włączników
Remont instalacji elektrycznej to najlepszy moment na dokonanie zmian w rozmieszczeniu gniazdek i włączników

Nowe kable w starych kanałach

Dawniej kable wchodzące w skład instalacji elektrycznej były wykonywane z aluminium. Obecnie używa się wyłącznie miedzianych. Zabronione przy tym jest łączenie przewodów aluminiowych z miedzianymi. Kable powinny składać się z trzech żył, w tym jednej uziemiającej. Jeśli stare okablowanie zostało umieszczone w kanałach instalacyjnych, których stan techniczny nie wzbudza zastrzeżeń, nowe kable można przywiązać do starych i umieścić w tym samym miejscu podczas wyciągania usuwanych przewodów. Końce kabli mocuje się w puszkach rozgałęźnych.

W przypadku generalnego remontu instalacji elektrycznej wymagane jest wykonanie projektu. 

Remont instalacji to najlepszy moment, aby uważniej przyjrzeć się liczbie i rozmieszczeniu gniazdek oraz włączników. Można dodać kolejne lub dotychczasowe przenieść w bardziej dogodne miejsca. Planując wraz z projektantem rozkład poszczególnych kontaktów i włączników, trzeba mieć na uwadze rozmieszczenie mebli, aby w efekcie nieprzemyślanych zmian kontakt nie znalazł się np. za szafą. Gniazda wtykowe powinny zostać dopasowane do materiału, z którego są wykonane ściany – inne puszki umieszcza się w ścianach murowanych, inne w szkieletowych.

Instalacja teletechniczna

Podczas planowania wymiany instalacji elektrycznej warto zastanowić się, czy nie dołączyć do niej również instalacji teletechnicznej (telewizyjnej, internetowej i telefonicznej, alarmowej oraz instalacji monitoringu). Jednoczesne układanie całego okablowania, nawet jeśli początkowo nie wszystkie instalacje będą wykorzystywane, przyniesie oszczędności w przyszłości, gdy plany zmienią się i dodatkowe przewody okażą się przydatne.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.