„Mieszkanie dla młodych” większą korzyścią dla rodzin z dziećmi

Program „Rodzina na swoim” kończy się w grudniu 2012 roku, lecz w jego miejsce rząd planuje wprowadzić nowy program o nazwie „Mieszkanie dla młodych”. Program ten będzie korzystny zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Uwaga! Ostatni nabór programu „Mieszkanie dla młodych” zakończył się 3 stycznia 2018 roku. Tym samym wyczerpał się także limit środków przeznaczonych na realizację programu. Jak zapowiedział z początkiem stycznia 2018 roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, alternatywą dla MdM będzie wprowadzenie programu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Ponadto do końca 2017 roku podpisano 77 umów intencyjnych z samorządami w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus. Porozumienia z gminami mają prowadzić do powstania ok. 6 tys. mieszkań.

Program korzystny zwłaszcza dla rodzin z dziećmi

Nowy program „Mieszkanie dla młodych" ma wejść w życie w lipcu 2013 roku. Zgodnie z jego warunkami rząd zamierza zdecydowanie bardziej preferować rodziny z dziećmi. Główną różnicą między „Rodziną na swoim" a „Mieszkaniem dla młodych" jest to, że w przypadku pierwszego programu rząd dopłacał do odsetek kredytu, nowy program przewiduje dopłatę do ceny mieszkania. Ponieważ pomoc ma być przekazywana jednorazowo przy zakupie mieszkania, kredyt może ulec zmniejszeniu.

Z programu mogą skorzystać zarówno małżeństwa, jak i single. Dofinansowanie będzie wynosiło w tym wypadku 10 procent jednorazowej dopłaty do kredytu liczonego według wskaźnika 1.0 wartości metra odtworzeniowego w danym województwie. Jeżeli rodzina ma dziecko bądź dzieci, może liczyć na to, że kwota dopłaty wzrośnie o kolejne 5 procent. W przypadku gdy w ciągu 5 lat w tym mieszkaniu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, rodzina ta otrzyma dodatkowe 5 procent. Łącznie można więc uzyskać dofinansowanie na jedną piątą ceny mieszkania. Co ważne, w programie mogą wziąć udział osoby do 35. roku życia – w przypadku małżeństw ten warunek tyczy się jednego z małżonków.

Jakie mieszkanie będzie można kupić w ramach nowego programu?

Jak poinformowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, program „Mieszkanie dla młodych" ma finansować wyłącznie mieszkania z rynku pierwotnego, a zatem wykluczono dopłaty do mieszkań pochodzących z rynku wtórnego oraz do budowy domów, jak to było w przypadku programu „Rodzina na swoim". Ponadto dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie przy zakupie mieszkań o maksymalnej wielkości 75 metrów kwadratowych. Jednak tak jak w „Rodzinie na swoim", rządowa pomoc ograniczy się do 50 metrów kwadratowych.

Ministerstwo podkreśla, że nowy program to kolejny element polityki prorodzinnej rządu. Program „Mieszkanie dla młodych" ma wejść w życie w lipcu 2013 roku, a jeśli się nie uda wszystkiego przygotować do tego czasu, to w styczniu 2014 roku. Szacuje się, ze z programu może skorzystać 36 tysięcy rodzin rocznie. Pieniądze na ten program rząd ma uzyskać dzięki likwidacji dotychczas istniejącego programu zwrotów części VAT za zakup materiałów budowlanych użytych do budowy lub remontu domu lub mieszkania.

Likwidację zwrotu VAT za materiały budowlane rząd planował pierwotnie na rok 2014, jednak przesunął ją na koniec 2012 roku. Ta wiadomość zmartwi zapewne tych, którzy planowali budowę lub remont własnego mieszkania lub domu.