Jak doprowadzić prąd do domu?

Prąd w domu jest niezbędny. Aby w gniazdkach rzeczywiście popłynął, wcześniej należy przyłączyć budynek do sieci energetycznej. Na którym etapie inwestycji trzeba zadbać o dopełnienie odpowiednich formalności? Czym różni się przyłącze tymczasowe od stałego? Co to jest prąd budowlany?

Obecnie, gdy zgłaszamy budowę domu lub ubiegamy się o pozwolenie na nią, nie musimy dołączać dokumentu określającego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Posiadanie takiego dokumentu nie stanowi warunku umożliwiającego rozpoczęcie prac. Jest on jednak potrzebny, gdy zamierzamy budować na terenie, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. Wówczas stosowny dokument trzeba dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

O doprowadzenie mediów nie muszą martwić się właściciele uzbrojonych działek
O doprowadzenie mediów nie muszą martwić się właściciele uzbrojonych działek

Działka bez prądu

Nie oznacza to jednak, że w pozostałych przypadkach można zwlekać z jego uzyskaniem. Większość inwestorów o podłączenie domu do sieci i tak występuje na długo przed rozpoczęciem robót budowlanych. A to z tego prostego powodu, że prowadzenie budowy nie jest możliwe bez dostępu do prądu. W najlepszej sytuacji są ci, którzy kupują działkę uzbrojoną. Pozostali sami muszą zadbać o doprowadzenie mediów. Jeśli teren jest położony na uboczu, doprowadzenie mediów może okazać się kosztownym przedsięwzięciem. Aby już na wstępie rozwiać wszelkie wątpliwości, jeszcze przed zakupem działki w najbliższym zakładzie energetycznym można poprosić o wydanie oświadczenia o możliwości podłączenia do sieci i dostaw energii oraz oszacować koszty przyłączenia. Takie oświadczenie jest ważne przez rok od momentu wydania. Aby je otrzymać, nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Za wykonanie prac do złącza jest odpowiedzialny operator
Za wykonanie prac do złącza jest odpowiedzialny operator
Oświadczenie o możliwości podłączenie danej nieruchomości do sieci nie wystarczy. Aby prąd rzeczywiście został doprowadzony, następnie trzeba przejść przez wymaganą procedurę. A to może potrwać. Oczekiwanie na tymczasowe przyłączenie z reguły zajmuje do dwóch miesięcy, a na stałe – nawet pół roku. Aby uzyskać to drugie, należy złożyć wniosek z załączonym tytułem prawnym do nieruchomości (np. wypisem z księgi wieczystej) i mapką. Jeśli przyłącze będzie biec przez sąsiednie nieruchomości, do wniosku należy dołączyć również notarialne oświadczenie sąsiadów o ustanowieniu służebności przesyłu. We wniosku musi zostać określona moc przyłączeniowa, czyli moc energii, jaka maksymalnie będzie pobierana z sieci, a także przewidywane roczne zużycie energii. W ciągu 30 dni zakład nadeśle odpowiedź, w której zostaną określone warunki przyłączenia. Zostanie w nich podany m.in. zakres prac, jaki muszą wykonać inwestor i operator. Następnie zostanie zawarta umowa przyłączenia. Kolejnym etapem będzie uzgodnienie dokładnej lokalizacji złącza z bezpiecznikami oraz licznikiem energii. Najczęściej bywa ono sytuowane w linii ogrodzenia. Złącze jest miejscem rozgraniczenia odpowiedzialności za prace: do złącza wykonuje je operator, od – inwestor, przy czym jedno złącze może posłużyć do podłączenia dwóch domów. O tym, czy przyłącze będzie ziemne czy kablowe, decyduje operator.

Jeśli działka jest położona na uboczu, doprowadzenie mediów może okazać się kosztownym przedsięwzięciem. Aby już na wstępie rozwiać wątpliwości, jeszcze przed jej zakupem w najbliższym zakładzie energetycznym można poprosić o wydanie oświadczenia o możliwości podłączenia do sieci i dostaw energii.

Przyłącze tymczasowe i prąd budowlany

Przyłącze tymczasowe to rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którym bardzo zależy na czasie (co z reguły oznacza, że w porę nie wystąpili o przyłączenie do sieci energetycznej). Jest to prowizoryczne przyłącze wykonywane tylko na czas budowy, na własny koszt i na podstawie odrębnych warunków. Najpierw należy więc wystąpić o warunki przyłączenia placu budowy, podpisać stosowną umowę i następnie wykonać przyłącze. Inwestor musi w tym celu zaopatrzyć się w rozdzielnicę budowlaną, a instalacja zasilania placu budowy musi zostać przygotowana przez elektryka z uprawnieniami. Na końcu trzeba dokonać jej odbioru. A po zakończeniu prac, gdy będzie już uruchamiane przyłącze docelowe, rozwiązanie tymczasowe musi zostać zdemontowane.

Prąd pobierany w trakcie budowy jest droższy od przeznaczonego na potrzeby gospodarstwa domowego
Prąd pobierany w trakcie budowy jest droższy od przeznaczonego na potrzeby gospodarstwa domowego
Jeśli jednak inwestor odpowiednio wcześnie wystąpi z wnioskiem o wykonanie właściwego przyłącza, będzie mógł z niego korzystać już w trakcie budowy. Nie będzie trzeba wówczas przechodzić dwóch osobnych procedur i ponosić podwójnych wydatków.

Przyłącze tymczasowe to prowizoryczne rozwiązanie wykonywane tylko na czas budowy, na własny koszt i na podstawie odrębnych warunków.

Prąd budowlany to z kolei określenie, którego używa się w stosunku do prądu pobieranego w trakcie budowy – niezależnie od tego, czy uzyskiwanego za pośrednictwem przyłącza stałego, czy tymczasowego. Za prąd budowlany płaci się więcej niż za zwykły. W przypadku przyłącza stałego na normalną taryfę przechodzi się w momencie zgłoszenia budynku do użytkowania i jego odbioru (po wykonaniu sieci wewnętrznej podpisuje się umowę o użytkowaniu energii elektrycznej).

Pamiętajmy też, że nie musimy być w pełni uzależnieni od dostaw energii z zakładu. Możemy wytwarzać ją we własnym zakresie w przydomowych mikroinstalacjach, a nawet na niej zarabiać. Więcej na temat ogniw fotowoltaicznych i programów dla prosumentów można przeczytać tutaj.

Komentarze

  • Gość 2023-08-03T12:27:25.872Z

    A można odwołać się od terminu przyłączenia prądu ?