Jak należy zabezpieczyć plac budowy?

Rozpoczynając budowę domu, powinieneś wiedzieć, jak należy zabezpieczyć i zorganizować plac budowy. To niezwykle ważne, by uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego wykonawcom, sąsiadom oraz dzieciom. Budowa bowiem musi spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy regulujące kwestię bezpieczeństwa na budowie

Kiedy planujesz rozpoczęcie budowy domu, musisz pamiętać o konieczności zapewnienia warunków, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom, jak i osobom postronnym. Kwestię procesu budowy regulują przepisy Prawa budowlanego. Zasady organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa określa Kodeks pracy, Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Zasady organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa określają przepisy
Zasady organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa określają przepisy

Nadzór nad bezpieczeństwem na budowie

Nadzór nad budową i organizacja placu budowy to zadania kierownika budowy, który przejmuje obowiązki inwestora. Pierwszym krokiem rozpoczynającym budowę są prace przygotowawcze. Współdziałają ze sobą podczas nich wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a więc inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy. W ich zakres wchodzi wytyczenie budynku na działce, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie przyłączy do sieci technicznych na potrzeby budowy, a także zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.

Ogrodzenie powinno zabezpieczać przed możliwością wejścia na teren budowy osób nieupoważnionych. W przypadku gdy budowa ogrodzenia jest niemożliwa, granice placu budowy muszą być oznakowane za pomocą tablic ostrzegawczych.

Zabezpieczenie placu budowy 

Zabezpieczeniem terenu powinniśmy się zająć jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Najważniejsze jest ogrodzenie placu budowy zabezpieczające przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Ogrodzenie powinno wynosić co najmniej 1,5 metra. Należy pamiętać o tym, że sposób wykonania ogrodzenia nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. W przypadku gdy budowa ogrodzenia jest niemożliwa, granice placu budowy muszą być oznakowane za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie konieczności powinien być zapewniony stały nadzór.

Ogrodzenie powinno być wysokie na co najmniej 1,5 metra
Ogrodzenie powinno być wysokie na co najmniej 1,5 metra
Istotną rzeczą jest to, że ogrodzenie musi się znajdować w odpowiednich odległościach od innych obiektów. Jeśli ogrodzenie stref niebezpiecznych nie może stanąć w odległości minimum 1/10 wysokości, z której podczas prac budowlanych mogą spadać narzędzia czy materiały budowlane, wymagane jest zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających.

Konieczne jest także ogrodzenie wykopów. W przypadku gdy wykop jest głębszy niż 1 m, balustrada ogrodzenia powinna mieć wysokość wynoszącą minimum 1,1 m.

Ogrodzony obszar powinien mieć taką powierzchnię, by możliwe było przechowywanie wszystkich materiałów niezbędnych do budowy domu i odpadów z budowy. Powinny one być zabezpieczone, by ograniczyć ich rozrzut oraz pylenie. Wszelkie roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie na terenie, który obejmuje zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Dlatego ogrodzenie placu, a także toalety czy baraki socjalne nie mogą stać poza granicami działki. Należy przewidzieć także miejsce dla pojazdów używanych w trakcie budowy, ponieważ nie mogą one torować dojazdu innym pojazdom i nie powinny być parkowane poza placem budowy.

Komentarze

 • piotr 2016-06-28T04:38:36Z

  Dobre pytanie. Wg mnie wykonawca

  • Gość 2016-06-27T13:51:44Z

   Kto ponosi koszty ogrodzenia placu budowy?

   • niarazak 2015-12-09T22:28:54Z

    Czy sciana przeznaczona do rozbiorki zgodnie z decyzja moze sluzyc jako zabezpieczenie budowy nowego budynku skoro sama wymaga zabezpieczenia bo peka i wylatuja z niej pustaki? Dodam ze zgodnie z decyzja miala byc tak jak pozostala czesc budynku wyburzona przed rozpoczeciem budowy nowego budynku....

    • Edyta 2015-12-10T07:38:03Z

     Skoro ściana - zgodnie z decyzją - miała być wyburzona, to trzeba ją wyburzyć. Nie ma się nad czym zastanawiać.

    • greennation.pl 2014-02-18T20:30:26Z

     a ja polecam wynajem paneli ogrodzeniowych, za pierwszym razem zszokowany byłem ceną najmu. Oczywiście to działa jak wypożyczalnia jest niedaleko (koszty transportu znacznie przewyższają koszt najmu) oraz gdy budowa nie trwa 5 lat...