Staw kąpielowy - ekologiczny basen

W upalne letnie dni nie ma lepszego pomysłu na orzeźwienie niż kąpiel w czystej wodzie. Idealnie, gdy taką kąpiel można zafundować sobie w bezpośrednim pobliżu własnego domu. Baseny posiadają jednak tę wadę, że są oczyszczane w sposób chemiczny. Jeżeli zależy nam na naturalnych warunkach pływania, to interesującą alternatywą są stawy kąpielowe.

Stawy kąpielowe stwarzają warunki najbardziej zbliżone do występujących w przyrodzie
Stawy kąpielowe stwarzają warunki najbardziej zbliżone do występujących w przyrodzie
Stawy kąpielowe są bardzo popularne między innymi w Europie Zachodniej oraz Australii, gdzie tego rodzaju obiekty są liczone w tysiącach. Stanowią ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych basenów. Są przy tym tańsze w budowie oraz eksploatacji, a ich pielęgnacja wymaga mniejszego nakładu pracy. Mogą być budowane jako całkiem nowe obiekty, ale mogą także powstawać z istniejących zbiorników. Obecnie nawet kąpieliska publiczne, dotychczas odkażane chlorem, podlegają modernizacji i są uzupełniane w filtry biologiczne. Stawy kąpielowe, będące połączeniem basenu z malowniczym zbiornikiem naturalnym, stwarzają warunki najbardziej zbliżone do występujących w przyrodzie, idealnie przy tym integrują się z resztą ogrodu. Woda, oczyszczona w sposób naturalny, spełnia wszystkie stosowne wymagania i nie stanowi zagrożenia nawet dla alergików. 

Basen bez chloru

Jeśli komuś wydaje się, że staw kąpielowy to po prostu synonim oczka wodnego – jest w błędzie. Staw może z pozoru wyglądać podobnie, ale w rzeczywistości jest to uszczelniony zbiornik, zaopatrzony w skomplikowane konstrukcje, przypominające oczyszczalnię ścieków, gdzie woda jest uzdatniana za pomocą mechanicznych i biologicznych systemów samooczyszczania. To główna różnica w porównaniu ze standardowymi basenami, gdzie całe życie organiczne jest likwidowane chemicznie. W stawie kąpielowym zanieczyszczenia obecne w wodzie są filtrowane przez złoża mineralno-roślinne. Rośliny są dobierane w taki sposób, aby eliminowały jak najwięcej związków biogennych; w tym między innymi blokowały rozwój glonów oraz odkażały wodę.

Staw ekstensywny

Wygląd stawu zależy przede wszystkim od charakteru i wielkości ogrodu. Może mieć bardzo regularne kształty albo naturalną, miękką linię brzegową. Starszym typem jest staw ekstensywny, w pełni naturalny i prawie całkowicie pozbawiony rozwiązań technicznych. W tym przypadku aż 70 procent powierzchni zajmuje strefa z roślinami czyszczącymi, na kąpielisko pozostaje 30 procent zbiornika. Ruch wody pomiędzy strefą do pływania a regeneracyjną odbywa się w sposób naturalny, ale można go usprawnić, budując na przykład kaskadę. Proces samooczyszczania wody przyspieszy też pompa. Jeśli urządzenie będzie w stanie poruszyć około 30 procent wody w zbiorniku dziennie, to pozwoli na zmniejszenie strefy czyszczącej o kilkanaście procent. W takim stawie poszczególne strefy najlepiej jest przedzielić podwodnymi murkami tak, aby zapobiec gromadzeniu się osadów w strefie kąpielowej.

Zbiornik z pompami

Staw intensywny jest bardziej zaawansowany technologicznie i wymaga wyjątkowo precyzyjnego zaprojektowania. Tutaj do pomocy naturze dodano rozwiązania, które znacznie przyspieszają proces czyszczenia. Dzięki nim zbiornik intensywny nie wymaga tak dużej powierzchni roślinnych stref regeneracyjnych (zajmują one zaledwie 40 procent powierzchni i mogą być umieszczone w pewnym oddaleniu, a z kąpieliskiem połączone rurami). Tego rodzaju stawy są zaopatrzone w duże pompy, wspomagające wymianę wody. Zanieczyszczenia są usuwane przez filtry i osadniki mechaniczne. Złoża filtrujące są komponowane ze skał i minerałów regulujących m.in. odpowiednią twardość wody. Filtry są przy tym planowane tak, aby nie eliminowały planktonu zwierzęcego, przydatnego w samooczyszczaniu się wody.

Komentarze