Budowa ogrodzenia – usytuowanie, formalności i finansowanie

Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką to elementy, które mają znaczenie nie tylko dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu domowników, ale stanowią także wizytówkę posesji. Ich usytuowanie i sposób montażu są regulowane przez przepisy. Nie mogą być przypadkowe.

W krajach, w których stawianie ogrodzeń nie jest powszechnie przyjętym zwyczajem, inwestorzy nie mają problemu z zaplanowaniem i sfinansowaniem tego dodatkowego elementu posesji. W Polsce, chociaż żadne przepisy nie wymagają od właścicieli domów jednorodzinnych grodzenia swoich posesji, to przyjęło się, że są one ich nieodłącznym elementem. Każdy ma prawo do ogrodzenia swojej działki, nie ma jednak dowolności, co do sposobu jego sytuowania. Ogrodzenie powinno spełniać określone wymogi techniczne. W związku z tym nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi lub zwierząt (nie wolno np. umieszczać na wysokości poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów).

Sąsiedzki problem

Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m są obecnie budowane bez weryfikacji ze strony urzędu. Wyższe płoty wymagają zgłoszenia robót budowlanych w urzędzie, a ogrodzenia, które są jednocześnie murami oporowymi (czyli konstrukcjami zabezpieczającymi ziemię przed osuwaniem się) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zdarza się, że problem związany z budową płotu pojawia się w przypadku rozgraniczania dwóch sąsiednich działek. Przepisy nie regulują sposobu ich stawiania i finansowania budowy. Jeśli sąsiedzi nie są wstanie dojść do porozumienia w związku z postawieniem wspólnego płotu, pozostaje budowa własnego ogrodzenia. Musi się ono wówczas w całości zmieścić na terenie działki inwestora, który je finansuje. W razie braku pewności, co do przebiegu granic nieruchomości, należy w takiej sytuacji skorzystać z usług geodety.

Ogrodzenie nie powinno wykraczać poza linie rozgraniczające ulicę
Ogrodzenie nie powinno wykraczać poza linie rozgraniczające ulicę
Kodeks Cywilny nakłada na właścicieli posesji korzystających z urządzeń znajdujących się na granicy działek (czyli także płotów) obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania. Obowiązek ten dotyczy jedynie ogrodzeń umieszczonych w osi granicy nieruchomości, nie obejmuje płotów, które w całości znajdują się w obrębie jednej działki.

Brama i furtka

Od strony drogi ogrodzenie nie powinno wykraczać poza linie rozgraniczające ulicę. Jeśli działka jest położona przy skrzyżowaniu, może być wymagane, aby ogrodzenie posiadało ścięty narożnik. Miejsce usytuowania bramy wjazdowej jest określane w projekcie zagospodarowania działki. Bywa odgórnie narzucane (wyznaczane w planie miejscowym lub warunkach zabudowy). Zjazd z drogi powinien być wygodny dla użytkowników i jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Furtkę z reguły umieszcza się tuż obok bramy. Zarówno brama, jak i furtka powinny otwierać się do środka posesji. Minimalna szerokość furtki to 0,9 m, a bramy wjazdowej – 2,4 m. Jeśli warunki na to pozwalają, warto zamontować nieco szerszą bramę (3 m). Będzie wygodniejsza.

W przypadku ogrodzeń umieszczonych w osi granicy nieruchomości właściciele sąsiadujących ze sobą posesji mają obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Komentarze

  • Jan 2018-01-14T21:28:44Z

    Witam jak z odległością ogrodzenia od drogi wewnętrznej czy mogę postawić w granicy gdy nie ma mpzp. Czy odsunąć się tak jak od dr publicznej. Z czego to wynika. Bardzo proszę o pomoc