Gotowy projekt dopasowany do potrzeb domowników

Każdy projekt domu jest chroniony prawami autorskimi, a zatem nie można go dowolnie zmieniać i przerabiać. Aby dostosować go do potrzeb przyszłych mieszkańców czy warunków zabudowy na danej działce, konieczne jest uzyskanie zgody autora, a więc architekta, który zaprojektował dom.

Inwestorzy, którzy planują budowę domu, mają do wyboru dwie możliwości – albo zamówić projekt indywidualny, albo zakupić projekt katalogowy. W pierwszym przypadku projekt powstaje z uwzględnieniem warunków zabudowy na działce oraz wymagań i preferencji przyszłych mieszkańców. Takie rozwiązanie pozwala zaprojektować dom idealnie dopasowany do wielkości działki oraz gustu domowników. Ze względu na wysoki koszt wykonania projektu indywidualnego większą popularnością cieszą się projekty gotowe, które są znacznie tańsze. Szeroka oferta dostępna na rynku rekompensuje brak możliwości dowolnego kształtowania bryły. Plusem jest możliwość wykonywania w projektach gotowych zmian pod warunkiem uzyskania na nie zgody od ich autora.

Dobrze przemyślane zmiany

Projekt indywidualny jest dostosowany do wielkości działki i warunków na niej panujących, natomiast projekt gotowy jest uniwersalny, dlatego wymaga adaptacji. Jest ona niezbędna, aby móc ubiegać się o pozwolenie na budowę. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do konkretnej działki oraz do wymagań określonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy. Poza tym można podczas adaptacji wprowadzić zmiany, które pozwalają dostosować projekt do potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Są to najczęściej zmiany w zakresie funkcjonalnym i użytkowym oraz estetycznym. Zanim jednak przystąpimy do planowania zmian, należy je dokładnie przemyśleć i przedyskutować z architektem adaptującym. Może się bowiem okazać, że zamiast wpłynąć na poprawę wyglądu domu lub funkcjonalności, przyniosą przeciwny efekt.

Aby możliwe było wprowadzenie modyfikacji, projekt powinien zawierać w swojej dokumentacji zgodę na zmiany w projekcie. Taka standardowa zgoda określa zakres dopuszczalnych zmian, które nie wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Należy pamiętać, że zakres tych zmian może się różnić w zależności od autora. Jeśli zdecydujemy się na zmiany, które nie są wymienione w dokumentacji projektowej, konieczne będzie uzyskanie na nie pisemnej zgody architekta. Warto więc upewnić się jeszcze przed zakupem projektu, na jakie zmiany będziemy sobie mogli pozwolić.

Ograniczenia we wprowadzaniu zmian

Standardowe zgody na zmiany dopuszczają przeważnie modyfikacje, które nie wpływają na bryłę budynku, a zatem wygląd zewnętrzny domu i jego konstrukcję. Możliwe jest często zrezygnowanie z piwnicy, zmiana liczby, wielkości oraz rozmieszczenia okien i drzwi, zmiana układu ścian działowych czy też zmiana wymiarów fundamentów wynikająca z dostosowania budynku do warunków gruntowych. Modyfikacje wymagające ingerencji w konstrukcję budynku będą najczęściej wymagały dodatkowej zgody autora projektu. Nie będziemy mogli zatem dowolnie zmieniać grubości ścian, kształtu dachu, technologii budowy domu czy wysokości ścianki kolankowej.

Jedni architekci nie ograniczają inwestorów, jeśli chodzi o zmiany w projekcie, inni przeciwnie – zezwalają jedynie na drobne modyfikacje, które nie zmienią ogólnego wyglądu budynku, który zaprojektowali. Aby być pewnym, że będzie można wykonać planowaną zmianę, upewnijmy się jeszcze przed zakupem projektu.

Koszty wykonania zmian

Zmiany w projektach najczęściej są wykonywane przez architektów adaptujących. A zatem oprócz kwoty za samą adaptację projektu będziemy musieli ponieść koszty wprowadzenia zmian do projektu. Wysokość opłat zależy w głównej mierze od stopnia skomplikowania modyfikacji.

Wszystkie zmiany należy zaznaczyć w projekcie kolorem czerwonym. Jeśli modyfikacja związana jest ze skomplikowanymi zmianami konstrukcyjnymi, może się okazać konieczne przygotowanie rysunków zamiennych i dołączenie ich w postaci aneksu. Drobne zmiany często nie są dodatkowo płatne, lecz są wykonywane w ramach typowej adaptacji. W przypadku gdy zmiany są pracochłonne, z pewnością będą także kosztowne. Z tego powodu powinniśmy o wszystkich zmianach pomyśleć jeszcze przed wyborem projektu. Chcąc oszczędzić jak najwięcej, powinniśmy wybrać projekt, który będzie ściśle dopasowany do sytuacji na działce i do wymagań inwestorów, by nie trzeba było wprowadzać w nim poważnych zmian konstrukcyjnych, które są dodatkowo płatne. Może się okazać, że koszt skomplikowanych modyfikacji w projekcie wraz z adaptacją wyniesie tak dużo, że nieopłacalnym będzie wybór projektu gotowego. W takim przypadku lepiej zdecydować się na projekt indywidualny.