Jak naprawić posadzkę betonową?

Jak naprawić posadzkę betonową? Zamiast skuwania i wymiany starej posadzki betonowej lepiej opłaca się zwykle jej naprawa. Uszkodzenia i zabrudzenia na powierzchni są prawie zawsze do naprawienia.

Naprawa posadzki betonowej - instrukcja
Naprawa posadzki betonowej

Paleta metod i środków naprawy betonowej podłogi jest szeroka. Na podstawie analizy uszkodzeń trzeba sprawdzić dostępne metody działania. Możliwe warianty sięgają od miejscowego łatania do wielkopowierzchniowej naprawy powierzchni.

Jeśli występują pęknięcia i dziury w posadzce, o sposobie postępowania decyduje zwykle ich liczba i wielkość. Ważne jest dokładne usunięcie wszelkich uszkodzonych elementów betonu. Podczas naprawy betonowej posadzki uszkodzenia będą oczyszczane mechanicznie. Z dziur powinny zostać wcześniej usunięte np. kawałki betonu, piasek czy pył.

Naprawa betonowej posadzki krok po kroku

Jeżeli planowane jest kompletne odnawianie powierzchni betonowej posadzki, pierwszym krokiem przygotowawczym są wspomniane już drobne naprawy. Uszkodzone miejsca można poddać szlifowaniu, szczególnie jeśli takiemu zabiegowi będzie poddana później cała powierzchnia posadzki. Podczas naprawy trzeba postarać się o możliwie najlepsze wiązanie materiału wypełniającego z betonem.

Klasyczną szkodą, która zawsze jest naprawiana, zanim posadzka będzie przykładowo wyrównana, są pęknięcia. Podczas gdy wąskie rysy można wypełnić bez przygotowania, to większe pęknięcia i dziury trzeba obrobić. Uszkodzone powierzchnie należy potraktować młotkiem, aby wszystkie luźne i kruche elementy wydobyć i usunąć.

1. Oznakowanie szkód

Najpierw należy wszystkie szkody zlokalizować i oznakować, aby później móc pracować płynnie i jednym ciągiem.

2. Obrobienie dziur i szczelin

Każdym uszkodzeniem należy się zająć indywidualnie. Luźne elementy betonu wykruszyć młotkiem i usunąć pył i piasek.

3. Wymieszanie zaprawy naprawczej

Należy wymieszać z wodą zaprawę według wskazań producenta w ilości szacowanego zapotrzebowania. Przed nałożeniem zaprawy każde miejsce trzeba zwilżyć pędzlem.

4. Wypełnienie szkód zaprawą

Zaprawę należy nałożyć w uszkodzone miejsca i ucisnąć, aby nie pozostało w niej powietrze. Zaprawa powinna sięgać ok. 1-2 mm ponad powierzchnię naprawianej posadzki.

5. Wyrównanie

Po podeschnięciu wypełnienia, po godzinie, należy wyrównać powierzchnię zaprawy. Jeśli już zanadto podeschła, pomóc może ponowne zwilżenie jej wodą.

6. Regularne nawilżanie

Naprawiane miejsca trzeba przez kilka dni utrzymywać w stanie wilgotnym. Kiedy zaprawa zbyt szybko odparuje wilgoć, może pękać albo stać się krucha.

Jak wyrównać posadzkę betonową?

Kiedy posadzka betonowa jest krzywa albo nierówna, może to w przyszłości prowadzić do uszkodzeń płytek albo innych rodzajów wykładziny. Dochodzi do tego ryzyko, że na nierównej betonowej podłodze powstaną plamy wilgoci. Jest to bardzo prawdopodobne na przykład w piwnicy.

W przeciwieństwie do naprawy, wyrównanie posadzki odnosi się do obróbki wielkopowierzchniowej. Rysy, dziury, garby i bruzdy muszą być przed wyrównywaniem zlikwidowane. Nabiegi betonowe trzeba ostrożnie usunąć dłutem i młotkiem, a szczeliny i dziury – wypełnić zaprawą.

W przypadku większej liczby pojedynczo występujących bruzd i wypukłości najbardziej efektywną metodą może być szlifowanie posadzki. W przypadku wyrównywania należy pamiętać o tym, że warstwa wyrównująca ma rzadko grubość mniejszą od jednego centymetra.

Posadzka betonowa musi być równa, ale nie koniecznie gładka. Szorstka powierzchnia, jaka zwykle bywa w przypadku starego betonu, może pozostać bez dalszej obróbki.

1. Oczyszczenie podłogi

Po niezbędnych naprawach należy z posadzki usunąć z grubsza zanieczyszczenia. Wystarczy zamiecenie powierzchni.

2. Gruntowanie

Po wymieszaniu zaprawy do gruntowania według wskazań producenta należy mleczną masę rozlać w kilku miejscach na podłogę. Następnie szczotką trzeba masę równomiernie rozprowadzić. Gruntowanie należy pozostawić do wyschnięcia, zapewniając w pomieszczeniu odpowiednią wentylację.

3. Masa wyrównująca

Rozlewną zaprawę wyrównującą należy wymieszać z zimną wodą zgodnie z instrukcją producenta. Natychmiast po wymieszaniu należy przystąpić do wylewania.

4. Nanoszenie masy wyrównującej

Płynnie rozlać masę w kilku miejscach na posadzce i rozprowadzić ją równomiernie, zaczynając od narożnika. Przebieg pracy trzeba zawczasu zaplanować.

5. Wygładzanie

Jeżeli masa wyrównująca sama nie popłynie i nie osiągnie idealnego położenia, trzeba jej w tym pomóc wilgotną kielnią albo gumową wycieraczką.

Szpachlowanie posadzki betonowej

Ten zabieg jest najczęściej elementem generalnego wyrównywania posadzki. Jeśli występują głębsze uszkodzenia, wielkopowierzchniowe wyrównywanie zaprawą samopoziomującą może nie wystarczyć. Szpachlowanie posadzki betonowej wykonuje się tylko, kiedy jest czysta i sucha.

Pojedyncze dziury, szczeliny i rysy głębsze niż jeden centymetr powinny zostać zaszpachlowane. Gdyby po szpachlowaniu nie był planowany zabieg nakładania masy wyrównującej, naprawione miejsca trzeba dokładnie wygładzić. Ponieważ zaprawa podczas wysychania i odparowywania wilgoci może się skurczyć, wilgotną masę należy nakładać jeden-dwa milimetry nad powierzchnię posadzki.

Szlifowanie starej posadzki betonowej

Aby starą podłogę betonową odnowić albo położyć na niej nową wykładzinę, najlepszym przygotowaniem do tego jest zwykle gruntowne szlifowanie. Jeżeli na posadzce występują jakieś większe nierówności i pozostałości, to można przed szlifowaniem zastosować zgrubne frezowanie.

W przypadku wielu starych, zabrudzonych i nierównych betonowych posadzek jedyną skuteczną metodą naprawy jest zeszlifowanie wierzchniej warstwy. Pozostałości kleju po linoleum czy innej wykładzinie mogą być doskonale usunięte. Powierzchnia betonowa otrzymuje nową, czystą teksturę i może być oszlifowana aż do połysku.

Szlifowanie posadzki betonowej, ewentualnie z pozostałościami chemicznych resztek, jest pracą bardzo głośną i brudną. Zastosowane obrabiarki – szlifierki albo frezarki – powinny być wyposażone we wbudowane urządzenia odpylające. Podczas obróbki podsadzki należy nosić okulary ochronne oraz maskę. Obecność innych, niezabezpieczonych osób powinna być wykluczona. Cząsteczki cementu oraz klejów są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Hałas wymusza też stosowanie słuchawek ochronnych.

Komentarze