Jak wybrać projekt domu w zabudowie bliźniaczej?

Dom bliźniak składa się z dwóch łączących się ze sobą segmentów, które mogą tworzyć odbicia lustrzane. Domy w zabudowie bliźniaczej uchodzą za tańsze w budowie, a także w eksploatacji. To dobre rozwiązanie na przykład dla rodzin, które chcą mieszkać blisko siebie.

Dom w zabudowie bliźniaczej
Tooba.pl
Jak zaprojektować dom w zabudowie bliźniaczej?

Dom bliźniak – charakterystyka i przepisy prawa budowlanego

Warto wiedzieć, że przepisy prawa budowlanego nie określają jednoznacznej definicji zabudowy bliźniaczej. Natomiast zgodnie z definicją zabudowy jednorodzinnej, dom w zabudowie bliźniaczej powinien służyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Co więcej, każda z części bliźniaka ma stanowić całość odrębną konstrukcyjnie. W zabudowie bliźniaczej można wydzielić dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy (o powierzchni nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku).

Zgodnie z prawem budowlanym, aby obiekt został uznany za zabudowę bliźniaczą, to jego każdy element konstrukcyjny powinien być oddalony przerwą dylatacyjną.

Co więcej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien pozwalać na zabudowę bliźniaczą na danym terenie. Niestety, precyzyjne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są współcześnie rzadkością. Natomiast w sytuacji, gdy nasza działka leży na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musimy złożyć wniosek o wydanie kluczowej dla budowy decyzji o warunkach zabudowy – z tego dokumentu dowiemy się, czy otrzymamy w przyszłości pozwolenie na budowę części bliźniaka.

Dom w zabudowie bliźniaczej – dla kogo?

Dom w zabudowie bliźniaczej to dobra propozycja zwłaszcza dla dwóch rodzin, które chcą mieszkać blisko siebie, zachowując przy tym prywatność. Mimo że dom wolnostojący dom jednorodzinny daje wiele swobody, to bliskie sąsiedztwo także ma swoje zalety oraz gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Warto też zwrócić uwagę na to, że dwa przylegające do siebie domy pozwalają dobrze wykorzystać nawet nieduże, wąskie parcele. Ponadto wyglądają okazale, mimo iż każdy z segmentów będzie kosztował mniej niż dom wolnostojący. Oszczędności będą widoczne nie tylko na etapie budowy (wspólna jedna ściana, upusty przy zakupie większej ilości materiałów budowlanych), lecz także podczas eksploatacji (zwarta bryła będzie sprzyjała ograniczeniu strat ciepła, ciepło z ogrzewanej jednej części będzie przenikało do drugiej).

Aby uniknąć nieporozumień sąsiedzkich, lepiej zdecydować się na mieszkanie w sąsiedztwie bliskiej rodziny – w takim wypadku bliźniak przekształci się w dom wielopokoleniowy.

Zespoły domów w zabudowie bliźniaczej są również coraz częściej wznoszone przez deweloperów. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – zapewniona jest spójna architektura, jednolite wykończenie domów oraz infrastruktura, a więc media, oświetlenie, tereny rekreacyjne. Zespoły przylegających do siebie jednakowo zbudowanych domów będą zatem porządkowały otoczenie.

Dom bliźniak – jak go zaprojektować?

Sytuując segmenty domu w zabudowie bliźniaczej względem siebie, najlepiej jest, aby łączyły się ścianą od strony garaży. W taki sposób części mieszkalne zostaną od siebie oddalone i hałasy z jednej części nie będą dochodziły do drugiej. Należy także pamiętać o tym, że pomieszczenia zaplanowane przy wspólnej ścianie będą miały okna tylko na frontowej i tylnej ścianie. Jeśli nie budujemy garażu przy wspólnej ścianie, najlepiej będzie zaplanować tam pomieszczenia gospodarcze, a więc kotłownię, spiżarnię, a także klatkę schodową.

Budując dom w zabudowie bliźniaczej, można oddzielić się od sąsiadów, wybierając projekt domu, gdzie możliwe będzie oddalenie od siebie najbardziej newralgicznych miejsc. Powinniśmy odizolować od siebie wejścia do domów i umieścić tarasy na przeciwległych stronach budynku. Odseparować się można także bujną zielenią w ogrodzie, na przykład wysokim żywopłotem.

Najlepiej, aby segmenty łączyły się ścianą od strony garaży
Najlepiej, aby segmenty łączyły się ścianą od strony garaży

Usytuowanie domu w zabudowie bliźniaczej na działce

Wybierając domy w zabudowie bliźniaczej, można optymalnie wykorzystać niewielkie działki. Dom wolnostojący musi być oddalony od granicy działki o minimum 4 m, a jeśli w ścianie od strony granicy działki nie ma okien ani drzwi, można go zbliżyć na odległość 3 m. Połówkę bliźniaka można z powodzeniem zmieścić na wąskim kawałku ziemi, budując go w granicy działki. Warto pamiętać, że pod zabudowę bliźniaczą nadają się działki o szerokości mniejszej niż 16–17 m. Budując dom w granicy, mamy szansę na uzyskanie dodatkowej powierzchni do założenia ogrodu. Bliźniak będzie też lepiej się prezentował na wąskiej działce niż dwa domy obok siebie.

Wnętrze w segmentach bliźniaka

W klasycznym domu w zabudowie bliźniaczej wnętrza w poszczególnych segmentach były zazwyczaj lustrzanym odbiciem. Współcześnie odchodzi się jednak od tej zasady, ponieważ taki układ może być mało ustawny dla jednej z rodzin. W sytuacji, gdy jedna ze stron bliźniaka ma salon od południa, a druga od północy, to będą panować w nich inne warunki oświetleniowe pomieszczeń.

Komentarze