Adaptacja projektu gotowego - kiedy jest wymagana ?

Każdy zakupiony gotowy projekt trzeba dostosować do warunków panujących na konkretnej działce. W tym celu projekt musi być poddany adaptacji. Jest to warunek konieczny dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu budowlanego polega na dokładnym dopasowaniu go do warunków klimatycznych i geodezyjnych działki budowlanej. Z myślą o uzyskaniu pozwolenia na budowę, wcześniej każdy inwestor udaje się do urzędu miasta lub gminy po wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w razie braku takich wytycznych – po decyzję o warunkach zabudowy. Te właśnie dokumenty precyzyjnie określają obowiązujące nas normy, które musi spełnić projekt domu. Jeśli ich nie spełnia, nie zostanie wydane pozwolenie na budowę.

Plan miejscowy lub warunki zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego czy decyzja o warunkach zabudowy wyznaczają między innymi: wygląd domu lub dachu, kąt nachylenia połaci, powierzchnię zabudowy, wysokość budynku czy wielkość terenów zielonych. Co więcej, plan zagospodarowania przestrzennego decyduje o prawie własności nieruchomości. Wypis jest odpłatny, lecz są to niewielkie koszty. Na podstawie tych danych może powstać adaptacja naszego projektu do działki, na której ma stanąć.

Mówiąc w skrócie, adaptacja sprowadza się do wyrysowania projektu domu i przyłączy, wykonania opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu oraz uzupełnienia projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy. Innymi słowy, sprawdzane i przeliczane są wszystkie szczegóły konstrukcyjne, dołączane wszelkie opinie i uzgodnienia, a projekt zostaje wrysowany w naszą działkę wraz z propozycją wykonania przyłączy. Tyle w części obowiązkowej. Adaptacja jednakże jest dla inwestora świetną okazją do spełnienia swoich indywidualnych życzeń.

Przeczytaj także >> Zmiany w projekcie domu – kiedy są możliwe? Jakie są koszty? Sprawdzamy

Zmiany w projekcie domu

W ramach części nieobowiązkowej adaptacji projektu budowlanego inwestor ma szansę zmodyfikować projekt zgodnie ze swoimi potrzebami. Wśród najczęściej spotykanych decyzji można wymienić dla przykładu: zmianę w zastosowanych materiałach budowlanych i zmiany w stolarce okienno-drzwiowej. Profesjonalne firmy najczęściej oferują swoim klientom przy zakupie gotowego projektu zgodę in blanco, która pozwala na przeprowadzenie niektórych modyfikacji.

Projektant, który dokonuje adaptacji, nie musi być tym samym, który stworzył projekt. Decyzją prawa projektant adaptujący automatycznie staje się jednak odpowiedzialny za końcową wersję projektu. Jednakże pierwotny autor projektu musi być poinformowany o wszelkich bardziej znaczących zmianach w oryginalne i musi wyrazić na nie zgodę. Taka zgoda wydawana jest bezpłatnie.

Obowiązki projektanta adaptującego

Projektant jest zobowiązany podpisać projekt i dołączyć do niego uprawnienia oraz wpis do izby zawodowej. Wymagane jest także oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego zgodnie z przepisami i normami. Dodatkowo projektant adaptujący ma obowiązek nadzorować wszystkie alternatywne rozwiązania technologiczne i nanieść wprowadzone zmiany na oryginał projektu. Na życzenie klienta projektant adaptujący może także bezpośrednio kontrolować przebieg prac budowlanych, sprawdzając ich zgodność ze wskazówkami wynikającymi z projektu.

Ze względów praktycznych podpowiadamy, aby najlepiej wybierać projektanta adaptującego z okolic regionu, ponieważ będzie on dobrze orientował się w specyfice lokalnych gruntów i rynku. Poza tym bliskość ułatwia także ewentualną kontrolę postępów w pracy.

Projektant adaptujący musi nie tylko posiadać aktualne uprawnienia budowlane (których kopie należy dołączyć do dokumentacji), lecz również jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

Chcemy podkreślić, że adaptacja projektu uwzględnia naprawdę szczegółowe dane, takie jak np. głębokość przemarzania gruntu na naszej działce, nośność gruntu czy położenie względem stron świata, dlatego adaptacja projektu budowlanego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, trwałości domu i daje nam możliwość wprowadzenia zmian w oryginalnym rysunku – oczywiście na tyle, na ile pozwolą na to warunki konstrukcyjne.

Koszt adaptacji projektu domu

Adaptacja projektu gotowego bez dużych zmian może kosztować około kilkuset złotych. Cena wzrasta wraz ze stopniem skomplikowania życzeń klienta lub warunków gruntowych – szczególnie gdy przeróbki dotyczą elementów konstrukcyjnych, czyli ścian nośnych oraz więźby i połaci dachu.

Niekorzystne zmiany

Pamiętajmy, że każdy projektant od początku zawsze stara się stworzyć wnętrze maksymalnie funkcjonalne. Wszelkie zmiany w konstrukcji mogą zniekształcić ogólny wygląd budynku oraz wpłynąć na zmniejszenie funkcjonalności pomieszczeń.

Oferty katalogowe biur projektowych są bardzo duże, jednak nie zawsze inwestor znajdzie projekt, który spełni jego wszystkie wymagania i oczekiwania. Jeżeli okazuje się, że będą Państwo zmuszeni w znacznym stopniu zmienić projekt wyjściowy, lepiej zdecydować się na inny projekt lub wybrać projekt indywidualny.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.