Zalety i wady nowego programu „Mieszkanie dla młodych”

Nowy program „Mieszkanie dla młodych” to alternatywa proponowana przez rząd dla kończącego się w 2012 roku programu „Rodzina na swoim”. Program ma wystartować w lipcu 2013 roku lub w styczniu 2014 roku. Jakie zalety i wady wiążą się ze skorzystaniem z tego programu?

Uwaga! Ostatni nabór programu „Mieszkanie dla młodych” zakończył się 3 stycznia 2018 roku. Tym samym wyczerpał się także limit środków przeznaczonych na realizację programu. Jak zapowiedział z początkiem stycznia 2018 roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, alternatywą dla MdM będzie wprowadzenie programu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Ponadto do końca 2017 roku podpisano 77 umów intencyjnych z samorządami w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus. Porozumienia z gminami mają prowadzić do powstania ok. 6 tys. mieszkań.

Niewiele czasu pozostało, aby móc skorzystać z rządowego programu „Rodzina na swoim", bowiem ma on się zakończyć już w grudniu tego roku. Aby jednak pomóc osobom młodym w nabyciu swojego pierwszego mieszkania, rząd przygotowuje nowy program o nazwie „Mieszkanie dla młodych". Program ma być skierowany głównie do osób młodych do 35. roku życia. Ma wejść jednak w życie w połowie 2013 roku lub na początku 2014 roku, zatem przez ponad sześć miesięcy od początku przyszłego roku nie będzie można skorzystać z rządowej pomocy przy zakupie mieszkania.

Wady nowego programu

Program „Rodzina na swoim" obejmował

pomoc przy zakupie mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a także przy budowie domu. Nowy program „Mieszkanie dla młodych" przewiduje dofinansowanie do zakupu mieszkań z rynku pierwotnego. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreśla, że jest to świadome działanie, które ma wpłynąć na polepszenie sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Minister zaznacza, że „nie można doprowadzić do sytuacji, w której brak popytu wśród średniozamożnych na lokale mieszkalne spowodowałby wygaszenie mocy produkcyjnej na rynku mieszkaniowym".

Należy jednak pamiętać, że ograniczeniem jest powierzchnia mieszkania, które będzie można nabyć, a więc 75 metrów kwadratowych. Dopłata w ramach programu obejmie jednak tylko 50 metrów kwadratowych. Poza tym z programu będą mogły skorzystać jedynie osoby, których wiek nie przekracza 35 lat (w przypadku małżeństwa warunek ten dotyczy jednego z małżonków).

Zalety programu

Mimo iż aby skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych", trzeba będzie wziąć kredyt hipoteczny, minister zaznacza, że nowy program nie będzie dotować banków. W przypadku programu „Rodzina na swoim" banki odnosiły korzyści, tworząc specjalne produkty. Działo się tak dlatego, ponieważ rząd dopłacał 50 procent odsetek do kredytu hipotecznego przez 8 lat. W przypadku nowego programu rząd przekaże pieniądze na starcie jako rodzaj wkładu własnego, a więc kredyt będzie mógł zostać dzięki temu pomniejszony.

Dużą zaletą kredytu jest zwiększenie wysokości dopłat zależnych od liczby dzieci. A zatem z programu mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne. Jeśli nie mają dzieci, dofinansowanie wyniesie 10 procent. W przypadku gdy mają potomstwo, dopłata wyniesie 15 procent. Dodatkową dopłatę w wysokości 5 procent otrzyma także beneficjent, któremu w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. W związku z tym można uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet jednej piątej wartości nieruchomości. Resort podkreśla, że „proponowane instrumenty wsparcia łączą w związku z tym cele polityki mieszkaniowej z celami polityki prorodzinnej, zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności".