Zmiany w projekcie dachu

Przed wyborem projektu domu powinniśmy się zastanowić nad wyborem kształtu dachu. Dach jest jednym z najważniejszych elementów budynku. Powinien odpowiadać zarówno naszym gustom i potrzebom, jak i warunkom formalnym obowiązującym na naszej działce.

Wymagania zawarte w warunkach zabudowy

Zanim przystąpimy do wyboru projektu domu, przejrzyjmy warunki zabudowy i określmy, jaki typ dachu może mieć nasz przyszły dom. W ten sposób upewnimy się, jaki projekt domu możemy zrealizować na naszej działce. Warunki zabudowy działek reguluje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy wydawana przez prezydenta miasta, burmistrza albo wójta gminy. Warunki zabudowy działki mogą określać rodzaj i kształt dachu, jaki możemy zrealizować, wysokość kalenicy od poziomu terenu, a także decydować, czy możemy wybudować dom z poddaszem użytkowym. Czasem możemy być zobowiązani także do zastosowania dachówki w określonym kolorze.

Projekt indywidualny będzie specjalnie dostosowany do warunków zabudowy dla naszej działki. Jeśli jednak zdecydujemy się na wybór tańszego, gotowego projektu, należy zwrócić uwagę, by spełniał wymagania formalne. Istnieje jednak możliwość wprowadzania pewnych zmian w konstrukcji dachu.

Zmiana konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu jest jednym z najważniejszych elementów budynku. Istnieje możliwość wprowadzania zmian w projektach gotowych w jej obrębie, jednak aby je wykonać, niezbędna będzie zgoda autora projektu. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany kształtu dachu, zmiany dachu dwuspadowego na wielospadowy czy odwrotnie, a także zmiany kąta nachylenia dachu będą wymagały zaprojektowania konstrukcji dachu od nowa. Z tego względu takie poważne zmiany mogą się okazać nieopłacalne i lepiej będzie się zdecydować na zamówienie projektu indywidualnego.

Łatwiejsze będzie z pewnością wydłużenie połaci dachów dwuspadowych. Taka modyfikacja jest często wykonywana podczas poszerzania garażu czy też zmiany wymiarów zewnętrznych budynku. Wymaga ona jedynie wydłużenia połaci dachu wzdłuż kalenicy przy niezmienianiu kąta nachylenia dachu i konstrukcji więźby dachowej.

Zmiana pokrycia dachu

Projekty gotowe nie definiują konkretnego pokrycia dachu, a jedynie jego rodzaj. Istnieje możliwość zmiany pokrycia dachu, pod warunkiem że zostaną zastosowane przez inwestora materiały o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zapisane w projekcie. Jednak w projekcie musi być odnotowana klauzula wyrażająca taką możliwość. Jeśli jej nie ma, należy zwrócić się do autora projektu o pozwolenie na wykonanie modyfikacji.

Zmianę pokrycia dachu najlepiej jest wykonać w czasie dostosowania projektu gotowego do warunków lokalnych panujących na działce. Przyjmuje się, że zamiana cięższego materiału na lżejszy nie wymaga przeprojektowań. Wymiana lżejszego na cięższy będzie się już wiązała z wykonaniem obliczeń konstrukcyjnych i wprowadzeniem zmian w konstrukcji przez architekta adaptującego.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.