Gdy coś pójdzie nie tak

Wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby prace budowlane przebiegały zgodnie z wytyczonym planem - terminowo i bez większych komplikacji. W rzeczywistości trzeba liczyć się z tym, że mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności, które zmuszą nas do pewnych zmian w projekcie lub przebiegu budowy. Może się zdarzyć, że pojawi się błąd ze strony projektanta lub wykonawcy. Co wtedy?

Normy zawarte w prawie budowlanym

Każdy projekt budowlany musi spełniać normy określone przez polskie prawo budowlane, które gwarantują bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom. Normy te określają między innymi różne parametry budynku i właściwości użytych materiałów budowlanych. Przykładem normalizowanego współczynnika jest U, czyli współczynnik przenikalności ciepła, który określa minimalny stopień izolacji cieplnej przegród, a więc ścian i stolarki okienno-drzwiowej. Podobnie eksperci oszacowali zalecane minimalne wartości innych czynników. Krokwie muszą mieć określone grubości i wytrzymałość dla poszczególnych typów dachów, tak samo jak ściany dwu- i trzywarstwowe itp. Zarówno projektant, jak i wykonawca są odpowiedzialni za to, żeby nasz dom spełniał te normy.

Obowiązki wykonawcy

Zgodnie z prawem wykonawca robót nie może realizować projektu bezkrytycznie. Jeżeli zauważy jakieś niedociągnięcia, jest prawnie zobowiązany powiedzieć o nich inwestorowi. Kodeks cywilny mówi tu o regule dobrych praktyk. Kontroli powinny podlegać nie tylko dane projektowe, lecz także sam teren budowy i maszyny przewidziane do realizacji konkretnych zadań. Wykonawca robót budowlanych nie odpowiada jedynie za obliczenia konstrukcyjne, które należą

wyłącznie do kompetencji samego projektanta. Natomiast podstawowe fakty wiedzy budowlanej muszą być przez niego znane i nadzorowane. Dobry wykonawca zna się na materiałach budowlanych i ich zastosowaniu do konkretnego elementu budowy oraz zna wymiary poszczególnych składowych projektu – np. ciągów ewakuacyjnych i tym podobnych elementów. Dopuszczenie się niedociągnięć w tym zakresie – zarówno przez projektanta, jak i wykonawcę – jest błędem w sztuce budowlanej i podlega karze prawnej.

Funkcjonalność domu

Spektakularne uchybienia na szczęście zdarzają się stosunkowo rzadko. Jedną z bardziej narażonych na nie części konstrukcji jest więźba dachowa. Jej budowa musi być powierzona prawdziwym fachowcom, każda fuszerka zemści się tutaj okrutnie. O wiele częściej należy mówić nie tyle o błędach w projekcie, co o jego niedoskonałościach i słabych stronach użytkowych. Biorąc pod uwagę zakup danego projektu, zawsze powinniśmy ocenić go z punktu widzenia funkcjonalności. Przydatna bywa zwyczajna prośba o krytyczne przejrzenie go przez znajomych, którzy czasami potrafią bardziej obiektywnie odnieść się do zamysłów projektanta. Czemu konkretnie warto się przyjrzeć?

Rozwiązania projektowe

Dobrze obmyślony projekt budowlany domu jednorodzinnego w maksymalnym stopniu wykorzystuje warunki przestrzenne. Powierzchnia użytkowa nie powinna być marnotrawiona na zbyt długie ciągi komunikacyjne, czyli hole i wiatrołapy. Podobnie dobrze przemyślana musi być optymalna lokalizacja schodów wewnątrz domu. W budynku należy zapewnić odpowiednie oświetlenie naturalne zgodne z kierunkami geograficznymi świata. Wygodne użytkowanie zapewni nam także obecność sanitariatów zarówno na dolnej, jak i górnej kondygnacji czy połączenie garażu i kotłowni z częścią mieszkalną za pomocą wewnętrznego łącznika. Rzeczą, której nigdy nie jest za dużo w każdym domu, są powierzchnie do magazynowania, na których możemy w razie potrzeby umieścić szafy lub np. regały. Garderoba we współczesnym budownictwie jest absolutnym standardem i w optymalnym wariancie jest połączona z pokojem, a ten z łazienką, tworząc tzw. apartament małżeński. Do minimum powinny też być ograniczone ściany wewnątrz domu, tak aby wydawał się jak najbardziej przestrzenny.

Dokładne dane w projekcie

Ewentualne niedbalstwo projektanta można zauważyć już na podstawie danych projektowych. Niepełne dane niepoparte obliczeniami powinny nas zaniepokoić. Wykaz materiałów budowlanych w kosztorysie musi być precyzyjny. Na rynku jest mnóstwo rodzajów cegieł czy betonu i materiały sugerowane do budowy naszego domu muszą być dokładnie określone i wzajemnie zgodne. Prawidłowy projekt budowlany jest bardzo dokładny, zawiera stosowne rysunki ze szczegółowym opisem, który uwzględnia takie rzeczy jak grubość ścian czy mostki termiczne, przez które ucieka ciepło i które muszą być wzięte pod uwagę w obliczeniach. Projekt budowlany powinien być szczegółowy i rzetelnie wykonany.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.