Legalizacja samowoli budowlanej

Samowola budowlana to pojęcie, które jest znane inwestorom nie od dziś. Tym terminem określa się każdy obiekt, który powstał bez wymaganej zgody albo zgłoszenia, wbrew warunkom określonym w pozwoleniu, pomimo sprzeciwu organu budowlanego. Od połowy bieżącego roku obowiązuje nowy cennik opłat legalizujących samowole.

Z samowolą budowlaną mamy do czynienia również wówczas, gdy obiekt budowlany zostanie rozebrany bez wymaganego pozwolenia albo gdy budynek jest użytkowany w inny sposób niż określony w pozwoleniu lub zgłoszeniu. Jeśli w trakcie budowy do projektu objętego zgłoszeniem lub pozwoleniem zostaną wprowadzone znaczne zmiany, także jest to samowola budowlana. Za samowolę zostanie uznana również sytuacja, gdy budynek będzie użytkowany bez zawiadomienia o końcu budowy oraz bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli to ostatnie jest wymagane). Najczęściej jednak samowole dotyczą realizacji nowych budynków.

Nowelizacja Prawa budowlanego dopuściła możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia opłaty legalizacyjnej
Nowelizacja Prawa budowlanego dopuściła możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia opłaty legalizacyjnej

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie pod koniec czerwca 2015 roku, wprowadziła niższe opłaty legalizacyjne dla niektórych obiektów. Obecnie 2500 zł trzeba uiścić za legalizację np. przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni do 50 m², ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej. 5000 zł zapłacimy za legalizację wybudowanego bez zgłoszenia wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m² (w tym garażu, altany, oranżerii oraz przydomowego ganku), wolno stojącego parterowego domku letniskowego przeznaczonego do okresowego wypoczynku (o powierzchni do 35 m²), przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę czy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³.

Obniżeniu nie uległa natomiast wysokość opłaty legalizacyjnej za budowę i przebudowę budynku mieszkalnego, niezależnie od tego, czy na jego budowę było wymagane pozwolenie, czy jedynie zgłoszenie. Kwota ta nadal wynosi 50 tys. zł. Nowelizacja wprowadziła jednak odesłanie do Ordynacji podatkowej w zakresie nieregulowanym w Prawie budowlanym. Wojewoda na wniosek inwestora, który znajduje się w szczególnej sytuacji uniemożliwiającej lub znacząco utrudniającej uiszczenie opłaty, może odroczyć termin płatności, rozłożyć wymaganą kwotę na raty, a nawet umorzyć część lub całość kwoty. Inwestor, składając wniosek do wojewody, powinien przedstawić rzetelne uzasadnienie swojej prośby.

Oczywiście, aby legalizacja samowoli w ogóle była możliwa, inwestor musi w miejscowym inspektoracie nadzoru budowlanego przedstawić zaświadczenie o zgodności obiektu z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy oraz złożyć dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy lub uzyskaniem pozwolenia. Jeśli złożone dokumenty zostaną pozytywnie ocenione, inwestor otrzyma postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej. Następnie ma 7 dni na jej uiszczenie, w tym czasie może złożyć wspomniany wcześniej wniosek do wojewody. 

Komentarze

  • kaśka

    Witam, mam problem, ponieważ chcę kupić dom w którym część gospodarczą przerobino na kuchnię, tzn. wybito drzwi w ścianie i pociągnięto ogrzewanie ale na mapkach jest to dalej oznaczone jako pomieszczenie gospodarcze (obecna właścicielka zrobiła to na własną rękę). Ja nie chcę kupić czegoś z nieczystą sytuacją więc co ona teraz może z tym zrobić??

  • Tooba.pl

    Informacje na temat przekształcenia budynku gospodarczego w mieszkalny znajdą Państwo w tekście http://jakbudowac.pl/Jak-przeksztalcic-budynek-gospodarczy-w-mieszkalny.

  • Gość

    Witam, mam pytanie. W latach 70-tych moj ojciec wybudował na swojej dzialce budynek gospodarczy.Taki sam budynek wybudowal rowniez sasiad, i oba budynki przylegaly do siebie scianą, tak jak domy blizniaki. sasiad w latach 2004 przeksztalcil swoj budynek na budynek mieszkalny, my nadal mielismy gospodarczy. Potem z mezem w 2009 roku zrobilismy z tego budynku gospodarczego dom pietrowy ( budynek gospodarczy mial w projekcie pietro). Jednak niczego nie zglaszalismy. Co mozemy teraz zrobic zeby go przeksztalcic na mieszkalny i jakie sa to koszty?