Jakie zmiany można wprowadzić w gotowych projektach domów?

Inwestor planujący budowę domu stoi przed dylematem, czy wybrać projekt indywidualny, czy katalogowy. Choć projekt indywidualny będzie ściśle dopasowany do potrzeb jego rodziny, tańszy będzie projekt gotowy. Bogata oferta projektów katalogowych pozwoli wybrać najbardziej zbliżony do wymagań inwestora, a dołączona do projektu zgoda na zmiany umożliwi dopasowanie projektu względem gustu inwestora na etapie adaptacji.

Projekt indywidualny wykonywany na zlecenie

Projekt indywidualny jest wykonywany na zlecenie inwestora. Architekt dopasowuje projekt względem modelu rodziny, wymagań i gustu inwestora, a także lokalnych warunków panujących na działce, a więc jej kształtu, położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania. Wykonanie projektu indywidualnego wymaga szczegółowych konsultacji architekta z inwestorem. Z tego względu, że projekt indywidualny jest niepowtarzalny, jego przygotowanie jest pracochłonne, a więc i kosztowne.

Wprowadzanie zmian do gotowego projektu

Tańszym rozwiązaniem jest wybór projektu gotowego. Projekty gotowe sprzedawane są wielokrotnie, dlatego ich cena jest znacznie niższa niż projektów indywidualnych. Szeroka oferta projektów dostępnych na rynku pozwala wybrać ten najbardziej odpowiadający oczekiwaniom inwestora. Jeśli projekt nam odpowiada, ale rozważamy możliwość wprowadzenia do niego kilku drobnych zmian, będziemy potrzebować pisemnej zgody autora projektu.

Większość architektów sprzedających projekty gotowe dopuszcza wykonywanie w nich zmian. Do każdego projektu gotowego dołączana jest całkowicie bezpłatna zgoda na zmiany, która obejmuje szeroki zakres najczęściej wprowadzanych modyfikacji oraz indywidualne zmiany planowane przez inwestora. Każdy gotowy projekt domu wymaga adaptacji do działki inwestora. Zmiany w projekcie nanosi architekt adaptujący na etapie adaptacji kolorem czerwonym lub dołącza do projektu jako aneks w postaci rysunków zamiennych. Należy pamiętać, że koszt adaptacji powiększa się przez wprowadzenie istotnych zmian w projekcie, które wymagają ingerencji architekta adaptującego w konstrukcję lub w wymiary zewnętrzne budynku wymagające dodatkowych obliczeń. Zmiany nieistotne, które nie wpływają na gabaryty zewnętrzne czy samą konstrukcję, zwykle nie podwyższają ceny adaptacji.

Zmiany nieistotne

Pod pojęciem zmian nieistotnych rozumiemy wszelkie zmiany, które nie wpływają na konstrukcję budynku. Do zmian łatwych należą zmiany w stolarce otworowej, a więc zmiana wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmiana położenia ścian działowych lub ich likwidacja, zmiana materiałów wykończeniowych oraz zmiana materiałów budowlanych na inne o takich samych parametrach, a więc takich, które nie wpłyną na zmianę grubości ścian, nośności oraz współczynnika przenikania ciepła.

Zmiany istotne

Istotne zmiany w projektach są trudniejsze do wykonania, ponieważ wiążą się ze zmianami w konstrukcji budynku, a więc wymagają wprowadzenia rozwiązań zamiennych. Do zmian istotnych zaliczamy przede wszystkim zmianę technologii budowy, zmianę wymiarów zewnętrznych domu, zmianę konstrukcji dachu oraz kąta nachylenia połaci dachowych, zmianę położenia komina, a także podwyższenie ścianki kolankowej, zaprojektowanie podpiwniczenia budynku czy zmianę rodzaju stropu. Wymienione modyfikacje mogą wpłynąć na zmianę wyglądu zewnętrznego budynku, przez co nie zawsze okażą się korzystne. Trzeba na przykład pamiętać, że zbytnie podwyższenie ścianki kolankowej sprawi, że zachwiane zostaną proporcje bryły.