Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Co zrobić, gdy na naszej działce nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej? Mamy dwie możliwości - wybudować szambo lub zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, by można było wybudować oczyszczalnię.

Problem braku dostępu do sieci kanalizacyjnej dotyczy zwłaszcza inwestorów budujących dom w małych miejscowościach lub na terenach, gdzie domy są rozproszone. Kwestię odprowadzania ścieków muszą więc rozwiązać we własnym zakresie. Istnieją dwie możliwości – odprowadzanie ścieków do szamba lub do przydomowej oczyszczalni.

Które rozwiązanie wybrać?

Budowa szamba jest znacznie tańsza, lecz koszty użytkowania będziemy ponosili co miesiąc. Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga dużego wkładu na początku, ale sama eksploatacja kosztuje niewiele. Regularne opróżnianie szamba okaże się znacznie droższe od kosztów korzystania z oczyszczalni, na które składa się opłata za energię elektryczną potrzebną do zasilania pompy oraz wywóz osadu. Poza tym przydomowa oczyszczalnia jest bezpieczna dla środowiska. Sprawdza się także w przypadku działki z wysokim poziomem wód gruntowych, działki o niewielkiej powierzchni czy położonej na trudnym gruncie – wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj oczyszczalni.

Na czym polega działanie oczyszczalni?

Składa się z urządzeń, które oczyszczają ścieki w miejscu ich powstawania w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do zbiorników naturalnych. Usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia stałe, biologiczne i chemiczne, które są rozkładane do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska, dzięki czemu przefiltrowana ciecz może być bezpiecznie odprowadzona do wód powierzchniowych lub gruntu.

Ograniczenia w budowie oczyszczalni

Przydomowej oczyszczalni nie można wybudować na każdej działce. Przeszkodą będzie z pewnością istniejąca już sieć kanalizacyjna. Jeśli takiego przyłącza nie ma jeszcze na naszej działce, musimy sprawdzić, czy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w przyszłości budowę instalacji kanalizacyjnej. W przypadku gdy takie plany są zawarte, nie dostaniemy zgody na budowę oczyszczalni. Warto jednak sprawdzić, czy plan dopuszcza do czasu budowy sieci kanalizacyjnej korzystanie z indywidualnych rozwiązań. Kiedy działka nie przynależy do miejscowego planu, ograniczenie mogą stanowić przepisy z zakresu ochrony środowiska. Niemożliwa będzie budowa oczyszczalni, kiedy teren jest objęty ochroną, jest narażony na zalewanie wodami opadowymi lub zagrożony powodziami.

Od czego zależy wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni?

Wybór powinien być przede wszystkim uzależniony od liczby użytkowników, czyli ilości wytwarzanych ścieków dopływających do oczyszczalni, wielkości działki oraz poziomu wód gruntowych, a także od możliwości finansowych inwestora. Należy pamiętać o właściwej lokalizacji oczyszczalni na działce. Zachodzące w oczyszczalni procesy biologiczne mogą wpływać niekorzystnie szczególnie na jakość wody, dlatego między oczyszczalnią a studnią musi zostać zachowana odległość co najmniej 30 m, należy uwzględnić także obiekty na działkach sąsiednich. Poza tym ważna jest także wielkość działki – w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym działka musi być na tyle duża, by możliwe było ułożenie drenażu. Przeciętnie na oczyszczalnię dla jednego mieszkańca musi to być teren o wielkości 20 m². Przeciwwskazaniem dla budowy oczyszczalni z drenażem, która jest najtańszym i najbardziej popularnym rozwiązaniem, może być zarówno grunt słabo przepuszczalny, który zatrzymuje oczyszczone ścieki, jak i taki, przez który ścieki przepływają zbyt szybko, by się odpowiednio oczyścić. Droga będzie również budowa oczyszczalni na działce z wysokim poziomem wód gruntowych. Dla przydomowej oczyszczalni najlepszym terenem będzie duża, płaska działka, pod warunkiem że wody gruntowe nie są zbyt płytko.

Jak działa oczyszczalnia?

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni odbywa się w trzech etapach. Najpierw oddzielane są cząstki stałe, które opadają na dno. W kolejnym etapie następuje beztlenowy rozkład ścieków oraz częściowe rozłożenie związków organicznych. Ostatnim etapem jest dalszy proces rozkładu tlenowego, dzięki czemu oczyszczone ścieki można odprowadzić bezpiecznie do gruntu. Rodzaj budowanej oczyszczalni zależy od warunków gruntowo-wodnych. Najpopularniejszą i najtańszą jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Jeśli na naszej działce trudne warunki nie pozwalają na jej montaż, możemy wybrać inny rodzaj oczyszczalni spośród oczyszczalni z filtrem piaskowym, ze złożem roślinnym, ze złożem biologicznym czy z bioreaktorem z osadem czynnym.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.