Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się opłaca?

Budowa domu na działce, która nie jest uzbrojona, zwykle wiąże się z koniecznością budowy szamba lub prywatnej oczyszczalni ścieków. Przed podjęciem decyzji ważne jest wzięcie pod uwagę kilku czynników. Piszemy o nich poniżej oraz dokonujemy rozliczenia kosztów, by sprawdzić, który wariant opłaca się bardziej.

Ile kosztuje oczyszczanie ścieków w różnych instalacjach?

Bez względu na koszty musimy pamiętać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest inwestycją na lata. Przynosi nie tylko korzyści związane z ekologią, ale także ekonomią. Poniżej znajduje się tabela obrazująca porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych instalacji oczyszczania ścieków.

Założenia do analizy:

 • rodzina 4-osobowa zużywająca 150 l wody dziennie – suma pomnożona przez 365 dni. Rocznie suma ścieków to 219 m3;
 • 219 m3 pomnożone razy średni koszt wywozu 1m3 ścieków, czyli 14 zł (stan na 2017 rok), to 3066 zł za roczny koszt eksploatacji szamba;
 • 219 m3 pomnożone przez koszt odprowadzania ścieków (7 zł) to 1533 zł na rok za opłatę na ścieki komunalne;
 • roczny koszt utrzymania POŚ – 200 zł.

 

Oczyszczalnie ścieków w różnych instalacjach - porównanie kosztów
Oczyszczalnie ścieków w różnych instalacjach - porównanie kosztów

 

Powyższe koszty to suma nakładów początkowych i eksploatacji w ciągu 5 lat.

Z powyższej tabeli wynika, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wybór oczyszczalni drenażowej. Na podobnym poziomie plasuje się oczyszczalnia biologiczna i kanalizacja zbiorcza, które jednak kosztować nas będą o ok. 4 tys. zł więcej.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - koszty
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - koszty

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – rozkład kosztów

Największe koszty poniesiemy w pierwszym roku – ponieważ wtedy czeka nas wysoki wydatek w budowę oczyszczalni. Jednak już w drugim roku korzystanie z takiej oczyszczalni będzie znacznie bardziej opłacalne niż użytkowanie szamba. Rok trzeci daje z kolei przewagę na eksploatacją z przyłącza do sieci kanalizacji zbiorczej.

Niestety budowa przydomowej oczyszczalni nie zawsze jest możliwa. Jest tak np. w sytuacji, gdy działka znajduje się na terenie chronionym (gdy występuje tam ujęcie wody pitnej lub gdy teren znajduje się w obrębie parku krajobrazowego) lub gdy obszar jest już skanalizowany. Dlatego, jeśli istnieją powyższe przeszkody, lepiej od razu zdecydować się na instalację kanalizacji zbiorczej – np. wspólnie z sąsiadem.

Rynek oczyszczalni ścieków – warianty

Na rynku dostępnych jest pięć podstawowych wariantów oczyszczalni ścieków:

 • z komorą osadu czynnego,
 • z filtrem piaskowym,
 • ze złożem biologicznym,
 • z drenażem rozsączającym,
 • z filtrem gruntowo-roślinnym.

O wyborze konkretnego rodzaju oczyszczalni powinny decydować warunki prawne, a także geologiczne, takie jak lokalizacja działki i jej wielkość. Przed decyzją warto skonsultować wybór z firmą, która oferuje instalacje kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków, ze względu na najważniejsze kryterium – finanse inwestora.

O czym pamiętać przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

 • Zgłoszenie budowy odpowiedniemu organowi (niekiedy wymagane jest pozwolenie na budowę).
 • Odległość od studni z ujęciem wody pitnej do przewodów odsączających, powinna wynosić co najmniej 30 m.
 • Osadnik gnilny musi znajdować się w odległości minimum 15 m od studni z ujęciem wody pitnej.
 • Oczyszczalnia nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 2 m od drogi i granicy działki.
 • Grunt przepuszczalny musi być grubszy niż 1,5 m (od powierzchni zwierciadła wód gruntowych do dolnej granicy drenów).
 • Ważne, by przewody, które będą odpowietrzać instalację i osadnik gnilny, były szczelne i miały przekrój co najmniej 11-centymetrowy. Przewody muszą być wyprowadzone na wysokość co najmniej 0,6 m nad górną krawędzią kalenicy dachu.

Czy trzeba mieć projekt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Według prawa nie musimy posiadać projektu oczyszczalni. Jednak pamiętajmy, że bez niego występuje duże ryzyko popełnienia bardzo kosztownych błędów. Projekt powinien uwzględniać zarówno ilość mieszkańców, rodzaj obiektu czy dobór poszczególnych części oczyszczalni. Musi uwzględniać także warunki gruntowo-przestrzenne, dlatego jego sporządzenie nie jest łatwym zadaniem. Najlepiej projekt systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków zlecić firmie, która oferuje kompleksową analizę i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Warto na koniec dodać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być finansowana przez lokalne instytucje. W niektórych gminach możemy uzyskać nawet 90% dotacji na budowę tego proekologicznego systemu, co da nam nieporównywalne oszczędności z innymi systemami oczyszczania ścieków.

Komentarze