Budowa bez pozwolenia? Już wkrótce

To jest informacja, na którą inwestorzy czekali od lat. Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego. Już wkrótce w przypadku budowy lub przebudowy większości domów jednorodzinnych nie będzie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę. Co jeszcze się zmieni?

Artykuł archiwalny - aktualny na rok 2015

Inwestorzy przystępujący do budowy domu od lat narzekali na skomplikowane, a przede wszystkim – zbyt długo trwające procedury biurokratyczne. Niebawem powodów do narzekań powinno być mniej. Ma być prościej, szybciej i taniej. W kontekście nowych przepisów mówi sięprzede wszystkim o zniesieniu konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. To ostatnie jednak zupełnie nie zniknie. Przestanie być wymagane w przypadku budów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, na której powstaje dany obiekt (do listy budynków, których realizacja nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę dołączono także m.in. ganki i garaże o powierzchni nieprzekraczającej 35 m²).W pozostałych przypadkach nadal będzie obowiązywać. Jeśli jednak planowana budowa nie zostanie uznana za uciążliwą dla sąsiadów, wówczas wystarczy dokonać jej zgłoszenia (załączając projekt oraz wymagane dokumenty). Jeżeli w ciągu trzydziestu dni odpowiedni organ nie wniesie sprzeciwu – będzie można budować. W efekcie tych zmian około 40 procent inwestycji rocznie ma powstawać w trybie zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę nie będzie konieczne w przypadku budów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę
Pozwolenie na budowę nie będzie konieczne w przypadku budów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę

Mniej dokumentów przed budową

W przypadku zgłoszenia budowy będzie wymaganych mniej dokumentów. Nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu wody, energii, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Zniknie również obowiązek dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Wyjątek w tym przypadku stanowią drogi krajowe i wojewódzkie. W ich przypadku dawny wymóg będzie nadal obowiązywać. Inna zmiana dotyczy rozpoczęcia budowy. Do tej pory inwestor co najmniej siedem dni przed wkroczeniem na plac budowy musiał powiadomić o tym fakcie nadzór budowlany. Nowelizacja Prawa budowlanego znosi ten obowiązek. W uchwalonych przepisach pojawił się jeszcze jeden nowy termin. Dotychczas w przypadku pojawienia się braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę urząd nie był ograniczony żadnym terminem, w którym był zobowiązany wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Obecnie będzie musiał to zrobić w ciągu 14 dni. 

Budowa domu szybciej i prościej

Skróceniu z 21 do 14 dni ulegnie czas dotyczący milczącej zgody na użytkowanie obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia. Jeśli w tym terminie urząd nie wniesie sprzeciwu – budynek będzie mógł zostać oddany do użytku. Powiększono przy tym grupę obiektów, które będzie można oddać do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Znalazły się wśród nich m.in. garaże (do 5 stanowisk włącznie) oraz obiekty magazynowe.

Znowelizowane Prawo budowlane zacznie obowiązywać trzy miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw
Znowelizowane Prawo budowlane zacznie obowiązywać trzy miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja prawa objęła również samowole budowlane. Zmiana nie dotyczy jednak zasad obowiązujących w procesie legalizacji i ustalaniu opłat, wprowadza natomiast możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

I na koniec sprawa, która inwestorów interesuje najbardziej – termin wejścia nowych przepisów w życie. Sejm uchwalił nowelizację 15 stycznia 2015 roku. Dokument następnie trafi do Senatu. Jeśli ten ostatni wprowadzi poprawki – nowelizacja wróci do Sejmu. Jeśli nie – w ciągu 21 dni podpisze ją Prezydent. Przepisy zaczną obowiązywać trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Dokładnej daty ich wejścia ich w życie nie jesteśmy więc w stanie podać. Należy przypuszczać, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Artykuł archiwalny - aktualny na rok 2015

Komentarze

 • Patriota 2019-01-06T21:49:19Z

  Ustawa została uchylona

  • marek 2015-06-28T12:05:14Z

   Według nowego prawa będe musial powiadomić sąsiadow o budowie , czy dotyczy to tylko sąsiadow ktorzy mają dom czy wlascicieli pustych dzialek sąsiednich tez ? bo bede budowal dom na odludziu gdzie wokół mnie tylko są puste pola i ląki , czy musze odszukac wlascicieli tych terenów i ich powiadomić o budowie (jedni z wlascicieli są za granicą ) ?

   • Tooba.pl 2015-06-29T06:41:32Z

    Budowa domu na podstawie zgłoszenia jest możliwa wówczas, gdy obszar jej oddziaływania nie wykracza poza działkę. Sąsiedzi nie są więc stronami w takiej sprawie. Gdy obszar oddziaływania budowy wykracza poza działkę - konieczne jest pozwolenie na budowę. Wówczas urząd wysyła do sąsiadów, którzy są stronami w sprawie, zawiadomienie o rozpoczęciu procedury. Więcej na temat formalności związanych ze zgłoszeniem budowy można znaleźć w artykule http://jakbudowac.pl/Prawo-budowlane-Nowe-procedury-krotsze-terminy, a na temat obszaru oddziaływania obiektu - http://jakbudowac.pl/Zgloszenie-zamiast-pozwolenia-na-budowe.

   • Asia 2015-06-28T07:57:17Z

    Więc teraz wystarczy zanieść projekt i to wszystko?

   • martyna 2015-06-25T09:07:18Z

    Mam pytanko mam problem z drogą dojazdową do działki -w jednym pasie drogi mam udział w drugim nie ,nie jest to droga gminna ani pod władaniem gminy i co wtedy?mogę się budować?

    • Łukasz geodeta 2015-06-25T18:55:05Z

     Wystarczy ze droga jest faktycznie drogą czyli w dokumentach ma użytek dr. Nie ma problemu z budową. Pozdrawiam.

    • Tooba.pl 2015-04-09T09:14:29Z

     Ustawa wejdzie w życie 28 czerwca 2015 roku (została opublikowana 27 marca).

     • Łukasz 2015-03-27T11:43:09Z

      Już jest podpisana 16 marca i od tej daty 3 miesiące. Czyli od 16 czerwca wchodzi w życie.

      • Tooba.pl 2015-03-27T13:07:41Z

       Przepisy zaczną obowiązywać trzy miesiące po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a nie po podpisaniu. Ustawa nie została jeszcze opublikowana, konkretnej daty jej wejścia w życie nie można więc jeszcze podać, ale zapewne nastąpi to niebawem.